fredag 31 januari 2014

Tre "hjältinnor" i Vellinge, Frankfurtskolan och Opinionsbildarna



Opinionsbildarna - Lägg om kursen - information - ny förening


Från Sandor Herold:

Med fokus på att hjälpa
Artikeln om de tre "hjältinnorna" som hjälper s.k ensamkommande flyktingbarn nere i Falsterbo avslutas med en fråga från en av dem som går ut på att om man vore tvungen att skicka iväg sin dotter eller son hur man skulle vilja att dessa skulle tas emot?

För det första, har "hjältinnorna" aldrig funderat på varför det så gott som uteslutande är "barn" av manligt kön som kommer?

Sedan skulle jag aldrig ens fundera på att skicka iväg mitt barn till ett okänt land på andra sidan jordklotet på egen hand. Och säkerligen är dessa "barn" långt ifrån iväg skickade på egen hand utan detta är en väl planerad resa som har större liknelser med en charterresa än med de berättelserna med årslånga fotvandringar över bergskedjor och öknar samt förflyttningar i underredet på lastbilar som serveras av de ensamkommande.

Att sedan när mitt barn inte längre är ett barn utan en självständig myndig individ väljer att flytta till ett land på andra sidan klotet så är valet deras och inget jag varken vill eller kan förhindra. Men jag kan garantera att vederbörande inte hade spelat upp "ensamkommande flyktingbarn-farsen" vid ankomsten till det nya landet.

Rubriken på artikeln om de tre "hjältinnorna" skulle naturligtvis varit "Med fokus på uppvisande av sin godhet".
Nästa gång jag får läsa om "hjältinnornas" godhet så önskar jag att få läsa om hur dessa har tagit över vårdnaden av de små fullt ut genom att stå både för husrum och uppehälle ur egen ficka.
Detta skulle faktiskt också frigöra skattemedel som kunde spenderas på t.ex den eftersatta omsorgen av svenska åldringar eller flera dagisplatser som nu saknas i många kommuner istället för att bekosta boende för ensamkommande s.k barn.

"Hjältinnorna" efterlyser tydligen personer som skulle kunna övningsköra med de små. Om inte annat så är väl denna begäran ett bevis på att det knappast är fråga om barn i ordets rätta bemärkelse. Övningsköra får man i Sverige först när man fyllt 16 år, men visst,känner sig någon manad att sätta ett barn bakom ratten på sin bil så inte mig emot.
Jag skulle råda "hjältinnorna" att föregå med gott exempel och ta sina egna bilar till detta ändamål först.

Det är också intressant att konstatera att man från tidningens sida på ett par  ställen i tidningen kallar de inblandade för ensamkommande flyktingbarn och på   andra ställen kallar man dem för ungdomar.
Det kanske bara är en tidsfråga när dessa ensamkommande flyktingbarn kallas för vad de egentligen är, nämligen vuxna unga män. Oavsett om de är ensamkommande eller i flock.
Sandor Herold, Malmö, Sydsvenskan




På mitt förra inlägg om Frankfurtskolan inkom två verkligt intressanta kommentarer, som handlar om samstämmigheten mellan sjuklövern, AFA, Expo och Kyrkan samt den kulturella ”terrorn” mot svenska folket.

”1.Om man ägnar en timme åt nedanstående föreläsning så får man en inblick i hur psykologisk krigföring utföres. Och hur man på alla plan underminerar ett samhälles fundament.

* Demoralisering

* Destabilisering

* Kris

* Normalisering

En mycket intressant föreläsning. Rekommenderas varmt!

The Art of Subversion and Demoralization - Yuri Bezminov [Ex-KGB Agent]

Vad är då drivkrafterna för att med manisk besatthet förändra Norden och hela Väst till oigenkännlighet?

Det som är fascinerande är den totala enigheten om massinvandringens välsingelse från AFA, RF, EXPO, Fackföreningsrörelsen, Näringslivet, Kyrkan, V, Mp, S, C, Fp, KD till M och samtlig MSM med undantag för de Sverigevänliga. Det liknar den taktfasta årliga Segerparaden på Röda Torget, förutom att den pågår dygnet runt varje dag.

EN RADIKAL SAMHÄLLSOMVANDLING MED OLIKA MOTIV MEN MED ENIGHET OM MEDLEN
Anarkisterna vill krossa samhället. Vänstern vill göra revolution och krossa kapitalismen. Socialdemokraterna vill säkra röster. Nyliberalerna och "högern" vill avskaffa välfärdsstaten. Vad har dessa krafter gemensamt? Strävan efter makt genom massinvandring och hatet mot den k o n s e r v a t i v a kraften SD som kan sätta käppar i hjulet för ovanståendes radikala förändringsambitioner.

