onsdag 31 augusti 2011

Svenska skattemedel går till terror mot Israel


Gudmundson avslöjade igår att går till terrorister. Aftonbladet gör en uppföljning idag. Förvånande? Nej, Sverige har dessvärre haft och har en extremt naiv inställning till PLO/PA/Fatah och även Hamas. Att svenska skattemedel går till att finansiera lön till terrorister är nog toppen på isberget.

Jag kommer ta upp detta i riksdagen och ställa regeringen till svars i en interpellation.

LEDARE | Per Gudmundson
Den 13 april i år kungjordes den nya lag som reglerar den palestinska myndighetens löneutbetalningar till terrorister och andra i israelisk fångenskap. Myndighetens tidning Al-Hayat Al-Jadida redogjorde detaljerat för reglementet (15/4):

”Varje fånge garanteras månatlig lön, att betalas direkt till denne eller dennes familj, på villkor att denne inte redan uppbär lön från annan myndighet” hette det. ”Minimilönen, att betalas från fångenskapens första dag, är 1400 shekel. De som suttit fängslade mellan 3 och 5 år får 2000 shekel. Från 5 och upp till 10 år ges 4000 shekel.” Efter 30 år har man rätt till 12000 i månaden. Därutöver kommer tillägg för fångar som är gifta, som har barn eller som bor inne i Israel, tillägg för juridiska omkostnader, ersättning för kläder, samt bidrag för universitetsstudier i fångenskapen. Vidare erbjuds frisläppta fångar som suttit fem år fri eller rabatterad utbildning samt gratis sjukförsäkring.

Drygt 30 miljoner kronor i månaden betalas ut till de palestinier och israeliska araber som fängslats av Israel ”som en följd av deltagande i kampen mot ockupationen”.

Exempelvis har Hamasterroristen Abdullah Barghouti, som 2004 erkände att han byggt de bomber som dödade 66 personer och skadade 500 i en serie självmordsbombningar år 2001, rätt till 4000 shekel i månaden.

Om ytterligare tre år i fångenskap höjs hans lön med 50 procent, och motsvarar då mer än dubbel lön för palestinier på den reguljära arbetsmarknaden.

Läs hela artikeln

Aftonbladet:
Biståndsmiljoner i
lön till terrorister

Svenskt bistånd till Palestina gör utbetalningarna möjliga
De är terrorister, dömda för hundratals mord och fängslade i Israel.
Samtidigt premieras de av den palestinska myndigheten med höga löner.
Myndigheten lever på bidrag och 40 miljoner kronor kommer från svenska skattebetalare.

Hassan Salameh är en av vinnarna. Han ligger bakom självmordsattacker med 46 dödsoffer och får nu en lön om 10 800 kronor i månaden.
Den palestinska myndigheten har hundratals fångar på sin lönelista. Det hela kostar enligt officiella palestinska uppgifter motsvarande 31 miljoner kronor per månad.

TJÄNAR MEST Hassan Salameh, till höger, får en månadslön på 10 800 kronor trots att han dömdes till 37 livstidsstraff 1996 för att ha lett terrorattacker som dödade 46 personer.


REGERINGEN SÄNDER VARJE ÅR 40 MILJONER KRONOR TILL TERRORISTER

MAXLÖNEN TILL DEN PALESTINSKA TERRORISTEN ÄR 21 600 KRONOR I MÅNADEN.

* Hur reagerar de arbetslösa på SAAB?
* Alla andra arbetslösa i Sverige?
* Får de 21 600/månaden av Anders Borg?

Terrorister, dömda för hundratals mord och fängslade i Israel, premieras av den palestinska myndigheten med höga löner. Den palestinska myndigheten lever på bidrag och 40 miljoner kronor kommer från svenska skattebetalare, skriver Aftonbladet.

Enligt Magnus Norell, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, är stödet till fängslade viktigt för att kunna rekrytera nya terrorister. Det är, enligt Norell, också en indirekt signal om att myndigheten stöder brotten.

Det politiska våldet måste stoppas
På måndagskvällen utsattes kommunfullmäktigeledamoten Frida Grundström i Gnesta för vad som rubriceras som mordbrand eller försök till mordbrand. Branden misstänks vara ett politiskt attentat – Grundström är sverigedemokrat – och är i så fall tyvärr bara ett i en lång rad. Ett axplock av de incidenter som drabbat Sverigedemokraterna på senare tid ger en förskräckande bild av tillståndet för Sveriges förmåga att säkra en öppen och demokratisk samhällsdebatt.

När partiets ungdomsförbund nyligen höll torgmöte i Norrköping misshandlades två unga sverigedemokrater. En av de misshandlade, Mikael Valtersson, är kanslichef för partiets riksdagsgrupp.

Samtidigt som SDU höll torgmöte i Norrköping - Kyrklig manifestation för moské i Norrköping

Svenska kyrkan arrangerade på lördagen en manifestation till stöd för ett sedan länge planerat moskébygge i Norrköping.

"150 personer samlades i Olaiparken. Där hölls manifestationen under parfollen "för religionsfrihet och ett öppet samhälle".
Talare var bland andra biskop Martin Modéus, Zekerijah Cajlakovic, imam vid den Bosniska Islamska församlingen i Norrköping, Lars Stjernkvist (S) kommunalråd och Karin Jonsson (C), skriver Norrköpings Tidningar på nätet."

Det finns gott om falska profeter eller skall vi kalla dem trojanska soldater i Svenska kyrkan. Nyvalde biskopen i Östergötland Martin Modeus är en av dem.
Sverigedemokraterna har motsatt sig moskébygget. Partiets ungdomsförbund samlades på lördagen till ett politiskt möte på annan plats i Norrköping. Mötet slutade i kaos, då antirasister drabbade samman med Sverigedemokraterna.”

måndag 29 augusti 2011

Media Manipulation: "Nato har bråttom att avsluta kriget i Libyen"

Hur trovärdig är utrikesminister Carl Bildt?
Natos närvaro i Libyen liknar väldigt lite ett humanitärt uppdrag med hus, sjukhus och skolor som drabbas. Men Libyen blomstrade före Natos intrång, berättade Yvonne Di Vito, en aktivist från för RT.

RT: Du har sagt att här i Italien är nyhetsrapporterna om vad som händer i Libyen mycket förvirrande, en hel del motstridiga uppgifter finns där. Kan du berätta vad du såg och vad du hittade?

