måndag 30 november 2015

EU: del av den Nya Världsordningen. Kalergiplanen


”Europas nationer bör föras samman i en superstat utan att deras befolkningar förstår vad som sker.
 Detta kan åstadkommas genom stegvisa förändringar, alla förklädda till att ha ett ekonomiskt syfte, men som på sikt och oåterkalleligt kommer att leda till en federation." 
 Bildresultat för Jean Monnet
Jean Monnet, en av grundarna av EU. Läs: EU:s propagandaNedanstående insändare publicerades i Gefle Dagblad den 10 november 2015

På väg mot en global superstat?

INSÄNDARE av Daniel Svensson

Medlemskapet i Europeiska Unionen påverkar dagligen våra liv, men få känner till dess mörka historia och vilka personer och krafter som ligger bakom.

Hela idén till den europeiska superstaten, och nationernas upplösning, finns med i greve Caudenhove-Kalergis manifest Pan-Europa från 1922 samt i hans skrift Adel, som följdes upp med boken Praktisk idealism. De planer Kalergi presenterade uppfattades av många som sjuka och sprungna ur en vansinnig mans hallucinationer, hans skrifter är både rasistiska och destruktiva med den härskande eliten i kontroll av samhället. Inte oväntat tog en liten klick ytterst mäktiga personer Kalergis vision till sitt hjärta.

 Greve Kalergi berättar följande i sin självbiografi: ”I början av 1924 fick jag ett samtal ett telefonsamtal från baron Louis de Rothschild som berättade att en vän till honom, Max Warburg, hade läst mina skrifter och ville skänka 60 000 guldmark för att finansiera idén om ett förenat Europa.”

Även Bernard Baruch och Max’ bror Paul var inblandade i detta skede. Rothschild, Baruch och bröderna Warburg var alla bankirer med enorma möjligheter att påverka utvecklingen i Europa.

Bankiren Jean Monnet, som haft en topposition som fredsförhandlare i Versailles och arbetat som rådgivare åt Franklin D. Roosevelt, är den som officiellt räknas som EU:s grundare och var den som tillsammans med eliten inom bank, politik och storföretag bar Kalergis visioner vidare mot ett förverkligande efter andra världskriget.

Arbetet med att beröva nationerna i Europa deras självständighet gjordes i små målmedvetna steg, alltid förklädda i någon rationell förklaring, och bit för bit centraliserades makten till den svårbegripliga överstatliga modell vi nu lever under. Monnets idé om ekonomiska incitament i små steg är dessutom känd som ”monnetmetoden” och detta gav oss gradvis Kol- och stålunionen med sex medlemsländer (1951) sedan EEC (1957), presenterat som enbart en ekonomisk sammanslutning av suveräna stater. Därefter ströks ordet Ekonomiska ur benämningen och från 1970-talet blev det till den Europeiska Gemenskapen, EG.

1960 kom även EFTA, det Europeiska Frihandelsavtalet. Slutligen 1992 kom Maastrichtfördraget som förvandlade ”gemenskapen” till en union, EG blev EU, och i maj 1998 verkställdes planen att ställa hela unionen under en enda centralbank, ECB, Europeiska Centralbanken. Med Lissabonfördraget i hamn har EU sedan fått en egen armé, president, utrikesminister och andra funktioner som normalt bara finns i en statsbildning. Att ta ifrån de europeiska länderna sina valutor är även det ett led i den så kallade monnetmetoden.

Bland annat hundratals läckta dokument från Wikileaks om den hemliga mötesplattformen Bilderberggruppen visar dess avgörande betydelse vid skapandet av EU.

Här har eliten inom bank, politik och storföretag träffats tre dagar varje år sedan 1954 för att planera Europas och världens framtid, helt utan insyn från allmänheten. Ett dokument visar att Bilderberggruppen redan vid mötet i Garmisch-Partenkirchen 1955 hade den Europeiska Unionen, med en gemensam valuta, på agendan.

I dokumentet står bland annat följande: ”Målet är att nå största möjliga integration på kortast möjliga tid, där första steget är en gemensam europeisk marknad” samt ”…nödvändigheten av att skapa en gemensam valuta”.

