lördag 30 maj 2015

Ines Uusmann - tvättäkta socialdemokrat


OKQ8:s tidigare vd Göran Lindblå har fått ett guldkantat pensionsavtal. Sammanlagt kan han plocka ut närmare 65 miljoner kronor i pension om han blir 85 år, visar SVT Nyheters granskning. – Vi vill ju inte att vår vd ska bli fattigpensionär, säger Ines Uusmann, bolagets styrelseordförande.SvtInes Uusmann - Tvättäkta socialdemokrat
Malmö 30-5-2015
Till Ines Uusmann, ines.uusmann@ok.se
Från: Sandor Herold

Ines Uusmann 1996- Internet är bara en fluga
 


Solidaritet, alla människors lika värde,
jämlikhet, rättvisa, alla ska med, bla bla bla.....
 

Ovanstående vackra ord är ofta använda av sådana sossar som du, Ines Uusmann, men ditt framträdande ibland annat Rapport i TV fredagen den 29 maj  visade återigen med all önskvärd tydlighet att värdet och sanningshalten av dessa ord är av noll och intet värde.

Du är praktexemplet för en tvättäkta falsk, förljugen och obildad sosse som har gått den invanda vägen till maktens korridorer, där kunskap och bildning är det sista som behövs för att ta sig fram.

Vägen uppåt genom sosseriet började precis som för de andra lögnarna inom partiet med ett medlemskap i SSU, vidare som kommunalråd, sedan riksdagsledamot och vidare till minister.

Som vanligt när sådana inkompetenta personer som du till och med omöjliggör sig inom partiet så belönas man med en generaldirektörspost vid en statlig myndighet, där möjligheterna att ställa till skada är minimala eftersom myndigheten i fråga i princip saknar betydelse, i ditt fall Boverket.

Dock hade du i vanlig ordning en månadslön där som säkerligen uppgick till det mångdubbla beloppet av vad personer som du påstår dig värna om och företräda någonsin kommer att få.
Därifrån går den vidare färden naturligtvis till en styrelseordförandepost till ett s¨kallat folkägt företag, där medlemmarna påstås vara "ägare", vilket också är en typisk falsk sossebenämning.

Vilken möjlighet har t ex "ägarna" att sätta stopp för beslutet att ge förre VD Göran Lindblå två miljoner om året livet ut i pension?

I Rapport igår så försvarade du Göran Lindblås pension med att  "jag kommer också att få mycket pension".

Därom råder inget tvivel, Ines Uusmann, och för en gångs skull så uttalades det en sanning från en sosse.
Troligtvis så har du redan en pension eller har haft någon annan väl tilltagen förmån under ett annat namn efter dina år i riksdag och regering och generaldirektör.
Hur som helst, bara en mindre begåvad person kan försvara sig genom att säga så.

Igår kom det ännu ett bevingat uttalande från din sida som säkerligen kommer att gå till historien som ännu ett bevis för att vilken obegåvad person som helst tydligen kan bli både riksdagsledamot, minister generaldirektör samt styrelseordförande. Samtliga naturligtvis i statlig regi för inom det privata näringslivet så ställs det i varje fall några sådana krav  fortfarande som omöjliggör karriärer där för sådana som du. Tack och lov!

Det bevingade uttalandet var följande, "vi vill inte ha en VD som blir fattigpensionär"!

Nej, men det går tydligen hur bra som helst att en stor del av de människor som har arbetat hela sitt liv med vanliga underbetalda skitiga jobb får bli mer eller mindre fattigpensionärer. Efter att ha jobbat ett helt yrkesverksamt liv så får en pensionär efter skatt ut runt 10 000 kr i månaden medan Göran Lindblå säkerligen får ut minst det tiodubbla.
Det är socialdemokratisk rättvisa, jämlikhet och ett bevis på alla människors lika värde, eller hur Ines Uusmann?
Denna bevingade fras kan troligtvis bara komma från en totalt obegåvad person och tillika socialdemokrat som säkerligen än idag inte fattar hur kränkande och nedvärderande detta uttalande är emot dem som hon i åratal har påstått sig värna om och på vars sida hon påstår sig ha stått på.

Ines Uusmann, jag kan helt ärligt erkänna att för sådaa falska personer som du och många av dina partikollegor har jag ingen som helst respekt för.

Jag respekterar en hundskit som ligger på trottoaren högre än sådana som dig!

Till de personer som är medlemmar och så kallade "ägare" av OK så rekommenderar jag att säga upp sitt "ägarskap" och börja tanka  hos andra bolag.

