onsdag 30 maj 2012

Berikande eller utsugande kulturskillnader!


Betala skatt eller inte - kulturskillnader
 
De danska skattemyndigheterna försöker, liksom sina svenska kollegor, underlätta för oss skattebetalare att deklarera. För skatteavdrag behöver man bara trycka på en tangent och myndigheten har i stort sett slutat kolla deklarationer.

Därför blev förvåningen stor när en nitisk tjänsteman upptäckte att i stort sett alla somalier i västra Århus i Danmark (= det stora kriminella slumområdet Gellerup) gjorde stora avdrag i sina deklarationer. Med tanke på att ca 90 % försörjs via olika bidrag blev myndigheten lite misstänksam.

Man satte in skärpt skattekontroll på gruppen och konstaterade att männen gjorde stora avdrag för ”utgifter för inkomstens förvärvande” trots att deras enda legala inkomst var socialbidrag/försörjningsstöd . Hustrurna gjorde likaså stora avdrag som förmenta dagmammor, trots att de inte var anställda som sådana enligt kommunen.

Vid en stickprovskontroll på 269 somalier i Gellerup befanns 248 fuska med avdragen. Skattemyndigheten känner sig nu inspirerad att fortsätta kontrollera gruppen. Detta föranleder Den Korte Avis till en intressant reflektion över kulturella skillnader mellan danskar och araber/somalier. Det danska "högtillitssamhället" (förtroendesamhället), där man bl. a förutsätter att medborgarna går att lita på, fungerar inte i vissa andra kulturer. Det är samma förtroendeförhållande som råder i Sverige, på bl. a Migrationsverket, där man säger att ”man måste förutsätta att människor talar sanning”

Under 1997 företogs det 74 blodprover (DNA) för att konstatera det påstådda släktskapet i förbindelse med ansökningar om familjeföringar. 44 av dessa prover visade, att det hade varit försök på att kringgå asylreglerna. Dessutom fanns det 66 somalier, som aldrig dök upp till dessa blodprovtagningar, då det gick upp för dem, att de danska myndigheterna krävde ett sådant prov. (Århus Stiftstidende 1/2 -1998).

Pengar till Somalia
Klantankegången hos många somalier ser ut att trivas i den största välmåga också i dag. Samtidig med svindlerierna med de orättfärdiga avdragen i deklarationen visad det sig, att somalierna sänder rätt stora belopp hem till Somalia. En del av dessa överföringar kan alltså förmodas härstamma från tillsvindlade medel.

Det borde vara överflödigt att nämna, att kombinationen av en förtroendekultur och ett klansamhälle är problematisk." 
”Verkligheten kommer ifatt Sverige
(…)
Anhöriginvandringen ökar från 41.000 förra året till 60.000 i år. Häromdagen meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt och Migrationsverket att det nu ska bli lättare för anhöriga att invandra utan identitetshandlingar. Främst gäller det somalier och afghaner.

Arbetsmarknaden är stängd för analfabeter, så några pensionsräddare är det knappast tal om. Men att invandringspolitiken skulle ta hänsyn till arbetslöshet och sociala problem är otänkbart för Reinfeldt & Co. Det vore ju att gå Sverigedemokraterna till mötes.


Ett "flyktingbarn" kostar nära 6 miljoner om året:

Tidningen Riksdag & Departement nr 7/2012 upplyser att Riksrevisionen hittat intressanta fakta. I Sigtuna kommun kostar ensamkommande flyktingbarn 15.816 kronor – per person och dygn. Så räknar vi 15.816 kronor x 365 dagar och får fram siffran 5.772.840, rapporterar Mopsen.
 
Till Danmark kom under hela 2010 bara 680 “uledsagede børn”, skriver Snaphanen. I år väntas 3100 ensamkommande till Sverige enligt Migrationsverkets prognos.”
– ”Det är någonting alldeles fantastiskt som håller på att hända” apropå alla somaliska barn som nu skall återförenas med sina föräldrar.

Det är ingen som reflekterar över hur föräldrarna har kunnat ta sig hit och hur de kan överge sina barn i Somalia för att resa så långt som till Sverige. Hur får de pengar? tisdag 29 maj 2012

Våldtäkterna i London har ökat drastiskt


Besvärande våldtäktsvåg nu i London

Jag kan inte sätta in den här artikeln under "kulturellt berikande", eftersom Metropolitan polisen inte gör någon  hänvisning till förövarnas etnicitet i den nationella statistiken över våldtäkter som rapporterats i deras område.  Men med tanke på explosionen av tredje världens invandring till Storbritannien under de senaste åren och med tanke på de statistiska uppgifterna om våldtäkter i andra europeiska storstäder, är det svårt att tro att det inte finns något samband mellan firandet av mångfald i London och den dramatiska ökningen i rapporterade våldtäkter.
Vad som gör denna BBC artikel intressant är en nästan ord-för- ord korrespondens mellan de förklaringar som polisen i London lämnar med dem som kommer ut från Oslo - det vill säga ökningen beror på större villighet hos kvinnor att anmäla våldtäkter. Det är som om Metropolitan-polisen läste sina manus från en text översatt direkt från den norska.
 
Om de fortsätter att följa de skandinaviska manusen, kan de börja nämna den globala uppvärmningen som en orsakande faktor till den ökade förekomsten av våldtäkter i London.

Anmälda våldtäkter upp 53 % i London

Det har varit en 53% ökning av registrerades våldtäkter i London under de senaste fyra åren.

Under räkenskapsåret 2008-2009, fanns det 2.177 rapporter om våldtäkter till Metropolitan Police.

Men under åren 2011-2012 hade fallen ökat 3,334 fall 667 åtal har slutförts, av dessa var 369 framgångsrika.

En talesman för Metropolitan-polisen hävdade att ökningen berodde på att  offren känner större förtroende för att anmäla våldtäkter.

Han sade: "Vi tror denna ökning av anmälda  brott delvis beror på offrens vilja att anmäla våldtäkter och sexuella övergrepp."

Statistiken är från Åklagarmyndigheteen
CPS meddelade att  ytterligare 661 personer har åtalats från år 2011-2012, som rättsfall som ännu inte är avslutade.

Oacceptabelt

Här gråter Margot Wallström över alla kvinnor i Afrika och Mellanöstern som våldtas. När  gråter  hon över vita kvinnor i väst som dagligen råkar ut för våldtäkt???


 Läs också om våldsamma mord på vita flickor i Storbritannien

*****
Rubrik:Från att ha varit toppolitiker, satt 13 år som riksdagsledamot (M) ordförande i riksdagens delegation till Europarådet och arbetade med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter, blev han  konsult efter valet 2010, då han tvingades bort och är nu lobbyist med starka kopplingar till en diktaturregim. Han tar nu ut en inkomstgaranti på 500.000 kronor ifrån riksdagen.

Läs mer om Göran Lindblad

De nya moderaterna – 2 miljoner invandrare till 2015måndag 28 maj 2012

Förfallet breder ut sig även i USA


Släck ljusen - största städerna blir avloppsbrunnar av smuts, förfall och elände
En gång i tiden var de största amerikanska städerna avundade i hela världen. Tyvärr är det inte längre så. Visst finns det områden i New York City, Boston, Washington och Los Angeles som fortfarande är helt underbara, men för det mesta är våra större städer snabbt stadda i röta och förfall. Städer som Detroit, Cleveland, Baltimore, Memphis, New Orleans, St Louis och Oakland var alla en gång ställen där medelklassens amerikanska arbetare frodades och uppfostrade sina familjer. Idag håller alla dessa städer snabbt på att förvandlas till avloppsbrunnar av smuts, förfall och elände. Miljontals bra jobb har försvunnit från våra stora städer de senaste årtiondena och fattigdomen har fullkomligt exploderat.
I princip kan man släcka ljuset för festen är över. Faktum är att vissa större amerikanska städer bokstavligen släcker ljusen. I Detroit är omkring 40 procent av gatlyktorna redan trasiga och staden har inte råd att reparera dem. borgmästare Bing har lagt fram en plan för att minska antalet fungerande gatlyktor till nästan hälften och lämnar stora delar av staden helt i mörker på natten. Jag undrar vad som kommer att hända med brottsligheten i staden. Men se inte ner på Detroit för mycket, eftersom det som händer i Detroit kommer att hända där du bor snart nog.
Läs mer

Hur ser det ut i Sverige?

