tisdag 30 augusti 2016

Det är något ruttet i landet SverigeIan Wachtmeister
Även Fina fiskars huvud ruttnar förstIan Wachtmeister
Meddelande från statsministern för Den Humanitära Stormakten Sverige, DHSS.
All makt utgår från folket, men utnämningsmakten utgår från mig, meddelar statsministern. Därmed har jag rätt att utnämna vilka jag vill till vad som helst även om de inte kan något, men vem kan det, förtydligar han. Det blev ju tokigt det där med Riksrevisionen, som ska se efter att våra myndigheter sköter sig och så visar de sig själva vara helt genomsyrade av vänskapskorruption. De trodde att de hade utnämningsmakten – som jag har – så de utnämnde sina vänner, men det får bara jag göra!
Vid ett mycket trevligt och kamratligt möte enades utskottet och riksrevisorerna över en kopp kaffe om att de senare nog skulle försöka anstränga sig litet mer och inte bryta mot lagen i onödan. I andra länder hade alla riksrevisorerna avsatts på direkten, men sånt trams har vi slutat med i Den Humanitära Stormakten! Riksrevisorer är ju bara människor och visst kan det hända oss alla att vi missbrukar den makt vi har, bryter mot lagar och så där, förtydligade statsministern.

På jordbruksministerns initiativ har regeringen tillsatt en utredning som ska klargöra varför huvet ruttnar först på en död fisk hur stor och fin den än är. Utredningen har internt fått arbetsnamnet Surströmming, förklarar statsministern. Läs mer på Det goda samhället

Från december 2015
Sveriges största statsförstörande parti
Jag har tidigare skrivit om socialdemokratin här. Här följer ytterligare några reflektioner på Sveriges största statsförstörande parti. Kombinationen socialdemokraterna och miljöpartiet blev en dödlig kombination för nationen Sverige kommer framtida historiker att komma fram till.

Dessa två vänsterextrema partier (sedan Bommersvikarna utmanövrerade gråsossarna är de faktiskt det) förstörde Sverige genom tre saker:

1) Klassisk socialism/kommunism där dina och mina pengar betraktas som deras pengar. Det är ju bara att höja skatterna!

2) En fullständigt vansinnig, sinnesjuk och inhuman invandringspolitik som kommer att totalförstöra vår välfärd och vårt samhälle.

3) Islamiseringen av Sverige som kommer att förvandla Sverige till ett farligt U-land som vi själva tvingas betala för via skattsedeln. Sverige betalade år 2014 ut 7 853 573 kronor i statsbidrag till olika islamistkontrollerade föreningar. Läs


Socialism och kommunism är samma sak. Skillnaden är vägen fram till denna ideologi som ska skapa ”arbetarnas paradis”. Kommunisterna valde våldets väg, socialismen den revisionistiska. Läs


.. Här följer min snabbanalys av socialdemokratins väljare.

Deras väljare håller på att dö bort ifrån dem p.g.a. hög ålder. Det är gamla människor som alltid röstat på socialdemokraterna, för det skulle man göra då de var unga och då Sverige var en industrination.

1975 drev regeringen Palme igenom en ändring i grundlagen att Sverige skulle bli mångkulturellt (proposition 1975:26). Anledningen var antagligen att man måste bibehålla en växande väljarbas av väljare i utanförskap för att kunna överleva som ett socialistiskt parti. Redan då hade borgerligheten kastat in handduken och propositionen antogs av en enig riksdag. Idag skördar vi frukterna och en bättre samarbetspartner än miljöpartiet finns ju inte.

En dag skall de politiker som låtit detta ske ställas till svars inför folket och dömas av folket precis som nazitopparna ställdes till svars vid Nürnbergrättegångarna efter kriget. Då har förhoppningsvis socialdemokraterna försvunnit från den politiska kartan för gott, men folket kommer inte att glömma deras brott mot det svenska folket och nationen. Sverige.

Sina väljare har man övergett sedan länge, läs
vad min bloggranne Lars Wilderäng skriver. Sveket är alltså totalt och för mig ärt det obegripligt att någon överhuvudtaget röstar på dem då de gamla drabbas värst av deras nedmontering av välfärden. Bakom kulisserna och Hagenbo
 byt-ut-socialdemokraterna
Fr. Snaphanen i övers.
Skatterna höjs med 62 miljarder kronor.
Ännu under Reinfeldt-tiden kunde politikerna komma undan med att påstå att ”lönsamheten i väntan på "invandringen är lönsam.": Nu väntar lönsamheten på att:  "En dag kommer det att vara en god investering," heter det. Vilken dag? Massinvandringen 2015 återspeglas inte i budgeten ännu. Vid valet 2018 kommer svenskarna vara allt annat än roade. Kinberg Batra befinner sig därför i en värld av drömmar, när hon fortfarande talar om att regera utan SD. S och M har målat in sig i ett hörn, det kommer att vara underhållande att se hur de tar hand om det. Ingen tvivlar på att de hellre skulle sätta svensk parlamentarism i rykande ruiner, än kapitulera. Men de kommer till det.