Det är det enda ni kan göra för att i varje fall försöka minska Ines Uusmanns pension den dagen hon lämnar ordförandeposten.

För ni kan vara säkra på att hon inte går lottlös därifrån när den dagen kommer.

Ovanstående rader är också skickade till Ines Uusmann. Hennes mejladress är följande : ines.uusmann@ok.se
Skriv gärna några rader till henne du också!/Sandor Herold


 

torsdag 28 maj 2015

Islamiseringen av Sverige fortskrider - moské byggs i Fyllinge, HalmstadFrån en god vän har jag fått följande:

”Smygislamiseringen av Sverige fortsätter och kommer allt närmare, även mindre orter och städer. Nu är det Halmstads tur!

Halmstad – Fyllinge får ny moské
Vi har i dagens Hallandspost den 28 maj 2015 fått veta att muslimerna i Halmstad nu söker bygglov för att få resa en moské på det grönområde som ligger nedanför bostadsområdet Fyllinge!

 Det centerpartistiska kommunalrådet Henrik Oretorp uttalar att han; 

 "... tycker att det är naturligt att det byggs en moské ifall Halmstad växer och det blir fler muslimer i kommunen."

 Växer gör Halmstad och det enbart på grund av den stora invandringen och det är i huvudsak människor med islam som övertygelse. Man måste därför fråga sig vad detta kommunalråd och hans centerparti ser som så berikande av att det blir fler muslimer i kommunen? Räcker det inte med den mångkultur vi redan har och som för varje vecka bara ökar och ökar och tillika mängden av ensamkommande flyktingbarn? 

Moskén beräknas stå klar om ca två år och det påstås att den kommer finansieras av församlingens egna medlemmar. Att Saudiarabien inte kommer ha med finansieringen att göra är ett annat påstående och att det inte kommer byggas någon kupol eller minareter. Placeringen av denna byggnad kommer däremot att fördärva utsikten av en av de få fina grönområden vi har kvar inom Halmstads centrala delar.

 Dessutom är denna plats, en för Sverige och svenskarna av mycket stort historiskt värde! För precis här nedanför på gränsen mellan Fylleån och Fyllinge, just på detta grönområde där man nu tänker bygga en moské, blev den 17 augusti 2010 uppförd en minnesplats med stor påkostad informationstavla, med bra sittplatser på en rustik parksoffa, med fin utsikt över området men också med fin utsikt in över centrala delarna av Halmstad. Man passade också på att anlägga en gångstig som underhålls varje år av parkförvaltningen. Man har också rest två vita flaggstänger, en med en svensk och en med dansk flagga. 

Denna plats är alltså en påtaglig symbol för oss svenskar om slaget mot danskarna den 17 augusti 1676 vilket sedan ledde till att kung Karl XI och svenskarna vann slaget vid Lund i november samma år. Det var då som Skåne, Halland och Blekinge blev svenskt. Platsen är alltså en historiskt viktig palts för att hedra svenska insatser av det Sverige vi har idag.

Denna plats besöks ofta av både skolungdomar från Halmstad med omgivning och nu igår den 27/5, även av en stor grupp yrkesofficerare och hemvärnsmän från Hallands Regemente, I 16, FO 31. Man höll dessutom ett föredrag om slaget vi Fyllebro.

Nu ska det alltså byggas en moské på denna plats, som för Sverige var platsen för ett viktigt slag. Det är därför en skam och ett vidrigt svek mot Sverige och vår svenska historia. Det kommer förmodligen inom en inte allt för avlägsen framtid resultera i att muslimerna inte vill ha något sådant "ogudaktigt" minnesmärke i närheten av sin moské, utan man kommer vandalisera och riva ner det, precis som IS nu håller på att radera ut och spränga bort kulturminnesmärken i Irak och Syrien. Vi svenskar kan bara vänta ock se om vi inte ser till att stoppa detta vansinne som sker med vårt land.

Så vem som helst med ett uns av känsla för Sverige kan förstå att den plats som nu våra kommunala politiker - till förrädare - tänker upplåta till byggplats av ännu en moské i det här landet, är ytterligare en kränkning av allt som vi svenskar genom historien både fått offra och med våra liv försvara.

Jag är nog inte ensam om att ha fått en kännbar klump av sorg i bröstet? Allt oftare bekräftas för oss svenskar de bokstavstrogna och radikala muslimernas hot mot oss, om att Sverige kommer bli det första land inom EU som kommer kontrolleras av islam med sharia som enda lagar.