Julia Caesar, Snaphanen:

Utanförskapet
Det är en skakande inblick i ett totalt utanförskap. Ett liv i isolering i utkanterna av det svenska samhället. En kontaktlöshet ur vilken inga utvägar är synliga. De här människorna lever avskilda från andra i nästan alla avseenden; socialt, ekonomiskt och kulturellt.
(…)
Vem förstår politikerna? Skakad ser jag en tv-dokumentär om denna marginaliserade grupp. Vad är utrotningshotade orangutanger i skövlade regnskogar mot detta? Vad är bidragsförsörjda somaliska 14-barnsfamiljer som tvingas tränga ihop sig i en futtig sjurummare jämfört med detta totala utanförskap? Inte underligt att de lever i självvald segregation och sluter sig alltmer krampaktigt samman inom gruppen.
Det är ett nedslag i den Internetbaserade verkligheten som öppnar mina ögon och får mig att se klart. Närmare bestämt en debattmed kommunalpolitiker från Växjö.  (från minut 50:10). Det är inget särskilt med den, det är så här det brukar låta i svenska kommunfullmäktige. Men plötsligt blir det tydligt vad verkligt utanförskap vill säga i dagens Sverige. Plötsligt ser jag de villkor som den här gruppen tvingas leva under i samhällets periferi.
(..)

Alla har marinerats i socialistiskt tänkande
Jag har naturligtvis läst journalisten och författaren Anders Isakssons (1943-2009)  bok ”Den politiska adeln”,  där han granskar socialdemokratin. Han tecknar bilden av ett samhällsskikt där makten och positionerna ofta går i arv inom familjen. Även äktenskap ingås påfallande ofta inom klanen. De här människorna har alltså ytterst begränsade möjligheter att välja sina egna liv.

Alla har marinerats i socialistiskt tänkande från späda barnaår. Först i Unga Örnar, sedan i SSU, det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Gruppen saknar oftast erfarenheter av vanligt arbetsliv. De har svårt att komma in på arbetsmarknaden och är därför hänvisade till sysselsättning under artificiella klanliknande förhållanden. Föga förvånande beviljar de sig sina egna lönehöjningar och andra privilegier, utan inblandning av folket. Vem skulle annars göra det?

(..)
Lydiga knapptryckare utan makt
Anne-Marie Pålsson,  som har suttit i riksdagen för moderaterna, ger en lika inträngande skildring av moderata politikers villkor i sin bok ”Knapptryckarkompaniet”.  Boken är en svidande uppgörelse, inte bara med den moderata partikulturen, utan med hela den sorgliga parodi på demokrati som hon anser att det nuvarande politiska systemet är. 

Riksdagsledamöterna har kapitulerat från sitt politiska ansvar och reducerats till lydiga knapptryckare utan makt. De är bara statister att visa upp när den urholkade demokratin behöver ett ansikte. Politiken styrs med järnhand av partieliterna genom olika utstuderade system av belöning och bestraffning, utfrysning och ren mobbing.

Den som har fräckheten att ha en egen mening eller erinrar sig att han eller hon befinner sig i riksdagen på uppdrag av sina väljare hamnar utanför nådens cirklar, placeras i frysboxen och hålls effektivt borta från alla möjligheter till inflytande.
(,,)
”Det är någonting alldeles fantastiskt som håller på att hända”

Med en känsla av overklighet hör jag det socialdemokratiska kommunalrådet Charlotta Svanberg avge sin trosbekännelse:
”Det är någonting alldeles fantastiskt som håller på att hända i Växjö, att de här familjerna äntligen får återförenas! Trehundratjugo barn kommer hit och återförenas med sina föräldrar! De har fått vänta alldeles för länge! Vad kan inte det göra med de människor som finns här och kan skapa sig ett nytt liv och en bra tillvaro här i Växjö! Jag är väldigt glad för att det här kommer att hända. Jag är inte dummare än att jag inser att kommunen kommer att få göra betydande insatser vad gäller bostäder och skola. Men vi kommer att lösa det, för de här människorna är väldigt välkomna hit!”

´Det sovande folket´  är en bok statsministern skrev som ung – ladda hem – och för mig är det en gåta hur den författaren har kunnat bli statsminister. 

Döm själv, genom att läsa. ”

Rubriker:
I Malmö är kommunalrådet Anders Schönström bekymrad över saker och tings läge.

söndag 27 maj 2012

Fattigdomen breder ut sig i Europa


Den 25 maj publicerades  historikern Morten Uhrskov Jensens bok "Invandringens Pris (häftad bok) – På väg mot ett fattigare Danmark", Peoples Press, 129 dkr. 

Författaren och förläggaren har mycket generöst låtit Snaphanen publicera ett helt kapitel efter eget val. Jag valde Kapitel 2, "Invandringens ekonomi", 16 sidor, som är en av stöttepelarna i bokens tes: att Danmark och Europa av ekonomiska skäl och för att  icke-västerländska ättlingar klarar sig så dåligt i  utbildningssystemet bör stoppa alla utgifter  beträffande den utgiftskrävande invandringen från icke-västliga länder. ….
Läs mer

 Vi är på randen av ett totalt socialt sammanbrott

På nyheterna från Grekland kan vi läsa att en 90-årig mor och hennes 60-årige son tog livet av sig på grund av förtvivlan över den ekonomiska situationen. Situationen för bankerna har aldrig varit så allvarlig som den är nu – inte på 70 år.

Varje dag finns det människor som bokstavligen lämnar sina barn vid dörrarna till grekisk-ortodoxa kyrkan, med anteckningar runt halsen:  Vi har inte råd att mata eller ta hand om dessa barn, ta hand om dem.

Detta sker inom Europa. Detta sker i Grekland, en gång i tiden en stor nation. Den nation som uppfann demokratin. Vi är på väg mot ett totalt socialt sammanbrott ....

Tyvärr, bland den grekiska politiska klassen själva ser vi inte det mod och ledarskap som är nödvändigt. Jag tror inte Grekland har någon framtid alls inne i euron.
Läs hela artikeln

Mer att läsa av Nigel Farage:

EU – ett ekonomiskt vansinne
EU som demokratiprojekt – ett korthus
Grekland - en modern trageditorsdag 24 maj 2012

Storbritannien och Sverige - två nationer i förfallI mer än en bemärkelse är England ett sjukt land, och den engelske kulturkritikern Theodore Dalrymple ser inte mycket chans till återhämtning.

 Fisk och samhällen har något gemensamt: När de förfaller, börjar förruttnelsen i huvudet och sprider sig därifrån.

I bok efter bok och artikel efter artikel, har den engelske samhälls- och kulturkritikern Theodore Dalrymple skildrat Englands - och särskilt den engelska arbetarklassens – upplösning i normlöshet,  dåliga och självdestruktiva vanor, moraliskt sönderfall, fulhet, okunnighet och dumhet. Men det började inte på samhällets botten. Sönderfallet började i toppen – hos eliten – som  sedan har smittat av sig till resten.

Sappho har länge velat ha ett samtal med mannen, vilkens litterära produktion i många avseenden kan jämföras med George Orwell och Charles Dickens, och chansen kom lördagen den 20 maj, då Dalrymple var i Köpenhamn för att tala på Borgerligt Netvaerk. 
Läs hela artikeln
*****

Boken 1984 handlar om ett samhälle styrt av en oligarkisk diktatur. Provinsen Airstrip One (f.d. Storbritannien) i landet Oceanien är i ständigt krig, är under konstant övervakning av regeringen, och med hjärnkontroll av allmänheten. Oceanien styrs av ett politiskt parti som går under namnet "Partiet". Individen är alltid underordnad staten,….

  
Boken Lysande utsikter är historien om den föräldralöse Pip som berättar minnen från barndomen till vuxenlivet, några år efter det att historiens stora konflikter är lösta. Historien har lånat drag från författarens eget liv, liksom från flera av hans andra romaner, då han hämtat inspiration från sitt liv och möten med andra människor.

 
Theodor Dalrymple har tidigare skrivit om ungdomsupploppen i Storbritannien  och Frankrike.

*****

”DEN SVENSKA LÖGNEN och det mångkulturella experimentet
 - Vårt grannland utanför Öresund har länge varit utrikespolitikens "Utopia". Här tas alla människor från tredje världen emot med öppna armar, oavsett om de nu personligen är förföljda eller helt enkelt vill ha ett bättre liv utan fattigdom. I Sverige är "mångkultur" statsdoktrin på samma sätt som "anti-fascism" i före detta DDR.”
(…)
Idag må svenskarna leva med sitt förändrade samhälle. Sveriges tredje största stad Malmö, ett stenkast från Danmark, är en av Sveriges största sociala och etniska experiment. Här är var fjärde medborgare född i andra länder än Sverige, och stadsdelen Rosengård är kanske det första riktiga parallellsamhället med sina egna regler och lagar i Skandinavien. Här har de muslimska imamerna mer att säga till om än de svenska myndigheterna.
(…)
”Under andra världskriget var neutrala Sverige en fristad för tusentals danska judar, som således räddades från förintelsen i de nazistiska dödslägren. Sverige var frihetens land. Idag ekar ropet "jävla jude" eller arabiska "yahoud" genom gatorna i Malmö och Simon Wiesenthal Center i Wien rekommenderar judar att gå i en vid båge runt Malmö, där även borgmästaren Ilmar Reepalu betecknas som ett problem, eftersom han förbjöd publiken tillträde till en tennismatch mot Israel, eftersom detta enligt honom skulle kunna skapa oro i staden. Ja, till och med president Obama har uttryckt oro om förhållandena i Malmö.”
(…)
”Sverige startade det mångkulturella experimentet för att visa hela världen att ett litet nordiskt land skulle kunna vara en fristad för alla förföljda. Sverige skulle vara en förebild. Idag är delar av landet förändrade till oigenkännlighet. Det högsta priset har varit att lögn och förställning har blivit en integrerad del av den svenska mentaliteten.”onsdag 23 maj 2012

En man att frukta - George Soros


“Putin en man att frukta”. -  Men  Världens farligaste man är…”

George Soros - globalist

Av Jack Kinsella - 19 maj 2012

George Soros är född i Budapest, Ungern 1930, vilket innebär att han kommer att bli 82 i augusti. Soros gillar att kalla sig en filosof och en filantrop, men hans filosofi är sprida marxistisk socialism och hans filantropi är begränsad till finansiering av vänsterextrema partisangrupper…..


I Sverige blev George Soros idol då han 1992 knäckte den svenska kronan. Carl Bildt och George Soros vid Bilderberggruppens möte i juni 2000
 


Läs :

Bilderberggruppen och den nya världsordningenVad är Eurogendfor? – Superstaten EU:s nya arméMer om George Sorostisdag 22 maj 2012

Svenska kyrkan och kristendomen


Lyssna på Stefan Ritter - vet vad han pratar om


Svenska kyrkan – sanningens pelare eller…..
I artikeln hänvisar man till Kjell-Albin Abrahamson, Sveriges Radios Östeuropakorrespondent sedan många år. Denne menar att Svenska Kyrkan blivit för urvattnad och blaskig och mesig. Och ärkebiskop K G Hammar har, enligt Abrahamson, som ingen annan givit flummigheten ett ansikte. Kyrkan predikar bara det som är politiskt korrekt, utmanar aldrig, konfronterar aldrig orättfärdighet och själviskhet, som är dess kallelse. Allt är i tidens anda; källsortering, hänsyn till djur, positivt tänkande och glutenfria oblater (det senare är jättebra, men kan inte ersätta Jesus). Abrahamson sammanfattar:
Något märkligt håller på att hända med den svenska kyrkan. Först skildes den från staten, och det är ju bra. Nu håller den på att skiljas från kristendomen. Och det är ju mindre bra. ”
(…)
”Miljöpartiets tidigare språkrör, Birger Schlaug skrev för ett par år sedan en krönika i tidningen Dagen (090929). Schlaug, som enligt egen uppgift är icke troende, säger där bl a:
En kyrka som anpassar sina grundläggande teser efter politiska vindar känns mycket trevlig, men alls inte trovärdig. Jag tror, att om det finns en Gud, så inte anpassar han sig till det som för tillfället uppfattas som politiskt korrekt.
En Gud som håller upp fingret och ser vart det blåser är inte mycket till Gud. En kyrka som gör samma sak, är inte mycket till kyrka.
Ska man tro på en Gud och på en skrift man anser är helig, då ska man också göra det. Allt annat blir fånigt. ”
(…)
”Svenska Kyrkan är inte svenska folkets församling (i den mening att de kan bestämma över vad som är Guds Ord). Den är inte heller ärkebiskopens församling. Eller teologernas församling. Den är inte politikernas församling. Den är inte det s k intellektuella etablissemangets församling. Om Svenska Kyrkan är en kyrka värd namnet så är den Guds församling här på jorden!!! Då står den för Guds Ord och böjer sig inte för politisk korrekhet och medlöperiets ynkliga parodi på kärlek och vishet. Om Kyrkan levde upp till detta, skulle den kunna förändra vårt land till det bättre! Nu skrattar människor åt Svenska Kyrkan och inser att det inte handlar om verklig kristendom. Pastor Jansson har talat...”
 
Mer att läsa om den svenska kyrkan och Guds ställföreträdare här på jorden:

Kristna asylsökande förföljs av muslimer på asylboende

  *****

Sverige är "Europas sjuke man": Säkerhetsrisk för resten av EU

RAPPORT: Sveriges befolkning är "skyhög" på grund av muslimsk invandring. Chockerande 5,6 % ökning av befolkningen på bara 8 år.

*****

Ӏr fullkomligt rasande!
Får regelrätta flashbacks från uppväxten. Mamma som slogs blodig. Hennes apatiska blick, helt tömd på drömmar och livslust. Förnedringen i att tvingas bära slöja som litet barn. Skräcken för att själv få stryk eller bli kidnappad och bortgift mot min vilja. Hoten om att pappa skulle ta mig ur skolan i mellanstadiet, för att jag var alltför försvenskad. Hur jag fick nog som 13-åring och försökte ta livet av mig. Den muslimska äldre gubben som söp ner mig och våldtog mig när jag var 15 år. Och det monumentala sveket från en svensk vuxenvärld som hellre blundade för allting, gav mig en klapp på axeln med beröm om att “du är så stark, Nasrin. Det här fixar du!” För att sedan lämna mig i sticket så till den milda grad att den enda utväg jag såg var att bo på gatan och i knarkarkvartar, utan en krona på fickan.

Och det fortsätter! Det är tiotusentals olyckssyskon till mig som i detta nu tvingas genomlida samma helvete och värre ändå, för att naiva konflikträdda fredsskadade svenskar hellre dravlar om rasism, än står upp för att även vi som är födda i Mellanöstern och andra liknande kultur ska få leva på samma villkor och åtnjuta samma rättigheter som ni tar för givet.
 