Regeringen ska fortsätta höja skatter och offentliga utgifter.Totalt handlar det om drygt 62 miljarder kronor under de närmaste fyra åren, skriver Dagens Industri. Vägslitageavgift, kemikalieskatt och finansskatt är några av nyheterna som ska dra in pengar till statskassan. Skatterna höjs – med 62 miljarder kronor

Gudmundsson: Vi lånar, kort sagt, för att finansiera en misslyckad politik.
Ett annat sätt att mäta verkligt välstånd är i BNP per capita. När BNP per capita växer kan man satsa på offentlig välfärd utan att medborgarna upplever någon försämring. Om BNP per capita står still går inte det. Det senaste decenniet har BNP per capita knappt utvecklats. Tillväxten äts upp av att befolkningen blir större. Samtidigt som BNP har bromsat in och BNP per capita har varit i princip stillastående i ett decennium har dock mängden samhällsproblem – eller utmaningar, som de kallas när det saknas lösningar – vuxit. Ökad bruttonationalutmaning


Anna Hedenmo och SVT:s giftpropaganda

SVTs propaganda-avdelning hade först lyckats hitta två gamla M-reliker från reinfeldtsekten som fortfarande förklarade den mäktige sin underdånighet. Sedan såg  SVT också listigt relevansen i att plocka fram ett av de gamla klippen där reinfeldt med febriga ögon, och en stämma som darrade av privata känslor, gav sig på SD. Hatet i reinfeldt-talet var rent av hitlerskt, ansiktet förvreds och läpparna spändes affekterat när han fräste ur sig de gamla bonbasmerna om hur SD byggde HATET i vårt land och rasistiskt delade upp oss i "vi-och-dom". 

Anna Hedenmo gick i extas efter det vämjeliga klippet, men på Batra rådde hon inte. Till och med en skallerorm är loser när det gäller att få grepp om en som är hal som en ål. Läs hela inlägget och alla kommentarer.

Anna Hedenmo - skallerorm

Anna Kinberg Batra - ål


 

 

måndag 29 augusti 2016

Olle Ljungbeck: Anmälan mot Al-Azharskolan i Stockholm.Till Justitieombudsmannen (JO) samt för kännedom till ett antal övriga enligt särskild utsändningslista.

Jag anmäler härmed Al-Azharskolan i Stockholm för könssegregering med hänsyn till skolans muslimska profil som bland annat innebär könssegregering och därmed  framförallt försvårar integrering av flickorna.

Nyligen redovisade internrevisorerna vid Migrationsverket sin rapport som bl a behandlade effektiviteten hos myndigheten. Enligt rapporten har tjänstemän som behandlar asylärenden en alltför låg effektivitet ("produktivitet"). Enligt revisorerna kan detta ha sin orsak i att de har svårt att fatta obekväma beslut av  anledningar som jag inte går in på här.

Jag hävdar inte att Skolinspektionen lider av samma problem utan av ett annat som inte är mindre allvarligt.

Jag påstår nämligen att Skolinspektionen för att göra ett godkänt arbete skall, i de här fallen med religiösa friskolor och liknande göra en konsekvensanalys där man inte endast bedömer situation i nuet utan vilka konsekvenserna kan bli för de elever framförallt flickor som utsätts för bland annat Al-Azharskolans könssegration. Det finns ett stort antal kända fall där skolor med könssegregation och från normalfallet avvikande skolundervisning så präglat eleverna att dessa fått stora svårigheter att inordna sig i samhället utan istället blivit utslagna på många områden inte minst socialt.

Jag skall endast nämna ett uttalande av en av de kvinnliga idrottslärarna vid skolan för att visa hur absurd könsuppdelning är.

"Vissa av våra flickor vill kunna ta av sig sjalen och ha shorts och t-shirt på lektionen. Det skulle vara svårt om det fanns jämnåriga pojkar eller en manlig lärare där". Det som sålunda svenska kvinnor och män   kämpat för i över hundra år och varit ett led i jämnställdhetssträvanden mellan kvinnor och män anses helt plötsligt av Skolinspektion vara fel! Konsekvensen av Skolinspektionens agerande blir sålunda att den grundlagsfästa jämställdheten helt plötsligt inte skall gälla alla och vi återgår därmed till något som borde vara ett avslutat kapitel  nämligen att ojämlikhet mellan kvinnor och män skall vara tillåtet trots vår grundlagsfästa värdegrund!

