tisdag 31 maj 2016

Leds de Svenska Fåren till Islamska Slaktbänken – ledda av Påven? Måste kristna älska onda människor?”Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder,  men invärtes äro glupande ulvar. 
 Bibeln 1917, Matteus Kapitel 7:15 


Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?


  
av Giulio Meotti  •  30 maj, 2016
  • 2006 sa påve Benedictus XVI något som ingen annan påve vågat säga – att det finns en koppling mellan våld och islam. Tio år senare kallar påve Franciskus aldrig de som bär ansvaret för våld mot kristna vid namn och nämner aldrig ordet "islam".
  • Påve Franciskus försöker inte ens återkristna eller återerövra Europa. Han verkar fullt och fast tro att kristendomens framtid finns på Filippinerna, i Brasilien och Afrika. Detta är troligen anledningen till att påven lägger mindre tid och energi på att ta avstånd från det fruktansvärda öde som drabbat de kristna i Mellanöstern.
  • "Multikulturalism" i Europa är moskén som står på ruinerna av en kyrka. Det är inte den sammansmältning påve Franciskus vill ha. Det är vägen till utplåning.
Att begära att Europa ska vara "multikulturellt" på samma gång som det genomgår en dramatisk avkristning är extremt riskabelt. En ny rapport från Tyskland avslöjade att "Tyskland har demografiskt blivit ett multireligiöst land". I Storbritannien gav en stor utredning nyligen vid handen att "Storbritannien är inte längre ett kristet land". Även i Frankrike håller islam på att gå om kristendomen som största religion Gatestone

Skall kristna älska de onda?

Vissa kyrkor och världsliga publikationer talar om för oss att kristna personer måste älska alla människor, särskilt de som är "mindre lyckligt lottade än vi är." Ganska ofta inkluderas i denna mindre lyckligt lottade kategori, inte bara de fattiga och handikappade, utan även de kriminella och degenererade individerna, och till och med fiender till de kristna.

Vi intalas att oavsett vad en person är, eller har gjort, så måste vi älska honom. Är detta ett bibliskt begrepp eller blir de kristna givna obibliska råd i denna viktiga fråga? Tag fram era Biblar och följ med mig när vi svarar på frågan, "Skall kristna älska de onda?"
Idag skulle det vanligaste svaret på den frågan vara: "Ja, kristna skall älska alla människor." Om tillfrågad vilken källa som stöder detta bud, skulle de flesta säga Bibeln, eller kanske Jesus Kristus. Somliga människor hävdar, att kristna inte bara måste älska alla människor, utan att vi också måste hjälpa alla, till och med de människor eller nationer som har dödat våra kristna bröder. För att rättfärdiga detta, citerar de ROMARBREVET 12:20, "Fastmer, om din ovän är hungrig, så giv honom att äta."

…Det tragiska är att så många falska lärare bland oss försöker att använda sådana fraser för att göra de kristna till pacifister och dörrmattor. Genom dem hindras kristna från att stoppa de anti-kristna och mördarna bland oss. De lurar oss att tro att Jesus har talat om för oss att vi inte bara skall älska den onde, utan också att vi inte får motstå honom på hans onda väg. Jesus har inte alls sagt så.
Jesus har inte befallit kristna att älska de onda. Självfallet skulle vi ha vetat bättre, när de kristna i 2 KORINTIERBREVET 6 blev tillsagda: "att inte gå i ok med dem som inte tror, att inte umgås med orättfärdiga, och att gå ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem och kom inte vid vad orent är", än att acceptera den falska filosofin att Jesus Själv befallde oss att älska och förlåta och beskydda de onda.

Nej! Kristus befaller kristna att älska, förlåta och beskydda sina bröder, sin nästa, sina medkristna. Våra förfäder lydde Kristus i detta. Må Gud hjälpa oss att göra detsamma! Experimentlandet
Källa: Pastor Sheldon Emry, America's Promise Ministries, PO Box 157, Sandpoint ID 83864, USA 

 av Giulio Meotti 25 maj, 2016 Väst måste säga "Je Suis Asia Bibi"

Jag kommer inte att konvertera. Jag tror på min religion och Jesus Kristus. Och varför är det jag som ska konvertera och inte du?" – Asia Bibi.
Det är Västs lojhet och girighet som har dömt Asia Bibi till döden. Ingen i Europa har demonstrerat på gatorna och krävt att denna modiga kvinna friges, eller ens protesterat mot Pakistans anti-kristna lagar.
Till och med påve Franciskus har varit tyst. Hans tystnad var extra frapperande då han under tolv sekunder stod öga mot öga med Bibis make och dotter på Petersplatsen. Franciskus nuddade knappt vid de båda. Hans företrädare, påve Benedictus XVI, krävde vid flera tillfällen offentligt att Bibi skulle friges.