Skäms, kulturrelativister! Ni har blod på era händer.
Er passivitet kostar människoliv!”

*****

I en tid av universellt bedrägeri

är yppandet av sanningen en revolutionär handling.

 George Orwellmåndag 21 maj 2012

Svenska vänstervridna journalisters hyckleri m.m.


 

Det politiska hyckleriet frodas i svindyra bostadsrätter skriver Widar Nord med anledning av det svikande förtroendet för svenska journalister.
”Allmänhetens förtroende för journalisterna sjunker som en sten och ligger nu på bottennivån 23 procent. Det visar SOM-institutets förtroendeundersökning.

Den tidigare journalisten Julia Caesar frågar sig hur en granskning av makten är tänkt att gå till i ett land där journalisterna själva har blivit en del av denna makt.
Nitton procent [av Sveriges journalistkår] bor i Stockholms innerstad, jämfört med 3 procent av den övriga befolkningen. Sveriges journalisttätaste stadsdel är Söder i Stockholm, enligt Kerstin Ekbergs rapport ‘Här bor journalisterna’ (Simo).´´
 Den vänstervridna yrkesgruppens vardag sammanfattar Julia Caesar så här:
´Ett i alla avseenden borgerligt innerstadsliv i bekväma våningar med RUT-avdrag för hushållsnära tjänster. Men det politiska hyckleriet frodas i de svindyra bostadsrätterna. 41 procent av journalisterna framlever sina dagar inneslutna i miljöpartiets gröna illusion – men skulle sannolikt inte klara sig ett enda dygn på landet utan det ständiga självbespeglandet bland människor av sin egen sort, eller utan den kära stadsjeepen, centralvärmen och sushin från närmaste fast food-ställe.”
Läs hela inlägget

Läs också: Här bor journalisterna


Angiveriet är för LO (S) viktigare än demokrati och yttrandefrihet
Angiveriet - Det nya politiska greppet

"När Stasi var som störst hade man en anställd/agent per 60 invånare. Med sina 150 000 ”medarbetare” i en befolkning på 9,45 miljoner når LO nästan till samma nivå. Man undrar om arbetsgivare och vanliga LO-medlemmar verkligen stödjer denna ”satsning” som sannolikt kommer att medföra stora kostnader för både arbetsgivarna och LO-medlemmarna och luktar starkt järnridåns tid?" SD Partille, Hallandsposten, Verklighetens folk.

 Hur är det möjligt att LO tar upp angiveriet som verksamhetsmodell år 2012? Hur kommer det sej att Mona Sahlin säljer sitt namn till Expo och samma angiveriväsen? Varför ägnar sej Stefan Löfven åt att stödja Expo? Varför har Expo blivit en informell nyckelmyndighet, som inte bara vänster- och kommunistfolk stöder, utan också Alliansens företrädare?”

Rubriker:

Är svenska journalister ett samhällsproblem 

Stasi - verktyget för DDR-konformismen

fredag 18 maj 2012

Västvärldens identitetskris


Från bloggen Occident:

”Med Kultur räknas introducerades Roger Scruton på svenska.


Det var inte en dag för tidigt, men tanke på det väldiga omfång hans författarskap har. Just när vårt eget land, liksom västerlandet i stort som tycker sig ha funnit helt nya prioriteringar, genomgår krisskramlande besparingskampanjer som drar ner på allt som gör människan genuint gott och samhället utvecklingsbart och bildat, och samtidigt premierar ett slags salig dumboms girighet, är det välgörande att läsa Scruton.
Hans utgångspunkt är att det råder "en akut identitetskris" i våra samhällen. Inte minst utmaningen från politisk islam och de totalitära påbuden om "multikulturalism" har bidragit till detta. Scruton går tillbaka till Oswald Spengler som menar att vi går in i en period av förfall när "kultur ger vika för civilisation".