Yvonne Di Vito: Vi reste till Libyen den 28 juli och vi kom tillbaka den 7 augusti och vi hittade en helt annan situation eftersom Nato bombarderar civila.

Bombningarna har inte bara utförts på militära mål, men de har också träffat hus, sjukhus, skolor, TV, och detta var helt emot de humanitära skäl de sa att de var där för.

Jag tror att de gjorde detta för att få panik i staden. Det är därför de bombade de saker som människor använder dagligen, som platser med mat och grundläggande funktioner som sjukhus.
(…)
Efter alla de saker som vi såg har vi en fråga: är detta ett humanitärt krig? Hjälper de verkligen de civila, eftersom jag anser att allt detta är på grund av ekonomiska skäl, eller det finns åtminstone andra orsaker till att detta krig hänt, petroleum eller andra saker.

Vi besökte också Libyen innan och vad vi hittade var en normal situation där människor mådde bra. Till skillnad från andra länder som genomgick en revolution – anses Libyen vara den afrikanska kontinentens Schweiz och är mycket rik och skolor är gratis för folket. Sjukhus är gratis för folket. Och villkoren för kvinnor är mycket bättre än i andra arabiska länder.

Läs hela artikeln på Rädda Sverige nu

Läs också Yvonne di Vito:

Journalister i Libyen ljög avsiktligt för att hjälpa Nato

Nato installerar ny diktator i Tripoli

Senaste nytt - Carl Bildt och Nato installerar ny diktator i Tripoli -


al-Qaedas folkmordsterrorist och Osama Bin Ladens handgångne!

“The new military dictator of Tripoli is none other than the infamous Abdul Hakim Belhadj, an international terrorist, a famous, notorious “genocidalist” of al-Qaeda who has carried out international terrorism all across the globe,” Tarpley said.

“He was trained personally by Osama Bin Laden in Afghanistan, has boasted in the past of taking 25 terrorists into Afghanistan, boasted of killing the American soldiers, and was for a time a US prisoner of war,” he noted.


dn dn dn dn dn dn dn dn dn svd svd svd svd svd gp gp

Vad hände efter Luciabeslutet 1989?


Feminix:
Sossarnas bortglömda förnuft – Luciabeslutet 1989:
"Att SAP av idag i ord och handling tar avstånd från sitt eget beslut för 20 år sedan, det den gången enda förnuftiga, och sällar sig till dem som rev upp detta beslut bara något år därefter, främst Westerberg och Friggebo...

Birgit Friggebo - Nobelfesten 1992

Detta gör att jag, vid idag 60 års ålder och uppvuxen i en politiskt och fackligt medveten arbetarfamilj, som vänstersocialdemokrat inte har något annat parti att stödja än Sverigedemokraterna!

SAP är bara värda mitt förakt! Chief K arlsson”

På Luciadagen 1989 beslutade Ingvar Carlssons regering att invandringen måste begränsas. Bildts regering rev upp det 1991. Och då tog allt förnuft slut. Läs mer: SD:s politik idag är samma som Luciabeslutet (s) 1989!

*****

Postat den 29 augusti, 2011 av Matz
Från SD Partille:

”Centerpartist: – dags att ompröva invandrings- och integrationspolitiken:
”Proteströrelsen Sverigedemokraterna har börjat ändra förutsättningarna i den svenska debatten.”

`Inför partistämman i slutet av september har partistyrelsen lagt fram ett program, kallat ”Förnyelseprogram Integration – Välkommen till Nybyggarlandet”, vars innehåll nog är det mest förljugna hopkok som någonsin har lagts fram inför en centerstämma. ”

Ni måste läsa denna artikel i Newsmill av en långvarig centerpartist:
Publicerad: 2011-08-28 11:08, Uppdaterad: 2011-08-28 11:08

Kritik mot multikulturalismen måste följas av en analys av vad som krävs för att motverka den. Intellektuell hederlighet kräver då att vi på allvar i sansad ton kan diskutera och förändra invandringspolitiken i alla dess delar. Det är dags att bryta förljugenheten, och detta gäller i allra högsta grad det parti som jag har varit aktiv inom i 17 år, vars senaste skrift i ämnet slår alla rekord i hysterisk verklighetsflykt. Vi har ett stort samhällsproblem, som det är hög tid att adressera.

Sedan något år tillbaka har multikulturalismen, d v s idén att det är gångbart och rentav önskvärt att ett samhälle rymmer ett flertal radikalt skilda kulturer utan någon stark överbryggande identitet, kommit att kritiseras av åtskilliga opinionsbildare i Sverige. Eftersom multikulturalismen har varit ett icke ifrågasatt axiom inom svenska staten, är det fortfarande inte helt riskfritt att leverera sådan kritik. Möjligen har trion Merkel-Sarkozy-Cameron med sitt enhälliga avståndstagande ingjutit en gnutta mod. En annan möjlig förklaring är att proteströrelsen Sverigedemokraterna har börjat ändra förutsättningarna i den svenska debatten.

Likväl lever och frodas fortfarande en uppenbar förljugenhet, som alla förnuftiga människor måste kunna se, men desto färre inom det så kallade etablissemanget vågar peka på. Om man är kritisk till tanken om starka, inbördes väsensskilda kulturella undergrupper med svag sammanhållning sinsemellan, måste ju frågan om den omfattande invandringen och dess karaktär dryftas på allvar. Klarar ett samhälle som det svenska och en stat som Sverige av att absorbera alla dessa människor in i den gemensamma kulturen, med dess gemensamma värden, språk, historia och seder?
[..]
Inför partistämman i slutet av september har partistyrelsen lagt fram ett program, kallat , vars innehåll nog är det mest förljugna hopkok som någonsin har lagts fram inför en centerstämma. Massiv invandring sägs vara helt nödvändig av demografiska skäl, trots att många jämförbara länder med förhållandevis liten invandring pinnar på utan att falla ihop. "Inkludering" i samhället sägs vara en övergripande målsättning, samtidigt som etniskt uppdelade städer ses som oproblematiskt.´

Allt pekar på att det är viktigt att kraftigt minska invandringen från Mellanöstern och Afrikas horn för att klara en verklig integration av dem som hittills har kommit, se till att återuppbygga ett fungerande utbildningsväsende, slå ned den kraftigt ökande brottsligheten i storstäderna och förbättra den sociala välfärden. Detta är en väl avvägd och pragmatisk slutsats.

Om det är någonting som Centerpartiet borde ompröva, nu i omprövningens tidevarv i samband med partiledarbytet, är det den förödande multikulturalistiska linje som de senaste tio åren har vilselett partiet, men - vad värre är - även har bidragit till att Sverige inte förmår ta tag i ett stort samhällsproblem.