Vi kan förmodligen inte stoppa moskébyggandet eftersom vi har ju har grundlagsskyddad religionsfrihet. Men vi kan ifrågasätta platsen som valts och varför man inte kunde valt en plats längre utanför centrala Halmstad, för de flesta är ju idag bilburna och om man tittar på placeringen av våra kyrkor så ligger de flesta långt ute på landsbygden. Det skulle också moskéerna kunna göra. Varför då förlägga dem mitt emellan två stora bostadsområden i den centrala delen av en stad?
 Sedan måste man också fråga sig vilken gren av islam som det gäller? Är det shia, sunni, whabiter eller andra grenar av islam? Ska de också få bygga sina moskéer, för sunni och shia kan ju inte hålla sams och kan ju inte tänka sig att befolka på fredagarna samma moské. 

Det är ju klart som korvspad att våra "eminenta" politiker inte tänkt igenom vad de nu kommer att utsätta kommuninnevånarna för? Det störande är den känslan man har av en bottenlös brist i kunskap om islam, både som religion och samhällspolitiskt styrredskap, som våra beslutsfattare besitter. Också att de är totalt ovilliga att ta till sig några som helst intryck eller någon saklig information från de som kan mera. 

Med tungt hjärta hälsar jag till alla Sverigevänner - för hela fridens namn VAKNA UPP NÅGON GÅNG!!”

Citat 1:
Håkan Forsberg:

Om det gör så att det kommer fler människor till Sverige, så ser inte jag något problem med det."

Håkan Forsberg, tillförordnad generaldirektör Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, kommenterar de 90 miljoner kronor som just avsatts för att hjälpa rumänska och bulgariska romer in i det svenska samhället. Man måste vara tämligen världsfrånvänd för att inte se något problem med att uppmuntra till den typen av migration.

Citat 2:
Håkan Forsberg utvecklar sina förhoppningar:
- Den här fonden ska ju försöka hjälpa dem att hitta runt i det svenska samhället för att få stöd på olika sätt som finns redan här, och tillgång till skola kanske om man har barn, få sjukvård och hälsovård om man behöver det. Kanske få kontakt med andra samhällsinstitutioner också.
........

Vårt testamente till barn och barnbarn
Till: Håkan Forsberg
Mot bakgrund av din roll i det svenska samhället och dina konklusioner ovan, vore det en underlåtelsesynd från min sida att inte fortsatt delge dig några glimtar från verkligheten utanför din godhetsbubbla.

//Kenneth Sandberg
........
Sent: Monday, May 25, 2015 8:56 PM
Subject: SV: [BULK] Fw: Vårt testamente till barn o barnbarn...

Hej Kenneth,
Jag ber dig att ta bort mig från din sändlista.

Hälsningar,
Håkan Forsberg
-----

Håkan Forsberg, Ph. D.
Tf. generaldirektör/Director General
Svenska ESF-rådet/Swedish ESF-Council
Besöksadress/Visiting address: Rosterigränd 12, 3 tr
PO Box 47 141,SE- 100 74  STOCKHOLM
Phone/mobile: +46 8 579 171 31 www.esf.se

Dags att bojkotta IKEA!
Svenskhatande rollbesättare i IKEAs uppdrag
Ur Nya Tider vecka 22 2015:
“Vi tycker inte det ser bra ut med ett blont barn”
- Inga barn med blont utseende när IKEA gör reklamfilm.


 Annonsutformare Malin Myrén (dramasupport@gmail.com) använder sin makt som rollbesättare för att propagera mångkultur.http://www.malinmyren.com/
måndag 25 maj 2015

Stefan Löfven och Alliansen är demokratins dödgrävare.Olle Ljungbeck:
Stefan Löfven, Du har för länge sedan överskridit den gräns för ditt handlande som är moraliskt försvarbar. Du måste avgå.

Av en statsminister förväntar man sig att han skall ha den moraliska resning som gör att medborgarna kan respektera hans handlande. Du har för länge sedan överskridit den gränsen, varför vi i dag bara kan känna avsky för dig.

Du har på alla sätt försökt inbilla oss att Du är demokrat och humanist. Inget av detta stämmer, sett till dina handlingar. Men Du söker också få oss att tro att det parti - Sverigedemokraterna (SD) - som mer än något annat värnar Sverige och svenska folkets rättigheter skulle vara sämre än ditt eget parti - Socialdemokraterna. Det är ju faktiskt tvärtom. Din korta tid vid makten har hittills präglats av lögner och svek mot svenska folket. Jag kan inte - trots mina 83 år - minnas någon svensk statsminister som så grovt brutit mot de värderingar som enligt grundlagen skall styra en statsministers handlande.