Bland de cirka 100 svenskar som enligt dokumenterade möteslistor har deltagit vid Bilderbergmöten är Carl Bildt, Marcus Wallenberg, Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt, Olof Palme, Percy Barnevik, Jan Björklund, Leif Johansson (Volvo), Urban Bäckström (f.d. riksbankschef), Anders Borg, Curt Nicolin, Ola Ullsten, Gunnar Sträng, Herbert Tingsten, Tage Erlander, Kung Carl Gustaf, Thorbjörn Fälldin och Michael Treschow.

Sedan 2003 har USA, Mexiko och Kanada, utan någon offentlig debatt och med liten allmän kännedom, snabbt rört sig mot upprättandet av en kontinental superstat genom NAFTA, det Nordamerikanska Frihandelsavtalet. En African Union och en Pacific Union är redan långt gångna projekt.

I ljuset av de fakta jag presenterat blir det lätt att sätta in det nu förestående Transatlantiska Frihandelsavtalet, TTIP, mellan USA och EU i ett större sammanhang. Finns det kanske skäl att misstänka att TTIP är ett steg på väg mot en global superstat under FN, med Nato som en världsomspännande armé, och IMF eller Världsbanken som global bank där det endast kommer att finnas en enda valuta?
Daniel Svensson”

”3 kommentarer


Jan-Ola Gustafsson

En utomordentlig, komplett men kortfattad beskrivning av det framtida fängelse som redan i grova drag förberetts för oss.
GD har genom att publicera denna viktiga information visat hedervärd publicistisk moral som numera inte finns hos många tidningar. Läs artikeln noga och sök vidare information utifrån de sammanhang som beskrivs i denna artikel. Att människor vaknar och sätter sig in i de beskrivna sammanhangen är att göra både sig själv, men inte minst sina barn och barnbarn en tjänst inför framtiden.

Kalle2

Jag tror att Herr Löfven är ute efter Kalergi priset 2015. 2010 fick Angela Merkel priset.

Frihetsgudinnan

Mycket intressant!
Även det i FN’s Generalförsamling nyss undertecknade Agenda 2030 ligger i de angloamerikanska oligarkernas intresse genom att strypa tillgången till effektiv och billig energi till utvecklingsländerna, något som speciellt Kina, Indien, Brasilien och Indonesien med övriga ”tiger”-grannar kämpar emot. Agenda 2030 flyttar också mycket av makten från de demokratiska forumen (dvs nationella parlament) till en global superregering helt utan demokratiskt mandat och än mindre insyn och påverkansmöjlighet från världens medborgare. De små stegens tyranni …”

Seriösa kommentarer, ingen förlöjligande och osaklig kommentar! Börjar folk kanske undra vad som egentligen händer nu när samhällsraseringen liksom sticker i ögonen på alla som använder desamma?” Cornelia Dahlberg


Läs:

Fr. Snaphanen:
Större hot än Nazi-Tyskland någonsin var
Vid samtal med värden och Breitbart News Network styrelseordförande Stephen K. Bannon, sade Mr Nuttall sade: "Jag har en 5-årig son och jag är rädd att detta århundrade, i vilket vi är på väg in i nu kommer att bli ett våldsam århundrade och största hotet mot världen kommer inte att vara Ryssland, det kommer att vara islamisk fundamentalism 

"Om vi ska kunna skära bort denna cancer från vår värld kommer vi alla att behöva komma tillsammans - som inkluderar oss själv, ryssarna, Förenta staterna, kineserna, indierna, och faktiskt en del av de muslimska staterna eftersom detta är ett hot - ett större hot faktiskt, tror jag, än Nazityskland någonsin var för världen". UKIP Deputy Paul Nuttall On Breitbart Radio – Radical Islam Is a ‘Greater Threat Than Nazi Germany Ever Was (UKIP vice ordförande Paul Nuttall Breitbart Radio - radikal islam är ett "större hot än Nazityskland någonsin var.) Snaphanen

söndag 29 november 2015

Nya Världsordningens plan sedan länge - förstöra nationernas homogenitetFolkpartiet är nog det fånigaste partiet och har nu bytt namn till Liberalerna

”Vi kallade alltid dyckertspik för folkpartispik hemma i Hammerdal på grund av att bägge var huvudlösa.” Fr. Rune Lanestrands blogg

Här är en huvudlös
 ”Personer med lägre utbildningsnivå”  - ”Invandrare som kommer till Sverige  är ofta ”  ja, har en lägre utbildningsnivå”
 Jan Björklund P! Morgon