ILAN SADÉ

Undertecknad är sedan flera år verksam jurist. 2003-2006 var jag ordförande i Centerpartiets Högskoleförbund (dagens Centerstudenter), samt redaktör för debatttidskriften Rådslag 2005-2006. Jag var även kommun och regionpolitiskt aktiv fram till 2010. Idag sitter jag i styrelsen för Centerpartiet i Malmö, och kommer att vara ombud vid partiets stämma i höst.”

Läs Jan Millds utmärkta artikel Whistleblowers.

***

Nu fruktar man återigen stora stora upplopp i Storbritannien. Kom ihåg Enoch Powell som i april 1968 varnade för den okontrollerade massinvandringen till Storbritannien.

I Westerbergsk anda har all kritik mot skapandet av ett mångkulturellt Sverige till ett åsiktsreservat benämnt ”främlingfientlighet” bevakat av massmedias väldresserade och häftstarka vakthundar. Där vajar pestflaggan och där är den som ifrågasatt svensk flyktingpolitik moraliskt jämställd med nazistiska folkmördare.” Per-Olof Bolander, Finanstidningen november 1998.


Carl Bildt i Rinkeby:

"En så att säga motsatsernas dynamik, i detta tidigare så enhetliga svenska samhälle, en friktionsyta uppstår förvisso, men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som med mitt sätt att se, betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället..."

lördag 27 augusti 2011

Muhammed Bernadotte eller Aisha Bernadotte!

Så kommer vi (som då fortfarande lever) att titulera Viktoria och Daniels kommande baby, om det nu blir en pöjk förstås, i annat fall en helgardering med Aisha. I alla fall om Pontus Wedenlid får bestämma! Detta enl. ett genomtänkt och klyftigt uttalande han gjort i tidningen Metro!

Pontus Wedenlid 32, ekonom från Stockholm, men uppenbarligen även en hejare av första rang när det gäller att hitta opassande namn till nyfödda barn, men namn som ligger för Sverige i tiden så att säga!

Tänk att det behövdes en ekonom för att räkna ut detta!!
 
Undrar vilken typ av medicin Wedenlid glömt att ta?
Eller han kanske rent av vet något som inte vi vet?
Det kan ju även vara ett försök till skämt, det är ju rötmånad?
Här är i alla fall adressen till denna gentleman om någon vill fråga!
Pontus Wedenlid
Mobil: 073-9497276
Adress
Åsögatan 174
116 32 STOCKHOLM
 
Och här har vi en annan stjärna, riksdagsledamoten Monica Green (s) (jo, jag har skrivit om henne förut).
Riksdagsledamot för socialdemokraterna - Monica Green

Hon föreslog att begreppet och hon ser således inga som helst problem om syskon vill gifta sig och få barn!

Vuxna får väl ha sex med vem dom vill, säger hon och föreslår således att incest avkriminaliseras!

Och mot denna åkomma finns det nog tyvärr inga mediciner som hjälper!

Undrar vad hon säger om dendrofili föresten? (de som har sex med träd) Men det är ju faktiskt fullt lagligt i dag -men hör ändå med skogsägaren för säkerhets skull.
Men vad säger lagen om man har sex med små träd då, alltså små eller större buskar?
Dendrofili är förmodligen en gren av avarten trädkramare!

Skicka en förfrågan till Monica, hon sitter ju i riksdagen så hon vet säkert!
monica.green@riksdagen.se

Fina titlar på dårarna numera!


Ett stort intresse för cyklar visar sig inte nödvändigtvis genom framgångar på tävlingsbanan.
En man i Östersund åtalas för sexuellt ofredande efter att ha ejakulerat på flera damcyklar.

Och i Skottland dömdes Robert Steward till 3 års samhällstjänst efter att även han ha haft intimt umgänge med en cykel.

Men det finns även andra krokiga böjelser.
1993 dömdes britten Karl Watkins till fängelse efter sexuellt umgänge med en trottoar!!!

Onyttigt vetande, mycket onyttigt vetande men…

Inte undra på att världen ser ut som den gör!
Ju mer man ser av människan, desto bättre tycker man om djuren!
Vänligen

Janne "Last viking"
Kommentar: Man skulle kunna säga om dessa männniskor på ett modernt språk att de har inte alla hästar hemma i stallet, de är inte vassaste kniven i lådan, de har inte landat och har svårt att fokusera. Kanske de approcherar problemet fel och bör gå igenom skolan med det nya ämnet ”entreprenöriell”. Vad vet jag!!

Läs Katinka Gladh – Vardags-islam den verkliga faran

fredag 26 augusti 2011

Peter Stormare är klarvaken men inte de falska profeterna i Guds hus

Ärkebiskop Anders Wejryd - den högste bland den kristna kyrkans falska profeter


Biskop emeritus Bengt Wadensjö - en av den kristna kyrkans falska profeter

Biskopen i Stockholms stift Eva Brunne - ännu en falsk profet. Det finns många fler men skulle föra för långt att ta med alla här.


"Det är bra att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen, menar skådespelaren Peter Stormare, 57, i en intervju i modemagasinet King.
- Det gör att de andra partierna måste skärpa sig på alla nivåer, säger han i intervjun.

"Jag följde det svenska riksdagsvalet och jag blev lite besviken på att det etablerade medie-Sverige, med kvällspressen i spetsen, beskriver alla i SD som nazister och fascister som vill döda invandrare och bygga ariska tempel."
Stormare menar att närmare sju procent av väljarna faktiskt har uttryckt missnöje över någonting, men i stället för att ta reda på vad det handlar om avfärdar medierna dessa människor totalt.

Jag står inte bakom SD på något sätt, men många av deras väljare har ett uttryckt missnöje över hur det svenska samhället fungerar i dag. Man bör studera varför, och inte bara avfärda dessa människor som idioter som inte fattar någonting.”Peter Stormare

Debatt - Kyrkans Tidning

Religionsdialogen har ibland tagit absurda proportioner, menar debattörerna och tar som exempel projektet Guds hus i Fisksätra.Foto: Mikael M Johansson
Är evangeliet en kränkning för ”andra”?

Kyrkans identitet. Varför krattar ett flertal av Svenska kyrkans tongivande företrädare manegen för en annan religion? Och varför just islam? frågar Annika Borg och Christer Hugo.