Helt klart är att Skolinspektionens agerande inte endast försvårar utan till och med förhindrar ett normalt inlemmande av dessa flickor i vårt samhälle.

Ifall vi studerar invandringssituationen för olika grupper i Sverige i dag ser vi ett historiskt mönster återkomma. Nämligen att invandrarflickorna blir förlorare . De blir det i de religiösa friskolorna, de blir det i de allt fler parallellsamhällena etc etc.

Vi vet att i de länder flertalet invandrarkvinnor/flickor kommer ifrån är kvinnorna underordnade männen. Att därför i ett land som Sverige som anses vara ett av de högst rankade vad gäller jämställdhet mellan könen inte låta invandrarflickor umgås med pojkar på samma villkor som deras svenska medsystrar är absurt. Det innebär rent faktiskt att de vistas mesta tiden i en miljö där de endera inte får vara tillsammans med pojkar och andra tiden i sin hemmiljö där markeringen av att de skall underordna sig pojkar/män är norm. Inte minst gäller detta i parallellsamhällena. Skolverkets agerande innebär helt klart att dessa flickor inte får samma förutsättningar att på jämställd fot umgås med pojkar. Det visar på det totalt felaktiga i  könsuppdelad undervisning.

Därför är det en skam att Skolinspektionen tillåts agera som i fallet med ovan nämnda "skola".
Skolinspektionen bryter tydligt mot skolplanen som bland annat säger. "Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet".

Självklart förstärks fördomar i enkönade grupper och det kan i stället bli svårare för dessa flickor att hävda sig när de blir vuxna och kommer ut i arbetslivet. De kommer med andra ord att bära med sig hemlandets förbannelse att kvinnor/flickor är underordnade mannen och trots att de befinner sig i Sverige kommer att vara ojämställda hela livet.

Det minsta jag begär är att JO avkräver Skolinspektionen en vetenskapligt grundad konsekvensanalys grundad på könssegregation under skoltiden. 


Men också att Skolinspektionens beslut  upphävs med hänsyn till att det bryter såväl mot skollagens som jämställdhetslagens anda och bokstav. 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

söndag 28 augusti 2016

Katastrof för europeiska kvinnor, värdegrund och värdegrundsarbete, vems värdegrund? Slavhandel!Skriften på väggen

…Afrikanska flyktingar vrålar i Berlin: "Vi dödar alla er tyskar!" Och man frågar sig själv: Vilka är det som tillåter sådant och också stöder det?

Det är en bra fråga, eller hur. Många verkar inte fatta att vi lever på 2010-talet och hävdar fortfarande mot bättre vetande att islam är en fredlig religion som i likhet med de flesta andra religioner predikar att man inte får döda, stjäla och ljuga. Värre är att det inte bara är ett religiöst hat som vi möts av, det är även ett etniskt hat mot vita européer.
Upplagt för katastrof, framförallt för Europas kvinnor. Förra året kom över en miljon män över Medelhavet. EKP och läs kommentarerna
 I&N
Bloggläsare i slutet av augusti
Tillbaka på jobbet sen två veckor. Det sprängs, skjuts och brinner på med oförminskad styrka. Jag förundras över alla människor i min omgivning som inte verkar bry sig om att samhället långsamt (men tydligt) eroderar framför ögonen på dem. Vad behövs för att få dem att reagera? Skulle ens en stor terrorattack på svensk mark göra någon skillnad? Hörde på radion i dag om den exceptionella frekvensen av handgranatsexplosioner i Sverige, tydligen helt unik i Europa. Hur tror du det skulle gå om jag försökte diskutera detta med mina lärarkollegor?
***
På mitt arbete skall man ha en heldag om värdegrundsarbete och jag är faktiskt ledsen över att på grund av semester missa övningen. Jag har dock kontakt med en kollega som lovade mig redogöra för allt fint man kommer att förmedla. Jag tyckte att hon skulle ta upp de somalier som kastar in handgranater i lägenheter i Göteborg och fråga om de har samma värde som de som träffas av detonationerna.
Feminismen är resultatet av frångåendet av ordningen för hur familjer har varit sammansatta allt sedan de första människorna på jorden, frångåendet av de olika uppgifterna som män och kvinnor traditionellt har haft både i familjen och i samhället i övrigt, förnekandet av biologiska och sociologiska fakta och den mycket långt gångna sekulariseringen. Läs mer av inlägget

Fransk toppolitiker: "Fransmän vakna, annars hotar inbördeskriget er!