Peter Sutherland: EU bör undergräva nationell homogenitet

EU bör "göra sitt bästa för att undergräva homogenitet" av dess medlemsstater har FNs särskilda representant för migration sagt. Peter Sutherland berättade för sina lyssnare att det framtida välståndet för många EU-länder är beroende av om de blir mångkulturella. Han sade ytterligare att den brittiska regeringens invandringspolitik inte har någon grund i internationell rätt.
Peter Sutherland, som är icke-arbetande styrelseordförande i Goldman Sachs International och före detta ordförande för oljejätten BP. Nu leder han det Globala Forumet för Migration och Utveckling, som samlar företrädare från 160 nationer för att dela med sig av sina politiska idéer. Han berättade att House of Lord's migrationskommitté var en viktig dynamik för ekonomisk tillväxt i vissa EU-länder, men hur svårt kan det inte vara att förklara för dess medborgare i dessa stater.” Bakom kulisserna”
En essä om hur Sverige erövrades – del 5 

GMO är enligt bevis inte endast cancerframkallande, utan skapar också sterilitet i den tredje generationen av användare. Företagen som ligger bakom dessa produkter representerar också den globalistiska agendan, som inte bara förespråkar en världsregering utan dessutom massiv avbefolkning av planeten.

Det är därför mycket förståeligt att Anna Maria Corazza Bildt, hustru till Sveriges motsvarighet av Dick Cheney, i Brännpunkt på bilderbergsblaskan SvenskaDagbladet fick utrymme att ljuga för folket, ”Forskningsläget visar entydigt att gentekniken inte innebär några större risker än traditionell växtförädling.”

Allahu Akbarf

Om man skall sätta en etikett på genetiskt modifierad mat så kan man lika väl märka det med en dödsskalle”, sade dock Norman Braksick redan 1994. Han var för övrigt direktören av Asgrow Seed Company, ett dotterbolag till GMO-giganten Monsanto. Bortsett från genmanipulerad mat så har Monsanto på sitt samvete också bekämpningsmedlet Agent Orange, vilket användes i Vietnamkriget för att avlöva träden. Än idag där det besprutades råder en mardrömslik epidemi av fosterskador.

Att Ryssland å andra sidan helt plötsligt utropats till fiende nummer ett, har egentligen ingenting med Ukraina att göra, utan snarare att Putin inte är lojal mot den Nya Världsordningen, dvs. globalisterna. Ryssland föredrar självbestämmanderätt, och har t.ex. förbjudit GMO-grödor. Det är därför inte undra på att Bildt har utmålat Ryssland som det nya stora hotet mot omvärlden. Rysshotet tjänar också som en god förevändning för att lura in svenskarna i ett officiellt NATO-medlemskap; den Nya Världsordningens militärmakt.

Efter sin post som utrikesminister gick Bildt över till ännu ett styrelsejobb, denna gång för International Crisis Group — ägt av George Soros, som häromåret bl.a. finansierade kravallerna i Ferguson, USA och som har begärt att IMF skall stå för lånen under ett krig mot storhotet i Öst — om än att Ryssland mest bara är ett hot för globalisterna.

För inte ens i Ryssland försöker Putin helt avskaffa kontantsamhället, vilket dock Bilderberg gör i Sverige — vilket innebär att eliten då kommer ha full kontroll över individen. Inga ekonomiska transaktioner skall med andra ord längre vara helt privata. Tyvärr verkar dock Sverige vara alltför upptaget med Melodifestivalen och att peka finger på varandra för att orka bry sig även om detta.

Svenska Psyopsförbandet, vars fokus är på informations- och psykologisk krigföring, utbildades för övrigt av USA. Det stora landet i väst, där distraktionen från sanningen är nästintill fullkomlig, visar tydligt i vilken riktning lydstaten Sverige är på väg.

CIA-chefen William Casey sade, ”Vi kommer veta att vårt desinformationsprogram är komplett när allt den amerikanska allmänheten tror är falskt.” Hans företrädare, William Colby, som tidigare tjänstgjort i Stockholm gjorde själv följande uttalande, ”CIA äger alla av betydelse inom massmedia.”

År 2014 avslöjade tyske Udo Ulfkotte, tidigare redaktör för Frankfurter Allegemeine Zeitung i rysk tv att CIA mutat honom och andra företrädare inom västvärldens press.
CIA är i själva verket en verkställande gren av inte bara USA:s regering, utan framförallt bankväsendets, vars intressen också representeras av Bilderberg.

Att Sverige nu hotas av TTIP, ett handelsavtal som ger storföretag rätten att stämma regeringar tycks inte vara värt att uppmärksammas av massmedia i någon större skala. När man googlar ”TTIP Sverige” är de första träffarna från alternativmedia. Svenska Dagbladet, som representant för etablissemanget, hamnar på 7:e plats, med rubriken ”TTIP öppnar nya möjligheter för Sverige”. Och näringsminister Mikael Damberg, bilderbergare av årgång 2015, är positiv: ”Särskilt små och medelstora företag har mycket att vinna på TTIP.”

Samtidigt håller de svenska mjölkbönderna på att gå under tack vare mejeriimporten. Detta är globalismens sanna ansikte. Helst skall ingenting längre vara lokalt producerat eller ägt av småföretagare.

Att tro på Bilderbergs representanter är likställt med att gräva sin egen grav. Det kvittar om man kommer från Mellanöstern och är muslim, eller är svensk nationalist — i slutändan befinner vi oss i samma båt. Globalismen har som ändamål att erövra världen, och huvudstrategin för detta är att söndra och härska. Islamismens framfart är verktyget, och som sådant så pass viktigt att globalisterna understött rörelsen med logistik, finanser och vapen. Sökord: Benghazi.

 Syftet är att skapa det kaos som krävs för att kunna införa polisstaten, och för Sveriges del NATO-medlemskap — för att på så sätt få befolkningen att självmant stiga in i fängelset. För det kommer nämligen inte finnas något bättre alternativ; såvida inte allmänheten vaknar upp och agerar medan det ännu finns tid.

Den 1 januari 2015 omorganiserades Säkerhetspolisen så att rikspolischefen inte längre blev den högste chefen, och istället svarar SÄPO nu direkt till bilderbergregeringen i Rosenbad. Det är bara en tidsfråga innan sanningssägare kommer att utmålas som en samhällsfara, kanske rent av terrorister, och arresteras. Så går det nämligen alltid i diktaturer.

Det är dags för revolution. Låt den bli fredlig. Våga alltid säga sanningen.
Länge leve yttrandefriheten!


”Kontrollerar du oljan,
kontrollerar du nationer.
Kontrollerar du livsmedlen,
kontrollerar du människorna.”
Henry Kissinger

Här kan du läsa en recension av Pia Hellerz angående boken ”Hotet mot livet”
 
Vår frihet är hotad
Jag har nyligen skrivit sex artiklar här om bakgrunden till klimatlarmen och konferensen COP21 som snart går av stapeln. Där försökte jag identifiera den idag viktigaste makthegemonin – den angloamerikanska oligarkin som är på offensiven för att beröva oss vår frihet på flera plan. Om vi breddar perspektivet skall vi finna att inte bara klimatbedrägeriet hotar vår mänskliga frihet och vårt demokratiska samhälle. Vår frihet är under attack på snart sagt alla fronter.

 Grundstenarna i en fri värld är fria suveräna stater och fria samhällen styrda av fria medborgare i fria val. En del av världens länder har någotsånär levt upp till detta, vilket gett alla människor hopp om en fri värld styrd av dem själva via fria val. Vårt land var en gång ett av de friaste och mest demokratiska länderna och människor i andra länder såg upp till oss. Vårt land var en förebild för hur många andra ville ha det i sina länder. Det är således självklart att de makter som vill inskränka folkstyre och människors frihet, i första hand skjuter in sig på att underminera nationalstaten och då är ett destabiliserat Sverige ett attraktivt mål.

Maktförskjutningen från av folket valda nationella institutioner till en elit inom globala och andra överstatliga organisationer är väldigt tydlig. Vi upplever var dag ett växande demokratiskt underskott, allt fler beslut fattas över våra huvuden som aldrig varit föremål för demokratisk prövning. Den här förändringen försvaras som en naturnödvändighet i framväxten av en global värld och påstås av de som vill kapa makten vara en förutsättning för att säkra en fredlig utveckling.”Antropocene

Läs: