tisdag 29 oktober 2013

Assar Lindbeck: Sverige måste ha en restriktiv invandringDagens citat: Cecilia Uddén 

"De flesta syrier vet att om man lyckas ta sig till Sverige, så kan man få permanent uppehållstillstånd. Och det talar nästan alla syriska flyktingar om." Tobbes medieblogg

Assar Lindbeck: En välfärdsstat går under med fri invandring

”Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. De måste ha restriktiv invandring. Och den måste vara ganska restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystem i rika länder. Det är fullständigt ofrånkomligt.”
”Redan Gunnar Myrdal insåg det för många år sedan när han skrev att välfärdsstaten är ett nationellt projekt. Och med det menade han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrik ekonomisk utveckling i hundra år kan man inte erbjuda resten av världen utan att våra system går omkull.”Gotiska klubben och Fria tiderLou Reed om journalister: Det finns ingen lägre livsform
 
Ta del av vad som kallas katastrofintervjun med Lou Reed.
”Jag är rädd 24 timmar om dygnet Men inte nödvändigtvis i New York men Sverige - Jag blir rädd. Det är ... tomt på något sätt, alla är fulla.  Allt fungerar. Du vet, om du stannar vid ett stoppljus och inte stänger av motorn, kommer folk fram och pratar med dig om det. Du går till medicinskåpet och öppnar det och det finns en liten affisch som äger: "I händelse av självmord - Ring ..." Du slår på TV: n, där pågår en öronoperation. Dessa saker skrämmer mig. New York? Nej "Kommuntvång från 1 januari 2014 att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Svenska folkets pensionsräddare
En bra artikel från Tobbes Medieblogg, som de flesta där. Han skriver att ”Marschen mot avgrunden fortsätter och vårt politiska etablissemang kommer uppenbarligen inte låta sig hejdas av någon som helst verklighet eller några konsekvenser”.
Och fortsätter: Faktum är att man inte ens tänker ta hänsyn till sina egna partikamrater ute i kommunerna, varför man nu inför ett tvång att ta emot muslimska unga män, i Sverige kallade ”ensamkommande flyktingbarn”. För att riktigt sätta kommunerna på plats, skall man också se till att de 50 kommuner som idag helt saknar ett sådant avtal hamnar först på mottagningslistan. Det är möjligen tänkt som ett triumferande hånskratt, då man ser till att just de kommuner som är minst villiga att ta emot, blir just de som absolut skall ta emot.
Ronnie Magnusson, expert på Migrationsverket förklarar:
”Ja, vi har ett femtiotal kommuner som inte har nån överenskommelse alls, och de kommer att ju att vara först i kön, att få ta emot dom utökade anvisningarna. En bit in på nästa år kommer det att finnas anvisade barn i stort sett i alla kommuner i Sverige.” Exponerat och Tobbes Medieblogg

Ett dokument om ”Planernaför Sveriges undergång” kan laddas ned här.
Kapitel 8 handlar om just detta. Otvivelaktig har regeringen försatt Sverige i en situation där detta aktualiseras mer för var dag som går, så känn dig inte säker på att ditt fritidshus eller bostad får vara ifred i fortsättningen.”Sverige ett förlorat land

Rekvirering av fastigheter vid massflykt
Kapitel 8
§ 19 Fastighet eller del av fastighet som tillhör annan än staten får genom rekvisition tas i anspråk med nyttjanderätt under begränsad tid för det ändamål som anges i § 20. Genom rekvisition får även särskild rätt till fastighet eller del av fastighet för samma tid upphävas eller begränsas, om rättigheten tillkommer annan än staten. Med särskild rätt, som nu sagts, avses nyttjanderätt och servitut och liknande rätt. Om sådan rätt rubbas genom rekvisition gäller bestämmelserna om rekvisition av fastighet i tillämpliga delar. Rekvisition riktas mot fastighetens ägare eller innehavaren av fastigheten eller särskild rätt till denna. Bestämmelserna i denna lag om fastighet äger motsvarande tillämpning i fråga om byggnad på annans mark.

§ 20 Rekvisition får, när andra lösningar inte utan avsevärd olägenhet kan komma i fråga, ske för att tillgodose kommuns, polismyndighets eller Statens Invandrarverks ofrånkomliga behov av lämpligt belägna och utformade utrednings- och inkvarteringslokaler så att de uppgifter som enligt denna lag åvilar kommun eller myndighet kan fullgöras på ett riktigt sätt och att enlighet med intresset att bereda de skyddssökande ett så värdigt och mänskligt mottagande- och vistelse som möjligt.

Fastighet, del av fastighet eller särskild rätt till fastighet, som oundgängligen behövs för någons förvärvsverksamhet får inte utan absolut tvingande skäl tas i anspråk genom rekvisition.”
 


måndag 28 oktober 2013

Svenska kyrkans nya ärkebiskop politiskt korrekt så klart!!Förfäras ej, du lilla hop,
fast fiendernas larm och rop
från alla sidor skalla.
De fröjdas åt din undergång,
men deras fröjd ej bliver lång;
ty låt ej modet falla. 
I Jesu namn, vårt hopp är visst,
att ondskans makt och arga list
ej kan oss skada göra.
Till hån och spott den sist skall bli.
Med oss är Gud, med honom vi:
Oss segern skall tillhöra! 
- Gustav II Adolfs fältpsalm, år 1632.
 Det sägs att Konungen och hans här sjöng denna psalm vid slaget vid Lützen 1632
Hans gärningar avgjorde den politiska och religiösa maktbalansen i Europa, men under hans tid reformerades även landets styrelse.

 Den svenska kyrkan:
Ärkebiskop Antje Jackelén vägrar ta ställning för kristendom!

I denna intervju (13 minuter in) hävdar Ärkebiskopen att kristna, judar och muslimer har samma Gud. Om så är fallet, varför har Gud då tre helt olika budskap? Och vilket budskap är rätt enligt Ärkebiskopen? Anser hon  att det kristna budskapet är det sanna budskapet? Om inte, undrar man varför hon är kristen! Intelligens är uppenbarligen inte hennes starka sida.
Hennes intolerans mot invandringskritiker uttrycker hon innan dess (09:15). Och självklart nämner hon inte med ett ord förföljelsen och slakten på kristna i muslimska länder. Klartexten

Ärkebiskop Antje Jackeléns förnekande av Jesus!
Blivande ärkebiskopen: SD är främlingsfientliga och behöver ”moralisk fostran”
Publicerat den 25 oktober 2013 kl 05:00
Sveriges blivande ärkebiskop Antje Jackelén gick hårt åt Sverigedemokraterna i en intervju i TV 4 på torsdagsmorgonen. Jackelén förklarade SD:s framgångar med att människor inte blir ”goda” och ”övertygade demokrater” om de inte utsätts för vad hon beskrev som ”moralisk fostran”. Fria Tider, Klartexten

I Syrien halshugger man inte  kristna. Man skär av halsen. Även i Mellanöstern för övrigt förföljs kristna och mördas. Vilken moralisk fostran behöver muslimerna?

Läs också:

Den svenska skolan:
”Hedegaard: Sverige – landet med goda avsikter och märkliga resultat
Kan det vara så att de smartaste politikerna vet exakt vad de gör och vilka konsekvenser deras handlingar får?
I går hade Sveriges Televisions Uppdrag Granskning besökt ett antal skolor för att undersöka hur dåliga de är. Det visade sig att några av dem var så dåliga att eleverna inte lärde sig något alls, de lämnade skolan utan möjlighet att någonsin skaffa sig arbete eller vidareutbildning. Men varför är det så? Ingen vettigt svar erbjöds. I synnerhet var det ingen i programmet som nämnde det som alla dessa värdelösa skolor har gemensamt: Praktiskt taget alla eleverna är invandrare från muslimska länder eller ättlingar till muslimska invandrare.
En överviktig och högljudd elefant klampar omkring mitt i vardagsrummet och slår sönder möblemanget, men ingen tycks lägga märke till den. Eller rättare sagt, ingen verkar upptäcka sambandet mellan elefanten och förstörelsen omkring den. Och de som misstänker att det finns ett samband vågar inte peka ut elefanten för då skulle de genast anklagas för att vara anti-elefanter – precis som i dagens Sverige, där alla som nämner sambandet mellan dåliga skolor och inflödet av invandrare automatiskt stämplas som främlingsfientliga, rasister eller nazister. Ett land där orsaken till problemen inte ens kan diskuteras är förstås oförmöget att lösa sina problem…..Dispatch och Snaphanen

En viktig påminnelse:
Det handlar bl.a. om statens agerande vid stora flyktingströmmar till landet.
När Migrationsverket nu jagar efter bostäder och situationen blir allt mer desperat, ska ni veta att det finns inskrivet i lag att staten kan konfiskera privatpersoners fastigheter eller delar av dem, för att överlåta dem till flyktingar som anländer.
Ett dokument om ”Planerna för Sveriges undergång” kan laddas ned här. Kapitel 8 handlar om just detta. Otvivelaktig har regeringen försatt Sverige i en situation där detta aktualiseras mer för var dag som går, så känn dig inte säker på att ditt fritidshus eller bostad får vara ifred i fortsättningen.” Petterssons
 Winston Churchilll:

Det finns ingen farligare medarbetare än den ambitiöse dumskallen.

Här är några dumskallar