Ett litet ljus i det mörker som är Svenska kyrkan”, så formulerar sig en av de många som positivt kommenterat prästen Helena Edlunds viktiga debattartikel i Kyhrkans Tidning nummer 33/2011 om kyrkans identitet och okritiska förhållningssätt till islam. En kyrka som är intresserad av sina kyrkotillhöriga och sina anställda behöver ta dessa synpunkter på allvar.

Debattören ställer frågan hur Svenska kyrkan under en och samma vecka kan stödja Pridefestivalen och samtidigt stödja en religion som förespråkar dödsstraff för homosexuella?
Foto: Christian Ramirez/Mikael M Johansson

Men kanske kommer kommentarerna att definieras som näthat och främlingsfientlighet av biskopar och andra kyrkliga makthavare, precis som man avfärdade kritiken när nyheten om att Svenska kyrkan finansierade en imam på Fryshuset i Stockholm publicerades?

När Svenska kyrkan uppfattas som om den sätter en annan religion framför sin egen, undrar många vad kyrkan egentligen står för. Det är en relevant fråga. Dialogprojekten med islam saknar trovärdighet när man inte kan diskutera dogmatiska skillnader, värderingskollisioner och ekonomi. Som att exempelvis ifrågasätta och inte tycka att det är hederligt att donationer till Svenska kyrkan eller kristna missionsstiftelser ska finansiera muslimska fredagsböner eller imamanställningar.

Det har uppenbarligen blivit utmanande att kalla sig kristen och stå upp för kristna och västerländska värderingar i Svenska kyrkan. Men hur blev det en kristen dygd att se evangeliet som en kränkning mot andra? Retoriken som möter den som vill lyfta kyrkans identitetsfrågor, erkänner skillnader mellan Bibeln och Koranen och ser kyrkans Herre som vägen, sanningen och livet är försåtlig och direkt stötande.

Strategin, i såväl kyrkliga tidningar som i annan högljudd åsiktsförmedling och kyrkliga maktsfärer, är just att avfärda kritiker som islamofober (”islamrädda”), sverigedemokrater eller rasister. Fast strategin börjar krackelera – man kan inte använda samma härskarteknik hur många gånger som helst. Men varför krattar ett flertal av Svenska kyrkans tongivande företrädare manegen för en annan religion? Och varför just islam? Beror det på att man fascineras av en identitetsstyrka man själv inte har? Eller på att man enträget intalar sig att muslimer är de mest utsatta? Varför dessa grandiosa inramningar kring något så okontroversiellt som att vi ska prata med varandra? Det gör väl människor hela tiden.

I praktiken kan självklart problem uppstå. Som när det händer att kvinnor måste lämna de gemensamma och öppna andaktsrummen på högskolor och universitet när manliga muslimer vill be. Även om kvinnorna var i rummet före och befann sig mitt uppe i bön eller meditation. Vem är ”utsatt” i det läget? Och har inte den omskrutna öppenheten och dialogen då helt förlorat sin mening? Det som hänt i religionsdialogens namn har stundtals antagit absurda proportioner. Och det är knappast ”den andre” som kompromissat med sin tro på avgörande vis.

Låt oss ta ett exempel: I stockholmsförorten pågår projektet Guds hus, ett samarbete mellan Svenska kyrkans församling i Nacka, S:t Konrads katolska församling och den muslimska föreningen. Centrum för samtidsanalys står fadder för projektet, ett centrum som leds av biskop emeritus Bengt Wadensjö. Kyrkan och moskén ska vara ”goda grannar under samma tak”. Syftet är att ”i närmiljön göra en gemensam manifestation av samhörighet oavsett tro, kultur och språk”.

Men det har även formulerats en värdegrund. Utgångspunkten i denna är ”vår gemensamma tro att Gud är En”. När blev det vår ”gemensamma” tro? Vi har en gemensam tro, inte med islam utan med Katolska kyrkan, att Gud är treenig. Det är grundläggande i kristen trosreflektion. Värdegrunden nämner inte med ett ord Kristi person. Men man ”vill ta Gud på allvar”. Kan en kristen församling ”ta Gud på allvar” utan att Jesus förs på tal? Bhar även uttryckt att Muhammed kan vara en profet också för kristna. Betyder alltså en inkluderande människosyn att kristna ska acceptera Muhammed som profet?

Vi måste nu börja föra dialog med varandra inom vår egen kyrka om vad det betyder att vara kristen. Och svaret på den fundamentala frågan kan inte vara ett slags osmält billighetsfilosofi om ”den andre”. Det är den egna identiteten Svenska kyrkan behöver ta på allvar. Det är orimligt att detta ska vara obekvämt eller kontroversiellt. Istället är det vad kyrkans medlemmar har rätt att förvänta sig.

Christer Hugo
kyrkoherde och skribent

Annika Borg
teol dr,
skribent och präst

Tillsammans driver de bloggen

Kristen Opinion (http://blogg.passagen.se/kristenopinion/)

Hur tänker Sensus?
En del klagar över yngre svenskars ointresse för kristen lära och existensfrågor.
För dem som inte vill gå i högmässan finns bland annat studieförbundet Sensus

En del klagar över yngre svenskars ointresse för kristen lära och existensfrågor.
För dem som inte vill gå i högmässan finns bland annat studieförbundet Sensus.
Det kunde vara en plattform för att behandla frågor mer öppet och tentativt. Men Sensus höstprogram förbryllar nog mer än en medlem av Svenska kyrkan.

Där förs nämligen teman som Brokiga Balkan, multireligiösa vandringar, islam, FN, antidiskriminering, flamenco, regnbågsfrågor, genus och nedrustning fram. Man söker förgäves efter något enda klart uttryck för evangelisk-luthersk lära. Jo, en kurs berör poeten Anna-Greta Wide, och de som bor i Kalmar kan gå kursen ”Är det barnsligt att tro på Gud?” Riktat till ungdomar är det förstås en bra fråga. Men dock...

Finns det inte flera än jag som skulle välkomna fler tillfällen att samtala om svensk kristen tradition, gestalter som upplyst och väglett kyrkan i Sverige, likaså vitala frågor om skapelse, liv och död och vilka svar som lutherdomen lagt fram?

Kanske måste ett studieförbund i dag poängtera teman som jämställdhet, mänskliga rättigheter osv för att ha en chans att få bidrag. Det blir då inte konstigt att många i dag tycks mer nyfikna på katolicism, islam och judendom än på den evangeliska lutherdomen.

Hur tänker man på Sensus egentligen?