Den infekterade konflikten om burkini och annan religiös klädsel i Frankrike är en del i en större kamp mellan en sekulär och religiös stat som kommer leda till väpnad konflikt. Det befarar den franska toppolitikern och tidigare statsrådet Nadine Morano (UMP).

– Fransmän vakna, annars hotar inbördeskriget er! varnar hon. Fria Tider
 En tragedi – feministerna står på islamisternas sida
Gudrun Schyman, Amnesty, PK, och många fler kräver att det franska förbudet mot att bära burkini tas bort.
Det är det som er problemet, PK-etablissemanget ställer sig på medeltidsprofeternas sida…det är en tragedi för kvinnorna och i förlängningen för alla utom islamisterna…Petterssons
Asylkaos – vad ska vi göra?
Islam – den fredliga religionen
Av: Nicolai Sennels

Muslimsk slavhandlare pryglar en afrikansk slav
(Billede: Muslimsk slavehandler piner en afrikansk slave)

 Islam är en egendomlig (häpndsväckande) religion.
Muhammed genomförde själv 28 större massakrer. Härtill kommer de 43 lönnmord han beordrade.
Då han kom till Medina var hans första handling att hugga huvudet av 600 judar.
Muslimernas slavhandel
Professor Bill Warner slår ihop  antalet icke-muslimer som mördats av muslimer.
Många vet icke, att det var muslimer, som stod för slavhandeln i Afrika, 11 miljoner slavar skickades till Amerika, medan 14 miljoner skickades till islamiska länder.
Afrika-missionären David Livingstone reste i områdena. Han uppskattade att för varje slav som såldes, dog fem andra under de muslimska slavhandlarnas  attacker eller sjukdom under transport.
Sammanlagt dödades 120 miljoner afrikaner av de brutala muslimska slavhandlarna.

270 miljoner dödade
Mellanöstern (inkl. Turkiet) och Nordafrika var ursprungligen Christian. Men hundratals muslimska jihadattacker har nästan rensat  kristna områden. 60 miljoner kristna dödades här.
Därtill kommer de 80 miljoner hinduer, som dödades i Indien under muslimska invasioner från år 1000-1525 och de 10 miljoner buddhister (t.ex. var Afghanistan från början buddhistiskt), som de mördade längs Sidenvägen.
Sammanlagt har muslimer dödat 270 miljoner icke-muslimer sedan Muhammed tills nu.
1)Medborgarna har rätt att bilda församlingar för att dyrka Gud i överensstämmelse med sina övertygelser, förutsatt att inget lärs ut eller görs som strider mot moral eller allmän ordning.”
 ”Så det finns ingen fullständig religionsfrihet i Danmark. Trossamfund som lär saker som strider mot a) dansk anpassad och b) vår demokratiska ordning är inte lagligt.
Tio saker du behöver veta om arabisk slavhandel

1. Den muslimska slavhandeln har pågått under 14 århundraden och fortsätter ännu i denna dag på platser som Mauretanien, Saudiarabien och Sudan.
2. Över 17 miljoner slavar (mest svarta kvinnor och barn) blev transporterade ut ur Afrika av islamska slavhandlare. Ytterligare 85 miljoner tros ha dött under transporten.
3. Profeten Muhammed praktiserade och gjorde slaveriet tillåtet, samt gav sina män direktiv till att göra detsamma.
4. Koranen ägnar fler verser att informera muslimska män om deras rätt att hålla kvinnor som sexslavar, än vad den gör för att tala om för dem att de ska be fem gånger om dagen.
5. Det arabiska ordet för ”svart” (Abd) är synonymt med ordet för ”slav”.
6. Muhammeds svärfar, Umar klargjorde att araber inte kunde göras till slavar, och befriade alla arabiska slavar. Detta ledde till den utbredda islamiska kampanjen att tillfångata slavar i Afrika, Europa och Asien.
7. Västs slavhandel utnyttjade afrikaner i första hand som arbetskraft inom jordbruk. Den arabiska slavhandeln å andra sidan, har oftare använt män som soldater, och kvinnor för sex och för att utnyttja deras livmödrar, för att producera barn som skulle bli muslimer.
8. Många muslimska ledare efter Muhammed har haft harem med hundratals (ja till och med tusentals) av ickemuslimska unga flickor och kvinnor för att betjäna deras begär.
9. Att omvända sig till islam är inte någon automatisk garanti för att ge slaven sin frihet, trots att detta påstås för att öka slavägarens himmelska belöning.
10. Enligt islamsk rättsuppfattning, får slavägare behandla sina slavar precis som de vill utan någon fruktan för bestraffning.
Eftersom Abd betyder slav på arabiska, så är alla namn som börjar på Abd gamla slavnamn, exempelvis Abdullah och Abdel." Petterssons
Fler artiklar av Nicolai Sennels