De stora protestantiska samfunden i USA har fullt upp med att svartmåla Israel och har även de varit knäpptysta. Samtidigt är kristendomen på väg att utrotas från sitt eget urhem.Gatestone

I dag är kurderna frukost men ni kommer att bli lunch


Om Turkiet hade stängt sin gräns mot Syrien, så hade islamistiska attentat i Europa kunnat undvikas. Om Europas ledare, intellektuella, människorättskämpar och journalister inte tar ställning mot Turkiets premiärminister Erdogan kommer ni att försvinna. I dag är kurderna frukost men ni kommer att bli lunch."
…Det har efterhand blivit klarlagt att IS är krypto-muslimen Obamas skapelse. Undrar vilka fler djävulskaper han har på gång? Om Hillary blir ny president kan han ta det lugnt, då kommer islamiseringen av Väst fortsätta ostört.

Så vad hjälper det kurderna att demonstrera i ett Sverige som kapitulerat? Glöm inte att kurd-bombande Turkiet är en tongivande medlem i militärorkestern Nato.


Två kommentarer:
Kurdistan åt kurderna! Sverige åt alla!
Anonym sa...
"Det har efterhand blivit klarlagt att IS är krypto-muslimen Obamas skapelse".
Det kommer socialisterna aldrig att tillåta, ett fullständigt avslöjande av Obama! Det mesta om Obama är än idag höljt i dunkel. EKP


Läs mer om falska apostlar och charlatanerRiktiga Nyheter som varje dag publicerar de 100 senaste viktigaste  bloggarna behöver pengar.
 Här kan du donera en liten eller stor summa
måndag 30 maj 2016

Ljungbeck: Partiledardebatten på Mors Dag visade sex moraliska krymplingar. Kulturmarxistiska förtrycket i SverigeLjungbeck: Partiledardebatten.

Jag kan inte längre betrakta dessa sex personer värdiga att sitta i vare sig regering eller riksdag.
De är moraliska krymplingar som varje svensk borde ta avstånd ifrån.

 Jag kräver nu att Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jonas Sjöstedt, Jan Björklund, Isabella Löwin lämnar sina poster omedelbart.

Ovanstående individer visade tydligt och klart - eftersom de inte  markerade - att för dem och deras partier är våldtäkt och sexuell terror mot svenska kvinnor/flickor utförda av invandrarmän en andrahandsfråga.

Jag har aldrig tidigare upplevt något så chockerande  som dessa politikers uttalanden i denna fråga. Endast Jimmie Åkesson och Ebba Busch Thor markerade tydligt att invandrarmän som våldfört sig på svenska kvinnor/flickor skall utvisas efter avtjänat straff.

De övriga gav inget svar som kunde tolkas så att de delade Åkessons och Busch krav.

Detta är skrämmande, ja oförsvarbart. Såväl Löfvens, Levins som Sjöstedts svar kan inte tolkas på annat sätt än att de ser våldtäkter mot svenska kvinnor/flickor som något vi måste acceptera.

Löwins jämförelse med vad hon sett i andra länder har inte det minsta med saken att göra. Sveriges regeringar har inbjudit dessa väldtäktsmän till Sverige. Därför är de skyldiga och deras brott kan aldrig försvaras. De borde skämmas för att göra denna jämförelse.

Svenska kvinnor/flickor har sålunda från de personer som ofta skryter om svensk jämställdhetspolitik fått höra att det av sex partiledare ses som en bagatell att
de våldtas. Vilka signaler sänder detta till de presumtiva våldtäktsmännen. Jag trodde faktiskt aldrig att jag från en svensk politiker skulle få höra att man bagatelliserar detta fruktansvärda brott som en våldtäkt utgör.