En Hypotes - Massinvandring som Politiskt Vapen.

Vänstern har ju invandring som metod för att säkra röster, då den är beroende av existensen av en bidragsförsörjd underklass.

NYLIBERALERNAS och "HÖGERNS" STRATEGISKA MÅL
Och om någon vill förändra Sverige i grunden från välfärdsstat till ett mer amerikanskt samhälle, så stöter det på patrull omgående. Välfärdsstaten är en del av svenskens själ och har ett massivt folkligt stöd.

Det är därför en omöjlig politisk strategi att argumentera för sänkta bidrag och minimilöner. Argument kan inte krossa stödet för välfärdsstaten och bana väg för privata alternativ och större lönespridning. Det krävs en annan taktik.

"HÖGERNS" TAKTIK
Genom att använda kampsportstekniken att förstärka motståndarens rörelse framåt istället för att bromsa den, så åstadkommer man en överbelastning av välfärdsstaten genom ökad massinvandring.

Genom att anamma vänsterns invandringspolitik och retorik om solidaritet och allas lika värde, så görs vänstern försvarslös. Invandring av bidragsförsörjda blir då för vänstern ett tveeggat svärd, då den också kan fungera som högerns murbräcka rakt in välfärdsstatens borg.

Med nuvarande fördubbling av invandringen jämfört med vänsterns så nås högerns mål snabbare. Det är också viktigt att invandrarna inte kommer i jobb för att maximera överbelastningseffekten av välfärdsstaten. Därför är svårintegrerade grupper värdefulla.

Vänstern har ett standardargument mot högerns politik - att göra invandringspolitiken humanare. Dvs större - alltid större invandring! Verkligheten sköter det taktiska grovjobbet i tysthet, kommun efter kommun börjar redan nu gå på knäna pga ökande kostnader för försörjningsstöd. Drastiska åtgärder kommer att bli nödvändiga.

Hur kommer detta att sluta? Kan välfärdsstaten återupplivas efteråt? Knappast då splittringen i samhället mellan olika grupper blir total! Högern och nyliberalerna i det blå hörnet vinner på knockout.”

2. Man kan lägga till en punkt i artikeln om Frankfurtskolan och det är "kulturell terror", vilket vi idag ser i överflöd i vårt land där all kultur ska förstöras.
En gång i tiden var Ungern den första Sovjetstaten och Georg Lukas satt som folkkommissarie där, och det var ungrarna som fick smaka på den kulturella terrorn som endast var till för att få ungrarna att tappa fotfästet i den ungerska myllan.
På samma sätt försöker man här i Sverige med att blanda ihop svenskt och utländskt till en enda soppa, och nationaldagen ska firas med negerdans och hiphop så att utlänningarna, som kallas de nya svenskarna ska känna igen sig.
Kulturell terror är djävulsk!"
  Här är den tongivande personen för det, som också var tongivande för Frankfurtskolan.




 


onsdag 29 januari 2014

Politiskt korrekt från sjuklövern - Frankfurtskolan



Frankfurtskolans kulturmarxistiska agenda
1.                                Skapandet av rasismbrott
2.                                Ständig förändring för att skapa förvirring
3.                                Undervisningen av sex och homosexualitet för barn
4.                                Urholkning av skolans och lärarnas auktoritet
5.                                Enorm invandring för att förstöra identitet
6.                                Främjandet av överdrivet drickande
7.                                Tömning av kyrkor
8.                               Ett opålitligt rättssystem med fördomar mot brottsoffer
9.                                Beroendet av staten eller statliga förmåner
10.                             Uppmuntra nedbrytandet av familjen

En av Frankfurtskolans kärnidéer är att äga makten över det talade språket. Genom att målmedvetet påverka samhället med ordkonstruktioner anpassas debatten till den egna önskade politiska inriktningen. Som exempel nämns ofta de män från 16 år upp till cirka 35 år som klassas som Ensamkommande flyktingbarn.