Carl Johan Ljungberg
Stockholm

Ett samarbete mellan boende i. Man undrar om prästerna har blivit präster för att de är kristna eller om de bekänner sig till något annat!

Sveriges banemän och kvinnor – några av dem.

Halshuggen kristen flicka i Irak

tisdag 23 augusti 2011

Tidigt aprilskämt.- Maud Olofsson rådgivare åt Hillary Clinton


Skämten i Sverige når oanade höjder. Svensk landsbygds mesta förstörare och Sverigehatare Maud Olofsson har blivit erbjuden en tjänst som rådgivare åt Hillary Clinton, USA:s utrikesminister. Ett aprilskämt redan i augusti.


En politisk kommentator i ÖC undrade om inte Hillary Clinton har nog med problem!

” Näringsminister Maud Olofsson blir rådgivare åt den amerikanska regeringen. Hon ska -ingå i utrikesminister Hillary Clintons nya expertgrupp, med uppdrag att stärka kvinnors ekonomiska ställning.

Dear Madam Minister inleder Hillary Clinton sitt brev till avgående Centerpartiledaren Maud Olofsson. USA:s utrikesminister ber näringsministern att ta plats i hennes nya rådgivande organ, International Council on Women’s Business Leadership.

Gruppen ska ge det amerikanska utrikesdepartementet råd i en rad ”viktiga frågor och utmaningar”, med fokus på att stärka kvinnors ställning i den globala ekonomin, skriver Hillary Clinton.

–Jag är väldigt glad och smickrad. Jag har ju drivit frågan om kvinnors företagande under hela min ministertid. Det här är verkligen ett erkännande, inte bara till mig som person, utan till Sverige, säger Maud Olofsson.”

Man kan ju säga att hon har drivit mycket annat också, eller…..
Kommer Maud Olofsson ta upp muslimska mäns kvinnoförakt för att inte tala om feministerna som anser att skillnaden mellan könen är socialt betingad.

Läs mer om Maud Olofsson och hennes karriär inom Centern, tidigare Bondeförbundet .

I en artikel från 2009 anser Börje Hörnlund att Maud Olofsson är en katastrof för Centern.

*****

Ingen frågade oss – folket – om Sveriges framtid
Återigen är det en engelsman som tolkar vad även svenskar och andra skandinaver upplever i våra länder.

I Skandinavien är alla kulturarbetare – åtminstone de som får höras – uttolkare av maktapparaten. Gammelmedia likaså. Att samhället förändras så att vi inte känner igen oss, blir råare och mer våldsamt ska vi inte tala om. Vi ska dessutom stillatigande acceptera månggifte, skambrott, kvinnor iklädda skrämmande kläder så att de ser ut som rånare. Efter alla dessa år av jämställdhetsarbete ska vi återigen acceptera åtskillnad mellan könen i skolor och simhallar.

Allteftersom förväntas vi ta det för givet att våldtäkterna begångna av invandrade män mot svenskor ökar och att brott generellt och våldsbrott specifikt begångna av invandrare skjuter i höjden. Den maximala fräckheten är att vi ska stå för kalaset via våra skatter. Vi betalar för vår egen undergång.

Svenska invånares önskemål och synpunkter sätts på undantag när de inte överensstämmer med den invandrade befolkningens. Eller rättare sagt: inte överensstämmer med elitens ideal som i praktiken är den socialistiska internationalens.

Det spelar ingen roll vilka partier som sitter vid makten i Europa idag. Med få undantag har de alla blivit förförda av kommunistiska/socialistiska drömmar, utopier om en perfekt värld där alla lever i harmoni oavsett bakgrund och kulturella sedvänjor. Det är ett ödets ironi att Europas borgerliga partier med hull och hår har svalt kommunismen/socialismens högsta dröm och dessutom förtrycker människor med avvikande åsikter i sina länder.”

"Svenskföraktet gjorde mig till nationalist

När makthavarnas hån mot den svenska kulturen blev uppenbar - då blev jag nationalist.

Ett exempel:
Svenskföraktaren, Ann-Charlotte Marteus, skriver i Expressen:


"Alltså, den svenska kulturen - gör det nåt om den går under?"

"Men den arabiska kulturen är en urgammal, ofantlig skattkammare. Den svenska kulturen är lite mer som en - etta med kokvrå."

"Kawthars pappa Abbas brukade lära sina barn att recitera arabiska dikter utantill när de var små. Jag undrar, vad går igenom en kultiverad invandrares huvud när han bestämmer sig för att seriously adoptera den svenska kulturen?
Och får veta att han först och främst måste lära sig att älska juvelen i vår kulturella krona: Emil i Lönneberga."
(…)
Att varna för islam är värre. Det fick Pim Fortuyn och Theo van Gogh erfara. Deras mördare begick sina mord för att tjäna sin gud. De tystade kritiker av islam. För detta utlovades de en plats i paradiset. Islamofobi är alltså ingen sjukdom. Det är en frisk rädsla för ett verkligt hot.

Islam är som nazismen fast smart nog att dölja sig bakom en religion.

Houari Boumedienne sade i ett tal i FN, 1974, i min översättning:
En dag kommer millioner män att lämna den södra hemisfären och invandra till den norra. Men de kommer inte som vänner. De kommer som erövrare. De erövrar genom sina söner. Våra kvinnors livmödrar skall ge oss segern. ”

Blågula Frågor återger Inger-Siv Mattsons brev, där detta citat nämns.
Även Ärkebiskop Kyrillos återger citatet i översättning.

Churchill varnade för Hitler. Ingen trodde honom. Förrän det var försent.

Winston Churchill:


Ge aldrig upp. Ge aldrig upp. Ge aldrig, aldrig, aldrig upp någonting – stort eller smått, storslaget eller futtigt – ge aldrig upp utom inför hedervärt uppträdande och gott förnuft. Ge aldrig upp mot våld. Ge aldrig upp inför fiendens skenbara överväldigande makt och styrka.

måndag 22 augusti 2011

LIBYEN – Khadaffi – Svensk TV om Khadaffi


Från Tänd ett ljus:
”Igår kväll blev nyheterna i SVT mer än vanligt korkade - och det vill inte säga litet. Korkade, och på en gång ohederliga.

När utrikesminister Carl Bildt intervjuades i Rapport saknades varje spår av journalistisk professionalism, varje ansats till kritisk distans, varje försök att ställa intelligenta frågor.

Skulle Khadaffi kunna tänkas ge med förhandlingar? Undrades naivt och underdånigt bakom TV-mikrofonen.

Bildt lade sin panna i djupa veck och frambringade med sin sin allra seriösaste röst, att det trodde han inte. Och jämförde med slutstriden i Berlin 1945.”

”Ellen Brown, författare till boken "Bankerna och skuldnätet", skriver:

"Antagandet som står som grund för dagens regel om att man inte ska låna från regeringens egen centralbank är att det skapar inflation, medan att låna befintliga pengar från utländska banker eller IMF inte gör det. Men i själva verket skapar alla banker de pengar de lånar ut, vare sig de är offentligt eller privat ägda. Idag skapas de flesta nya pengar genom banklån. Att låna dem från regeringens egen centralbank har den fördelen att lånet är räntefritt. Att eliminera räntan har visat sig reducera kostnaden för offentliga projekt med i genomsnitt 50 procent.

Och det är så det libyska systemet verkar fungera.


"Libyens diktator Muammar Gaddafi har drivit frågan om att arabstaternas olja inte längre ska handlas i dollar utan i gulddinar (äkta guld) ... en konkurrerande valuta till US-dollarn och Euron. Dessa planer hotar den amerikanska dollarn som världsledande valuta som givit USA och dess politiska och finansiella elit en enorm makt. Då Saddam Hussein bestämde att irakisk olja skulle handlas i Euro och inte längre i dollar invaderade USA Irak år 2003.

En andra anledning för USA:s inblandning i attackerna mot Libyens ledare Gaddafi med bl.a. bombning av huvudstaden Tripoli kan vara att Libyen är ett av få länder i världen som har en egen centralbank som inte står under kontrollen av centralbankernas centralbank, Bank for International Settlements (BIS), vilket gör att landet står utanför de internationella bankirernas kontroll genom bl.a. skuldsättning och ränta."

Läs hela artikeln

söndag 21 augusti 2011

Bristen på solidaritet mellan kristna

”Av: Nicolai Sennels, psykolog och författare


Den sorgliga bristen på solidaritet mellan kristna

Färska studier tyder på att 105.000 kristna dödas varje år på grund av sin tro. Med andra ord, dödade en kristen var 5 minut, för att hon eller han är kristen. De av oss som inte håller oss till "politiskt kastrerade" (politiskt korrekta) tidningar och TV-nyheter, är fullt medvetna om det blodiga förtrycket av kristna i muslimska länder. Kristna är faktiskt också offer för våld och hot i sina egna länder i väst. Ett bland många exempel är Nederländerna, där marockaner ropa "En hund mindre!" på en kristen begravning.

Det är chockerande att se hur lite de kristna gör åt detta problem. Det mest naturliga att göra som kristen, en kristen ledare eller kristen organisation skulle vara att be de islamiska ledarna och organisationerna om att kräva ett slut på det religiösa våldet mot kristna. De bör kräva att imamer förklarar de många koranverser som predikar hat, våld och mord på en kristen såsom varande ogiltiga.

Läs mer av Nicolai Sennels:
Tredje världskriget så blir det
Islam och toleransen

*****

Detta är publicerat tidigare men förtjänar att läsas om igen.

Jihads tårar
Från Political Islam

Nedanstående siffror är en grov uppskattning av dödade icke-muslimer genom politisk handling av jihad.

AFRIKA

Thomas Sowell [Thomas Sowell, ras och kultur, BasicBooks, 1994, s. 188] uppskattar att 11 miljoner slavar skeppades över Atlanten och 14 miljoner sändes till de muslimska länderna i Nordafrika och Mellanöstern. För varje tillfångatagen slav dog många andra.

Uppskattningar av dessa indirekta skador varierar. Den berömde missionären David Livingstone uppskattade att för varje slav som nådde en plantage, dödades fem andra i den inledande razzian eller dog av sjukdom och umbäranden på den pressande marschen. [Woman’s Presbyterian Board of Missions, David Livingstone, p. 62, 1888] De som blev kvar var de mycket unga, de svaga, sjuka och gamla. Dessa dog snart eftersom de främsta leverantörerna hade dödats eller blivit förslavade.. Så, för 25 miljoner slavar som levererades till marknaden har vi en beräknad dödssiffra på omkring 120 miljoner människor. Islam skötte ”grossistslavhandeln” i Afrika.

120 miljoner afrikaner

KRISTNA

Antalet kristna martyrer genom Islam är 9 miljoner [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Bibliotek, 2001, s. 230, Tabell 4-10]. million [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-10] .

En grov uppskattning av Rafael Moore i History of Asia Minor är att ytterligare 50 miljoner dog i krig genom jihad. Så räknar vi miljoner afrikanska kristna som dödades under 1900-talet har vi:

60 miljoner kristna

HINDUER

Koenard Elst i Negationism in India ger en uppskattning på 80 miljoner hinduer dödade i det totala jihad mot Indien. [Koenard Elst, förnekande i Indien, Voice of India, New Delhi, 2002, sid. 34.] Indien idag är bara hälften så stort som det antika Indien, på grund av jihad. Bergen i närheten av Indien kallas Hindu Kush, som betyder "bålet av hinduer."

80 miljoner hinduer

BUDDHISTER

Buddhister är inte lika inblandade i krig. Kom ihåg att i jihad var det endast kristna och judar som tilläts överleva som dhimmis (tjänare åt islam), alla andra måste konvertera eller dö.

Jihad dödade buddhister i Turkiet, Afghanistan, längs Sidenvägen, och i Indien. Summan är cirka 10 miljoner. [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Bibliotek, 2001, s. 230, tabell 4-1.]

10 miljoner buddhister

JUDAR

Märkligt nog fanns det inte tillräckligt med judar som dödades i jihad för att märkbart påverka summan av det Stora Utplånandet. Jihad i Arabien var 100 procent effektivt, men antalet var tusentals, inte miljoner. Efter det gav judarna efter och blev dhimmis (anställda och andra klassens medborgare) åt Islam och hade inte någon geografisk politisk makt.

Detta ger en grov uppskattning på 270 miljoner dödade av jihad.

*****

Din framtid – Tjänare åt Islam

”Islam kräver att varje muslim observerar och lever under Guds lag, men många kulturer är inte mottagliga för det livet. Många muslimer förbjuds att själva leva under grundsatserna i sin egen tro. Vi måste bekämpa intolerans för att sprida acceptans av sharia över hela världen. ”

fredag 19 augusti 2011

Nyheter från det "Nya Sverige" m.m.