Detta får inte stå oemotsagt. Nu måste vi förena oss i motståndet mot dessa sex fiender till svenska kvinnor/flickor. Ni alla som kan. Maila dem och tala om vilka kräk de är. Stryk dem på valsedeln.

De har gått för långt i sin feghet att inte våga värna de svenska kvinnorna/flickorna.

Jag är 84 år och har under min levnad lyssnat på flertalet valdebatter. Men jag har aldrig hört något så  fruktansvärt svekfullt, ondskefullt och vidrigt som när dessa sex stackare inte vågade ta klar ställning för att allt skall göras för att skydda svenska kvinnor/flickor.

Jag kan inte längre betrakta dessa sex personer värdiga att sitta i vare sig regering eller riksdag. De är moraliska krymplingar som varje svensk borde ta avstånd ifrån.

Jag trodde aldrig att jag i en partiledardebatt skulle få höra något så lågt, simpelt som deras feghet i att inte ta klar ställning mot invandrarmäns våld/våldtäkter mot svenska kvinnor/flickor. Att ett så enormt svek mot svenska kvinnor/flickor uttalas av de som skall agera för att skydda dem på alla sätt kommer för alltid att vara den mörkaste dagen i mitt liv.

Stå upp ni alla män, kvinnor/flickor och visa ert hat mot dessa avskyvärda individer.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

I&M Bloggläsare Mors dag
1. I natt avslutade jag läsningen av en bok som stått oläst i min bokhylla i fyrtio års tid. Som pensionär har jag äntligen fått tid att ta itu med en del olästa verk som stått och pockat på läsning i alla dessa år. Boken är "En kalv med eken stångades" av Alexander Solsjenitsyn och redan när jag tog ner den från bokhyllan anade jag att jag skulle finna en rad likheter mellan förtrycket i Sovjetunionen och det nuvarande kulturmarxistiska förtrycket i Sverige. Som du kanske känner till skildrar boken den kamp Solsjenitsyn fick föra mot det sovjetiska systemet för att få sina verk publicerade och den försvarsstrid han fick föra efter att vinden vänt och tövädret upphört och gått över i en kampanj mot honom. Även alla säkerhetsåtgärder och manövrer han tvingades till för att skydda sina ännu icke publicerade verk, de som i början på 1970-talet slog ner som bomber i västvärlden. Det hela slutade som bekant med att han landsförvisades i februari 1974, med hänvisning till artikel 64 i den sovjetiska strafflagen om landsförräderi.
Olikheter finns naturligtvis men något som slår en är likheterna i de metoder som överheten använder för att tysta och förfölja dissidenter. Här är några svar som Solsjenitsyn ger i en intervju med AP och Le Monde i augusti 1973.
Fråga: Vad kan Ni säga med anledning av de senaste angreppen i sovjetpressen mot akademiledamoten Sacharov?
Svar: /…/ "Ingen i detta land tillåts över huvud taget uttala seriös kritik på någon nivå och med någon grad av konstruktivitet - om man undantar en snäv krets av personer, vilka nått sin position efter många års lydighet, vilken föga uppammat den kritiska förmågan hos dem. Sacharov är tyvärr alltför berömd; man tvingas därför krossa honom offentligt /…/. Men de okända kritikerna krossas en masse i tysthet, i landsorten, i avkrokarna, och ingen vet hur många anonyma människor som försmäktar och går under på de psykiatriska distriktssjukhusen. Ni kan själva undersöka om det de senaste 10, 20 eller 30 åren har framförts argument mot någon enda oliktänkande. Nej, inte mot någon - eftersom inga finns. Man svarar alltid med svordomar och förtal. Sådant är ”svaret´ till Sacharov”./…/
Endera administrativ, rättslig straffpåföljd eller okvädinsord eller tystnad - de tre utvägarna för dem som ingenting substantiellt förmår svara.
Citaten återfinns i Bilaga 26 på sidan 429 i ovan nämnda bok. Det sista citatet kan även användas som en beskrivning på det svenska "debattklimatet" i invandringsfrågan under de senaste decennierna. Det är både skrämmande och beklämmande på en och samma gång!I&M