För Scruton står kulturens kitt i direkt motsättning till relativismens "allt duger". Det är alltså vår egen kultur som förfaller. Vad består den av? Scruton vill med sin bok redogöra för det. Här börjar också det läsäventyr som innefattar judendomen och kristendomen såväl som Aristoteles, Platon och den amerikanska revolutionen. Nyttan av att läsa detta består inte minst i påminnelsen om hur vårt arv ser ut, det arv vi lever i skuggan av, oavsett om vi bejakar det eller ej. Vi ingår i en kedja som först nu hotar att helt brista eftersom vi inte förstår detta arv.”

Roger Scruton har även skrivit artiklar och böcker om värdet av att bevara nationalstaten.


Demokratier förutsätter för sin existens nationella lojaliteter. Det är ett huvudtema hos den brittiske filosofen Roger Scruton i hans bok  The need for nations. Utan nationell lojalitet blir all opposition ett hot mot styrelseskicket.


Med andra ord: en levande demokrati förutsätter ett samhälle där människorna känner att de äger en tillhörighet med vilken de är lojala. De måste känna en kollektiv vi-känsla. De måste känna band av förpliktelser mot andra, som motiverar dem att rösta och känna respekt för den demokratiska processen. De måste i någon mån känna sig delaktiga i det som sker i samhället. Om så inte är fallet förtvinar demokratin, respekten för lagarna minskar, och samhället tenderar på sikt att delas upp i fraktioner, som står i motsatsställning till varandra.”

"Bara om människor har en stark känsla för vilka de är och inser varför de handlar på ett visst sätt och varför de handlat på rätt eller på fel sätt, då kan individen bli så engagerad i kollektiva beslut att den kan acceptera dem som sina egna”

”Återuppvaknandet, väck demokratin

Försvaga nationalstaterna…
Det Muslimska Brödraskapet och Wahabirörelsen  arbetar hårt på att begränsa västvärldens förståelse av vad som händer. Man är aktiva i västvärldens samhällen med att sprida desinformation och begränsa yttrandefriheten. Dessutom så använder man västvärldens lagar för att stärka sitt eget skydd, så att de inte kan bli ifrågasatta av någon. Sakta men säkert påverkar de alla aspekter av de demokratiska samhällena för att paralysera motståndet mot islamiseringen. Varje år så blir de fler och deras plan fungerar precis som den ska. Idag väntar man bara på att bli tillräckligt många för att kunna ta över samhällena de kommit till. De har tålamod och vet att deras plan kommer lyckas så länge som yttrandefriheten kan kontrolleras och immigrationen inte stoppas.”
***** 

Det har blivit en egendomlig diskussion i media angående Fredrik Reinfeldts uttalande om etniska svenskar. Maria Wetterstrand uttrycker det så att det är knäppt att överhuvudtaget tala om etniska svenskar och Svenska Dagbladets ledarsida uttrycker samma uppfattning. Varför är det så att etniska svenskar finns inte och inte svensk kultur?


onsdag 16 maj 2012

Sverige inte längre en idyll(..)

Jag brukar hoppa över grova, svenska brottsfall av den enkla anledningen att det finns för många av dem. Dessutom sliter det hårt på humöret och man måste leva med det varje dag. Det betyder inte att jag inte ser dem, och en del utmärker sig genom sin obegripliga galenskap och brutalitet i den ändlösa serien av tragedier som riksdagen utsätter sin befolkning för i  godhetens namn. Mariannelund är en liten stad i nordöstra Småland i närheten av Vimmerby och Hultsfred. Detta hände den 11 december 2011. Efter våldtäkten satt  kvinnan i rullstol för sina skador i buken och måste läggas in på en psykiatrisk klinik för sina psykiska trauman. Hon hade blivit ett tortyroffer.  Bödlarna var regeringen Reinfeldts lokala ”suppleanter”


Kommer  ni ihåg Rissne-våldtäkten?  Läs här

Brittisk polis ignorerade ytterligare en barnprostitutionshärva
Rubriker:

KGB – Stasi – nu LO

 Stå upp mot sharia – det gör dig inte till islamofob