Enoch Powell:

”Den främsta uppgiften för statsmannaskap är att förhindra sådant ont som går att förhindra. I försöken att göra så stöter man på hinder som är djupt rotade i den mänskliga naturen. Det onda märks inte förrän det har visat sig, och i varje dess steg finns rum för dispyter huruvida det är verkligt eller imaginärt.”.


Ingen frågade oss – folket – om Sveriges framtid
Återigen är det en engelsman som tolkar vad även svenskar och andra skandinaver upplever i våra länder. I Skandinavien är alla kulturarbetare – åtminstone de som får höras – uttolkare av maktapparaten. Gammelmedia likaså. Att samhället förändras så att vi inte känner igen oss, blir råare och mer våldsamt ska vi inte tala om.

Vi ska dessutom stillatigande acceptera månggifte, skambrott, kvinnor iklädda skrämmande kläder så att de ser ut som rånare. Efter alla dessa år av jämställdhetsarbete ska vi återigen acceptera åtskillnad mellan könen i skolor och simhallar. Allteftersom förväntas vi ta det för givet att våldtäkterna begångna av invandrade män mot svenskor ökar och att brott generellt och våldsbrott specifikt begångna av invandrare skjuter i höjden. Den maximala fräckheten är att vi ska stå för kalaset via våra skatter. Vi betalar för vår egen undergång.
(…)
Det spelar ingen roll vilka partier som sitter vid makten i Europa idag. Med få undantag har de alla blivit förförda av kommunistiska/socialistiska drömmar, utopier om en perfekt värld där alla lever i harmoni oavsett bakgrund och kulturella sedvänjor. Det är ett ödets ironi att Europas borgerliga partier med hull och hår har svalt kommunismen/socialismens högsta dröm och dessutom förtrycker människor med avvikande åsikter i sina länder.

Ytterligare en engelsman, Winston Churchill, får stå för slutorden:

Ge aldrig upp. Ge aldrig upp. Ge aldrig, aldrig, aldrig upp någonting – stort eller smått, storslaget eller futtigt – ge aldrig upp utom inför hedervärt uppträdande och gott förnuft. Ge aldrig upp mot våld. Ge aldrig upp inför fiendens skenbara överväldigande makt och styrka.


Statsmaktsmissbruk Ex.: Cecilia Malmström och Lena Sundström

Signaturen Minsann skriver imorse apropå MXp-bloggen Journalisten Lena Sundström, serielögnare:

- Nja,
Det handlar nog mest om att Lena Sundström gillar pengar. Och, om hon inte håller med i änglakörens harmoni riskerar hon sin månatliga inkomst.
Ety, i PK-etablissemangets värld håller man linjen - annars ut i kylan, ingen lön, inget jobb.

Och precis så här fungerade Östtyskland under ca 40 år - men det sprack på samma sätt som Sveriges nuvarande nästan helt odemokratiska journalistiska regim kommer att förändra sig. Ett axiom eftersom ingen diktatur håller i längden.
Cecilia Malmström i Hardtalk - BBC presenterar Europas 'dyktigpige', Europas och Sveriges 'duktiga flicka'.

Cecilia Malmström har i enlighet med riksdagens och regeringens policy om mångkulturalismen fått sin EU-portfölj. BBC-reportern frågar henne om synpunkter på Merkels, Sarcozys och Camerons uttalanden: 'Multikulturalismen är död.' Från sin Von Oben-position i sin ministerfunktion svarar hon överlägset: 'Vad betyder multikulturalism? Vad är det?'

***
Cecilia Malmström är en av de många politiker eller kulturpersonligheter som stödjer Expo.

Hennes motivering är att tidskriften "...gör ett oerhört viktigt och modigt arbete som det känns självklart att stödja.".

Se dagsfärsk Snaphanen-kommentar: dyktigpigen Cecilia Malmström

***
Författaren Anders Johansson har nyligen släppt en ny bok som handlar om Wilhelm Moberg. Han har därför varit inbjuden att tala om sin bok och hålla korta föredrag lite varstans.


Den 2 juli var han inbjuden till Mobergsdagen i Föreningen Bygdegården Rävkullen i Emmaboda. I sitt föredrag tog han upp det politiskt korrekta samhället som inte förändrats mycket sedan 30-talet. Han kritiserade även svensk invandringspolitik i ett par meningar. Det skulle han inte ha gjort. Moderatorn på plats gick nämligen i taket över detta och gick sedan till verbal attack mot Anders Johansson. Moderatorn var Gösta Hultén.

Läs mer om Anders Johansson

Apropå upplopp så rapporteras det även utomlands om Sverige

Det rapporteras om Sverige och bilbänder utomlands. Men här är väl allting bara bra!

Aug 17, 4:59 AM EDT
Ungdomar attackerade polisen under natten
STOCKHOLM (AP) --Svensk polis säger att oroligheter utbröt under natten i Göteborg, landets näst största stad, som flera officerare attackerades av ungdomar slunga stenar och molotovcocktails.

Polisen säger att ingen allvarligt skadad i attackerna, men minst två poliser rapporterade brände ögon efter att ha blivit måltavla för ett grönt laserljus.
Det var inte omedelbart klart vad som provocerade oroligheterna, men polisen säger att två personer greps för vandalisering en spårvagn strax före midnatt tisdag och detta kan ha utlöst den.
Två polisbilar vandaliserades och en andra bil förbrändes.

Rektor mitt i laglöst land lyckas hålla skolan fredad
Mitt i områden präglade av kriminalitet ligger skolor. Skolledaren har pratat med rektorer i invandrardominerade miljonprogramsområden i Göteborg om hur de bevarar skolan som fredad plats.

5 augusti, 2011 av Matz
Göteborgs smeknamn ”Lilla London” har fått ny aktualitet i natt.
15 bilar uppeldade i natt – Göteborgspolisen uppgiven
Bilbrännarna slog till i Gårdsten respektive Lövgärdet i två omgångar efter midnatt. Polisen har redan lagt ner ärendet.

Efter några relativt lugna veckor eldades under natten till måndagen 15 bilar upp i Göteborgsnatten, denna gång var det Gårdsten som drabbades.

– Bilarna är utbrunna, det finns inga bevis att säkra och inget konkret att jobba med säger en uppgiven Lennart Järnbrand, inre befäl på krimjouren.
Det första larmet kom strax innan klockan ett. På en parkeringsplats på Timjansgatan brann sammanlagt 12 bilar. Räddningstjänsten var snabbt på plats och släckte, men flera av fordonen blev helt utbrända. Ett ungdomsgäng ska också ha setts fly från platsen till fots i samband med att branden bröt ut men var försvunna när polisen anlände.

Halvtimmen senare startade en ny brand en kilometer därifrån i Lövgärdet på Kaprisgatan. Branden startade i två bilar och hann inte släckas förrän ett tredje fordon också hade blivit antänt.

Skillnaden är möjligen att i stora London sätter Polisen dit förövarna. Det verkar extremt konstigt och ovanligt att lägga ner en utredning innan man börjat den. Det verkar mer så att man tänker i samma banor som tidigare att man inte vill eskalera läget. Vad ska vi ha polisen till egentligen?

torsdag 18 augusti 2011

Den självutnämnda svenska eliten vill inget veta

Vi har hört historien om den stackars egyptiern Ahmed Agiza varje kväll i varje nyhetsprogram. Det är synd om honom.

Svenska staten betalade 3 miljoner svenska kronor som kompensation för det lidande han åsamkades då han hämtades här i Sverige för misstänkt terrorverksamhet. Hans hustru har kunnat åka till Egypten på en kombinerad hälsa på-/semester varje år med sina sex barn.

Kenneth Sandberg skickade en artikel om egyptierna till den svenske självutnämnda eliten (riksdagsmän, journalister och akademiker vid olika institutioner)men de vill inget veta.

Här följer lite fortsatt korrespondens mellan ”Micke”, som är professor av något slag, och Kenneth Sandberg. Kenneth Sandbergs brev till samtliga riksdagsledamöter, tidningsredaktioner och andra institutioner angående egyptiern Ahmed AGiza?

Mikael "Micke" Sundström

Mikael Sundström forskar bl.a. i Fostran i medborgarskap? Skola, värdegrund och den liberala statens dilemma

15 aug 2011 kl. 10.56 skrev Kenneth Sandberg:

...och röster och information från samhället utanför den akademiska kuvösen, är förstås inte heller av intresse för en Filosofie Doktor, "interested in the implications of information-technology on various political processes, with particular reference to democratic issues".
För karriären är troligen Marxistisk grundkurs + fakta från EXPO det bästa underlaget...
//Kenneth Sandberg
Fil lic sociologi
.......

From: Mikael Sundström
To: Kenneth Sandberg
Sent: Monday, August 15, 2011 11:05 AM
Subject: Re: SV: Re: Res till Sverige, för Farao...

Invektiv ökar inte intresset för din information.

mvh. Micke

15 aug 2011 kl. 12.19 skrev Kenneth Sandberg:


"Invektiv..."
Marx?
EXPO..?
Undrar
//Kenneth

Original Message -----
From: Mikael Sundström
To: Kenneth Sandberg
Sent: Monday, August 15, 2011 12:30 PM
Subject: Re: SV: Re: Res till Sverige, för Farao...

Du använder dem bevisligen som invektiv. Nå för att utveckla lite: jag är av alldeles principiella skäl stor motståndare till det jag kallar för "pervasive information" (som du kan läsa massvis om i min avhandling som finns online via min hemsida), dvs information som jag "drabbas av" utan att ha bett om den, och som jag (i motsats till en del annan påträngande information) måste ägna tid åt, om inte annat så för att ta bort. En lista som du skapat stjäl på så vis sammanlagt inte så lite tid av de människor du skickar den till. Det är en väldig skillnad om du t.ex. skapar en blogg som intressenter kan söka upp och följa.

Jag följer välskrivna bloggar skrivna av människor med helt andra politiska åsikter än jag själv, därför att jag ÄR samhällsintresserad. Dessa människor har ägnat tid och stor omsorg åt att bygga upp ett förtroende hos en gradvis ökande skara människor - som betalar tillbaka i form av tid och intresse.

Du mass-skickar ut information (i, men det är min högst privata åsikt, inte särskilt förädlad form) du tycker är lämplig till av dig utvalda mottagare utan att ett sådant förtroende byggts upp. För mig är detta helt avgörande - och det huvudsakliga skälet att jag alltid ber att bli bortplockad från alla maillistor jag inte själv anmält mig till, oavsett vad dessa maillistor handlar om. Sedan skall du ha cred för att du alls svarar när man ber att få bli borttagen - de allra flesta gör inga sådana ansatser.

Mvh. micke
............

Aug 16, 14.19
Från Kenneth Sandberg

Till: Mikael Sundström
Jag har inga problem med att förstå den praktiska delen av ditt värjande mot oönskad information.

Och i de flesta sammanhang skulle jag också av rena hänsyns- och anständighetsskäl köpa det rakt av, för att därmed så klart ge dig möjlighet att själv och selektivt välja dina intag.

De frågor och ämnen som jag prioriterar i mina "delgivanden" är emellertid av en mycket speciell och allvarlig art; Det rör sig om samhällsomvälvande politiska beslut vars kostnader och konsekvenser en mycket stor del av svenska folket inte har någon möjlighet att "betacka" sig för.

Vare sig de i den ekonomiska underklassen som ser (det tidigare) välfärdssamhällets sociala nätverk glesas ut allteftersom skattemiljarderna spenderas på en "generös" - d v s totalt ansvarslös - invandrings/invandrarpolitik, eller de gamla inom äldreomsorgen vars frukostägg halveras i takt med de sinande resurserna.

Inte heller kan våra ungdomar som rånas, misshandlas, förnedras och (gruppvåldtas, eller de åldringar som ute på gatan och/eller i sina hem får känna in på skinnet den "kulturberikning" som du tillsammans med övrig självutnämnd moralisk "elit" är garanter för, freda sig genom att sätta sig framför datorn och anföra "personliga motiv" såsom du sittande i den akademiska ankdammen i Lund.

Kvack, kvack - alla är vi jämlika, somliga är mer jämlika

Elin Krantz – ett offer för svenska politikers godhet


Invandrad ”kulturberikare” etiopiern Ephrem Tadele Yohannes.Av hänsyn till och omsorg om de ovan drabbade av "det mångkulturella experimentet", är jag därför beredd att göra mig skyldig till oartigheten att besvära en del makthavare (däribland dig) med ett och annat obekvämt referat från världen utanför era egna Godistkuvöser.

Med långtifrån imponerade hälsningar
//Kenneth
.............

Läs mer här och här

Här är några av de riktigt "goda" människorna. Ett axplock så att säga.

Bengt Westerberg står ju i en klass för sig med sin oerhörda "godhet".


.