 

Trots att det i huvudsak rör sig om vuxna män med så goda ekonomiska förhållanden att de har råd att betala människosmugglare stora summor för att komma till Sverige visar ordkonstruktionen tydligt att den psykologiska påverkan som makten över språket har är viktig för den politiska agendan. Ensamkommande anspelar på någon som är alldeles ensam och därmed utelämnad åt sitt öde, flykting anger att någon flyr för sitt liv och slutleden barn är extra känslomässigt och förstärker de två första delarna av begreppet. Läs mer på Motpol och Mxp

Läs också: 

Så styrs opinionsbildningen
Förekommer det en styrd propaganda för invandring?
 Svar: ja, och den ser ut på det sätt som boken beskriver,

tisdag 28 januari 2014

SD:s kandidater inför EU-valet och Centerns förlorade heder



Sverigedemokraternas kandidater i EU-valet
 Toppkandidaten Kristina Winberg kommenterar:
– Jag känner mig oerhört glad och hedrad över att ha blivit toppkandidat för SD i valet till
Europaparlamentet. Detta är ett viktigt val och min huvuduppgift blir att väcka intresse för valet bland fler sverigevänner. Jag vet att många delar min oro över att allt mer beslutanderätt flyttas över till EU och att utvecklingen mot mer federalism fortsätter. Jag kommer att arbeta stenhårt för att Sverige ska befrias från EU:s överstatliga struktur samtidigt som vi stannar inom den inre marknaden.
Andranamnet Peter "Nalle" Lundgren kommenterar:
– Jag ser fram emot valrörelsen. Jag tänker prata mycket om jobben, hur EU påverkar lönebildningen och arbetsrätten. Med min långa bakgrund i åkerinäringen har jag på nära håll kunnat se hur EU påverkat. Svenska folket förtjänar representanter i Bryssel som vägrar tillåta att EU bidrar till lönedumpning och slår ned på den svenska modellen på arbetsmarknaden.
 …
Jag kommer att arbeta stenhårt för att Sverige ska befrias från EU:s överstatliga struktur samtidigt som vi stannar inom den inre marknaden, säger sötisen på bilden ovan, men vad Sverige behöver är protektionism och förstatligat bankväsende istället för en fortsättning på samma skit som hittills lett Sverige bakåt, bakåt, bakåt... Läs mer

Läs:

”Centern slussar skattepengar till närstående bolag.
Riksdagsledamoten Per Åsling har fått staten att satsa pengar i företag som han själv varit med och grundat. 
 
”Om du lyfter på det här locket dyker Åsling upp överallt. Det är riktigt kladdigt”, säger en källa till Dagens Industri.
Riksdagsledamoten och Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Per Åsling har genom det statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation varit drivande bakom regeringens investering på två miljarder kronor i statligt riskkapital till inre Norrland. Åsling har också medverkat till att slussa pengar till bolag som han varit med och grundat och som ägs och drivs av personer med nära koppling till honom. Det visar en granskning Dagens Industri har gjort.
…Inlandsinnovation drivs idag av Maud Olofssons (C) tidigare statssekreterare Leif Zetterberg (C) och skulle enligt Åsling skapa 10 000 nya företag. Hur många nya företag det har blivit är oklart.” Dagens Arena och Dagens industri



Fr. Snaphanen:
Bondeförbundet anno 1933



Centern.f.d.Bondeförbundet den 20 januari 2014, 3,2 % 
Mer om Centern  

Fr. Snaphanen:
”Ibland är det långt från Danmark till Sverige«
I Sverige tycks politiker och det intellektuella etablissemanget oavbrutet tala om feminism – och nästan ingenting om invandringen och dess glädjeämnen och problem. Det har resulterat i Annie Lööf och Sverigedemokraterna. Här i Danmark är det tvärtom. Här vi fått fyra kvinnliga partiledare inklusive statsministern samt en nyanserad invandrings- och integrationsdebatt. [..]
Och där är vi framme vid kärnfrågan – invandringen och integrationen. I Danmark diskuteras oavbrutet – öppet och faktiskt mycket fördomsfritt – de här frågorna. Mycket är faktiskt Dansk Folkepartis (DF) förtjänst. Efter en ganska vildsint start 1995 då övertonerna var många och smaklösheten påtaglig är DF etablerat som Danmarks tredje största parti; national- och socialkonservativt. “Landsbytosserne” (byfånarna) har sparkats ut ur partiet och DF kan idag inte riktigt placeras på höger-vänsterskalan (men stödde under tio år en borgerlig regering). Idag säger DF öppet att partiet mycket väl i en framtid kan komma att samarbeta med socialdemokraterna. Partiet har blivit rumsrent. Men det är alltså tack vare DF – eller snarare de andra partierna – som det idag kan föras en öppen, saklig och nyanserad invandringspolitik.  Svahnström leder i Hela Gotland
Gästkrönika i Borås tidning

Homs, Syrien före och efter – Tro inte att det inte kan hända här