Du fick vid ditt tillträde ett uppdrag av FN.s generalsekreterare att arbeta för kvinnors och mäns jämställdhet i världen. Som Du hittills har agerat, eller rättare sagt inte agerat, kan man i motsats till vad Du själv försöker få oss att tro att Du i stället för humanism hyser värderingar som är dess motsats. Ja, faktiskt sådana som Du orättmätigt beskyller SD för.
I Sverige har vi tagit emot många invandrare varav en stor del är att betrakta som islamister. Deras värderingar är i hög grad synonyma med nazistiska sådana.

Dessa skapar nu med din tillåtelse parallellsamhällen där svenska värderingar har ersatts med sådana som är synonyma med nazism. Dessa islamister utsätter nu de i dessa samhällen  som inte vill underordna sig islamisternas värderingar för ett enormt förtryck med ditt goda minne! Kan Du förstå att vi funderar över vilka värderingar Du själv har eftersom Du tillåter detta?

I dessa samhällen, som Du tillåter få växa fram vid sidan av det svenska samhället, tvingas kvinnor och flickor till ett liv som helt strider mot vad FN-chefen gav dig i uppgift att bekämpa.

Du accepterar nu också att politiker tillhörande den politiska konstellation, som bildar underlag för din regering,  i stället för bestraffning avser ge återvändande "Jihadister" arbete, bostad, hälsovård och ekonomiskt stöd. Detta är ju inget annat än ett klart brott mot vad som sägs i brottsbalkens 3 kap 11 paragraf om det är känt att de begått brott.

Men det är också en skymf mot inte minst de ca 90.000 svenska skötsamma ungdomar, som i dag saknar såväl arbete, bostad trots att Du lovade att om de valde dig till statsminister så skulle de få arbete efter högst 90 dagar.

Aldrig tidigare har svenska kvinnor utsatts för våldtäkter i sådan omfattning som skett och sker sedan massinvandringen tog sin början. Du varken nämner detta eller förslår åtgärder för att förhindra det. Kan Du förstå att vi funderar över vilka värderingar Du i grunden omfattar?

Man behöver inte gå så långt som till extremerna inom islam - islamisterna - för att upptäcka ett djupt förtryck av invandrarkvinnor. Detta är naturligt förekommande  i den islamiska kulturen/religionen och sker så gott som dagligen. Din egen minister Mehmet Kaplan åser detta utan att ingripa när han besöker moskèn. Kan Du förstå att vi funderar över vilka värderingar DU har?
Det våld av olika slag som utövas av invandrarna mot svenska medborgare har aldrig haft en sådan omfattning som nu. Alltifrån mord, grovt fysiskt våld, våldtäkter/gruppvåldtäkter etc. Men Du sänder aldrig de drabbade en tanke eller kommer med förslag om åtgärder mot detta. Förstår Du att vi funderar varifrån Du hämtar dina värderingar?

Jag har under ca ett års tid förgäves försökt få myndigheterna att söka upp och bestraffa de som könsstympat invandrarflickor i Sverige. Efter att i omgångar kontaktat Riksåklagaren, åklagarkamrar, polis, kommunala myndigheter, skolan etc har jag nu fått beskedet att man inte vill röra i detta för då riskerar man problem från de grupper som kulturellt och religiöst förespråkar denna skändning av kvinnor. Detta problem måste självklart ligga inom ramen för det uppdrag Du fick av FN-chefen. Kan Du förstå att vi funderar över vilka värderingar som styr ditt handlande?

I våra daghem, förskolor, grundskolor och gymnasier utsätts våra svenska barn för våld, sexuella handlingar och mobbing av invandrarpojkar, som inte fått klart för sig vad som gäller i Sverige i samvaro mellan kvinnor/flickor, män/pojkar därför att ni inget gör för att stävja detta. Kan Du förstå att vi funderar vad för värderingar Du är bärare av?

Fortfarande låter Du vidskepelse och primitiva religiösa och kulturbetingade seder styra invandrarflickors liv utan att ingripa. Inte ens i simhallen får de fungera som svenska flickor. Att tillåta islamister driva friskolor (koranskolor) är också ett hån mot det uppdrag Du fick av FN-chefen. Kan Du förstå att vi funderar från vilken ism Du fått dina värderingar?

Du riskerar tusentals svenska medborgares hälsa genom att okontrollerat utan hälsoundersökning låta invandrare komma in i landet. Vi börjar nu se resultatet av detta. TBC, svåra magsjukdomar etc etc börjar nu bli mer och mer vanligt bland nedsmittade svenskar. Vad har Du för försvar att komma med när Du möter en svensk förälder som kanske fått sitt barns hälsa förstört för lång tid? Vad säger Du förresten till alla de svenska föräldrar, vars barn får sin skolgång förstörd därför att de måste acceptera en undervisningssituation där kanske mer än 50 procent av eleverna är analfabeter?

Förstår Du att vi funderar över vilka värderingar Du har? Du har ju ljugit  för oss i flertalet frågor. Kanske ljuger Du också för oss vad gäller dina faktiska värderingar. Dina handlingar tvingar oss att tro att dina värderingar inte hör hemma i vårt land. 

Jag trodde att dina lögner någon gång skulle ta slut. Men när jag i dag läste följande på text - tv förstår jag att så aldrig blir fallet.

Så här stod det. "Regeringens mål att Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU år 2020 blir svårt att nå. När vi satte upp målet visste vi inte hur många som skulle fly till Sverige. Ett problem är att de jobbsökande ökar lika mycket som jobben. Ett annat problem är att de arbetssökande inte har kompetens för de jobb som finns". 

Förstår Du att vi efter att ha läst detta inte tror eller kommer att tro ett enda ord av vad Du säger. Allt detta visste Du om när Du lovade det. I annat fall skulle Du varit okunnig om vad hela svenska folket kände till. Förstår Du nu att det är helt nödvändigt att ifrågasätta såväl din moral som dina värderingar.

Vore jag Du så skulle jag varje gång Du använder invektiv mot Sverigedemokraterna färgas röd i ansiktet över att kunna  så totalt bortse från det moraliska träsk Du själv befinner dig i.

Jag vill sluta med följande. Jag inte bara tror utan jag  har så gott som varje dag av dina handlingar fått bekräftat att Du inte är demokrat. Du är så gott som aldrig ärlig och sann. Men jag börjar mer och mer ana att de värderingar Du utan bevis, orätt anklagar Sverigedemokraterna för, istället själv är bärare av.

Att de knappast kan vara de vi grundlagsfäst och de som en majoritet av svenska folket anser vara grundläggande är jag nu närmast säker på. Detta innebär att Du står i motsats till folkets värderingar och därför borde begripa att Du inte har någon framtid som Sveriges statsminister.

Vad jag förstått hittills så förstår Du Stefan Löfven inte hur grovt omoraliskt Du beter dig. Detta är självklart allvarligt. Men det innebär också att vi måste arbeta såväl politiskt som opinionsmässigt för att Du snarast skall lämna ditt uppdrag.

Olle Ljungbeck, Gävle

Sverige skulle behöva en politisk revolution


 Olof Hedengren, civilekonom (DHS), jur kand., fd bankir

Vi är många som under de senaste åren pekat på politikernas skygglappar och medias förvandling från att vara en objektiv nyhetsförmedlare till att tillhandahålla politiskt vinklad rapportering eller brist på rapportering.
Flera initierade bedömare anser att Sverige blivit ett ”terroristnäste”. Inom poliskåren råder rädsla och man väntar endast på när attacken/attackerna skall komma. Polisen vädjar om mer resurser men våra politiker tonar ned, lyssnar inte eller talar om naiva initiativ att ”ta om hand och återanpassa” svenska medborgare som kommer tillbaks från terrorverksamhet i Mellanöstern. En polischef påpekar att polisen inte ens har tillräckligt med fordon för att effektivt möta den ordinarie, icke terroranknutna, brottsligheten./.../

Symbolfrågor förstoras medan man sticker huvudet i sanden när det gäller de för landet helt avgörande frågorna. Vi närmar oss samma infantila nivå som Ludvig XVI:s drottning gav uttryck för när de fattiga i Paris inte ens hade råd att köpa bröd; Hon har, sannolikt felaktigt men ändå, tillskrivits orden; ”Låt dem äta kakor/brioche”! Hon och hennes likaledes svagsinte man hamnade på schavotten sedan revolutionen brutit ut. Sverige skulle behöva en politisk revolution, ett reningsbad, en moralisk upprustning! Det här kommer annars att gå åt helvete. Hela inlägget

Nästa år är vi 10 miljoner – IS-krigare inkluderade

En glädjekalkyl över det framtida Sverige? Eller?
Kolla in ansiktet på bilden. Kolla in det noga, alltså väldigt noga. Hon heter Ewa Larsson och sitter som vikarierande socialborgarråd i Stockholms stadsfullmäktige. Parti: Miljöpartiet. Så ser en riktig godhetsknarkare ut. Så ser en 24 karats folkförrädare och pestspridare ut. Så ser det svenska politiska vansinnet ut.
En rejält uppretad Maria Ludvigsson skriver:
"Dokumentet andas en aningslöshet som måste skrämma även den mest luttrade. De IS-krigare det handlar om omnämns exempelvis genomgående ”personer som deltagit i strid” eller ”kommer hem från strider utomlands”. Åtgärderna delas in i främjande, förebyggande, anhörigstöd och efterperspektiv, och i varje del föreslås samordning, samverkan, främjande samt kommunala satsningar som hjälp med bostad, jobb och bidrag."

Detta är så  "Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism" och kan väl ses som en fläkt av det som Mona Sahlin ska kräkas ur sig i slutet av året. Fast då handlar det om NATIONELLA strategier. Checka gärna in hemsidan där tre centimeters bokstäver upplyser oss om att: INGEN FÖDS TILL EXTREMIST.

10 miljoner "svenskar". Vi ska trängas mer, slåss om bidrag mer, slåss om bostäder mer, OCH stryka mördare över håret mer.

Kärringjävlar med drypande moderskänslor och navelsträngen som en sjal runt halsen, borde aldrig sättas i beslutande ställning. Jag tycker inte det. De borde förses med dödskallemärkning istället och byta jobb till något mycket mer jordnära. Som att ta hand om jobbarkompisarnas barn längst ner i korridoren. Osagt

”Kulturmarxismens ansikten i svensk politik
Och överordnat allt annat det långsiktiga målet: en värld utan gränser och nationer. Några av kulturmarxismens ansikten i dagens politiska verklighet har namn som Birgitta Ohlsson (fp), Maria Ferm (mp), Christina Höj Larsen (v), Cecilia Wikström (fp), Soraya Post (Fi), Cecilia Malmström (fp), Mona Sahlin (s), Veronica Palm (s), Eva-Lena Jansson (s), Margot Wallström (s), Emma Henriksson (kd), Annie Lööf (c), Fredrick Federley (c), Alice Bah Kuhnke (mp), Bodil Ceballos (mp) och Ulla Andersson (v). Vårt behov av bildning
 Bara kärr- förlåt damer och Fredrik "Ursula" Federley
 som kanske inte vet var han hör hemma!I några punkter beskriver Karl-Olof Arnstberg precis det som pågår i Sverige idag. Bl.a. skriver han om att man ersätter vita män med ”de stackars förtryckta kvinnorna”. Hela detta inlägg som finn s i ett antal punkter på Mörkläggning måste läsas. Här är en punkt.

Min plan för att förstöra Sverige
”Jag skulle verka för att medborgarna blev mycket vaksamma på sina rättigheter och fokuserade på jämlikhet och rättvisa, i synnerhet mellan kvinnor och män. Jag skulle hävda att det var dags att förpassa det patriarkala samhället till historien. Med starka och självständiga kvinnors hjälp skulle jag se till att Sverige i samhällsbygget satsade på känslor istället för förstånd. Ambitionen skulle vara att göra Sverige gränslöst empatiskt. Eftersom medelålders män snarare litar till sitt intellekt än till sina känslor, gällde det att åstadkomma ett paradigmskifte. Kärntruppen i samhällets uppbyggnad och vidmakthållande måste tvingas bort från sina maktpositioner och vilka skulle kunna genomföra det om inte de orättvist hanterade och förtryckta kvinnorna? Det skulle därför vara nödvändigt med turbofeminism. Den skulle saluföras så hårt och effektivt att alla landets ledande politiker oavsett kön kallade sig för feminister. Jag skulle förklara att det för ett bättre och rättvisare samhälle var nödvändigt att de mer empatiska kvinnorna fick makten. Männen skulle tystas, alternativt skulle deras protester lämnas utan åtgärd. Jag skulle också införa kvotering i landets bolagsstyrelser. Bolaget som inte hade minst 40 procent kvinnor i styrelsen skulle försättas i konkurs.” Mörkläggning
 


Läs: