söndag 31 januari 2010

Kalifen i Malmö, Carl Bildt och Kejsaren i Malmö, Ilmar Repaluu

Två okända svenska muslimska kvinnor!

Pamela Geller, på Atlasshrugs webbplats skriver om Carl Bildt och Ilmar Repaluu med anledning av att judar bosatta i Malmö förföljs och tvingas att flytta därifrån. Pamela Geller är en mycket känd och skicklig journalist i USA. Hon skriver bl.a.

” I USA har det uppmärksammats att fler och fler judar utsätts för antisemitism och fler och fler tvingas flytta från Malmö.”

Om Carl Bildt skriver hon följande:

”När det gäller att böja sig för muslimska överherrar och det ökande judehatet ger svenske utrikesministern Carl Bildt den nya nazismen en ansiktslyftning.”

Vidare skriver hon:

”Det handlar om islamisering av Europa och det Kan inte SKE fort nog för islamkommunister”.Ilmar Reepalu:
Arab self determination is fine,
it's Jewish self determination that I object to.

Arabiskt självbestämmande är bra,
det judiska självbestämmande har jaginvändningar emot.

Läs mer om Judar som flyr Malmö och Carl Bildt som varnar européerna från att utesluta Turkiet i EU.

Pamela Geller har också skrivit en lång artikel om Europas framtida öde!

Läs också om en far som frågar Ilmar Repaluu om hans barn skall kunna växa upp i Malmö, den stad där han själv är uppvuxen.

Vid Uppsala Universitet försvarar Mosa Sayed en avhandling som analyserar vissa delar av svensk rättspraxis i förhållande till islamisk.

Islamisk arvsrätt i det mångkulturella Sverige.

”I allt högre utsträckning definieras Sverige numera som ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Detta mångkulturella samhälle möter stora utmaningar i de normer som styr egendomsöverföringen vid dödsfall.”I allt högre utsträckning definieras Sverige numera som ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Detta mångkulturella samhälle möter stora utmaningar i de normer som styr egendomsöverföringen vid dödsfall.

- Islamisk arvsrätt ger uttryck för värderingar som saknar motsvarighet i svensk lagstiftning och rättstradition. I vissa fall ärver män och kvinnor olika stor del av arvet och arv medges inte över religionsgränser. Därutöver har barn födda av en ogift mor ingen arvsrätt efter fadern och dennes släktingar, förklarar Mosa Sayed.”


För Sveriges överlevnad inför riksdagsvalet 2010. Tänk på att vårt sju-parti inte är våra ”bästa” vänner utan snarare våra värsta fiender.
Röda Korsets godhetsapostel nr 1

fredag 29 januari 2010

Det korrupta demokratiprojektet EU


Marta Andreasen, född 26 november 1954, är en argentinskfödd spansk revisor .
Hon anställdes som "Chief Accountant" i EU-kommissionen i januari år 2002 med uttrycklig uppgift att skapa ordning i räkenskaperna med riktiga revisioner. Under Santers tid hade ju omfattande korruption och svindel avslöjats. Hon fann att felande redovisning inte gällde € 5 miljarder utan snarare € 15 miljarder. När hon konstaterat detta avskedades hon i maj samma år.

Hon blev vald till ledamot av Europaparlamentet för United Kingdom Independence Party (UKIP) under 2009.

Följande är citat ur boken:

”Detta bekräftade ganska väl inte bara det hopplösa i mitt fall,
utan det nästan omöjliga att åstadkomma någon verklig förändring inom
en odemokratisk och i huvudsak laglös institution: Europeiska unionen.”

"Systemet är inte bara korrupt, utan korrumperande."

”Om du vill fortsätta tro att EU kan reformeras inifrån,läs inte den här boken”.

Recension av boken
Brussels Laid Bare by Marta Andreasen, 2009, St Edward’s Press, £10
Review by Helen Szamuely
(Bryssel avslöjat/blottades)

Det spektakel och den fullständiga brist på moral som Marta Andreasen beskriver i denna med hänsyn till hennes korta uppdrag som EU: s huvudrevisor; falskheten, hoten, den djärva lögnaktigheten hon upplevde från sina kollegor och chefer skulle, om de förelåg i form av en dramaserie , betraktas av de flesta tittare som orealistiska. Naturligtvis skulle man kunna hävda att nästan allt om Europeiska unionen, för närvarande det här landets lagliga regering, är orealistiskt.

Marta Andreasen, en erfaren revisor med transnationella organisationer och deras slappa syn på vad som är strikta redovisningsprinciper sökte jobbet som huvudansvarig revisor i Europeiska kommissionen i den tron att saker och ting måste ha förändrats sedan Santerkommissionen avgick omgiven av olika skandaler, såväl ekonomiska som personliga.

Hon trodde också i det skedet att hon kunde göra något bra för Europeiska unionen. Hon blev snabbt tagen ur villfarelsen i båda fallen samtidigt som hon sjönk djupare i den häxkittel av internt politiserande och fann sig bli övertalad, misshandlad och hotad för att hon försökte göra sitt jobb med en smula ärlighet.

Denna bok är alternativt skrämmande och rolig. Den bör läsas av dem som anser att EU och dess institutioner på något sätt kan reformera ledarna för det konservativa partiet bland annat och de som anser att hela strukturen är rutten från början till slut. Speciellt bör den läsas av dem som vill bli bekräftade i sin syn på Neil Kinnock och hans fruktansvärda familj.

Marta Andreasen är inte den enda som kritiserat Europeiska Unionen och fått avsked.

Paul van Buitenen var en EU-tjänsteman och revisor från Nederländerna som i samband med ett bedrägerimål inom EU-kommissionen offentliggjorde flera missförhållanden och därför avskedades.

Bernard Connolly skrev boken ”The Rotten Heart of Europé”

“EU: s högsta domstol fann att Europeiska kommissionen hade rätt att avskeda Bernard Connolly, brittisk ekonom 1995 för att han skrivit en kritisk bok om den europeiska monetära integrationen med titeln The rotten heart of Europe.”

Kanske kan man i detta sammanhang också tala om förorenade miljöer även om det inte är det som menas på Tänd ett ljus.

Det nya Romarriket

€uforin mattas av

Milton Friedman: "När politiker beslutar sig för att avgöra ekonomiska och monetära frågor blir resultaten vanligen katastrofala."

Hodjas blog: "Det visste danskarna mycket väl när vi sa nej tack till euron. Men då våra kära politiker liknar våldtäktsmän genom att de inte förstår ett nej, ska vi snart ha en returmatch. Sedan kan vi precis hinna att kasta bruttonationalprodukten ner till Sydeuropa, där Grekland leder före Spanien och Portugal i kapplöpningen mot avgrunden."

dn dn

onsdag 27 januari 2010

7-partiet i riksdagen - vem är partiledaren?

En fråga som många förundras över är: Hur kan ledarna för PK-partiet vara så samkörda? Vem eller vilka är det som styr dem?

Every Kinda People finns ett långt och bra inlägg om PK-partiet.


Sverige är i skriande behov av fri debatt. En sådan kräver tid, eftertanke och engagemang. Tyvärr tycks det som om svenska folket aven har överlåtit den fria debatten till den offentliga makten...”

Sverige mot nytt våldtäktsrekord

Är det någon av partiledarna som har uttalat sin avsky för vad som drabbar kvinnorna som blivit våldtagna? Ingalunda.

Vi minns kanske Christina Doctare från kriget i Jugoslavien. Hur hon mer eller mindre dagligen fick plats i TV-rutan för att tala om de hemska våldtäkterna. Hon ställde upp på listan för Kristdemokraterna vid senaste EU-valet till parlamentet i Bryssel men är det någon som har hört henne tala om de vidriga våldtäkterna som begås i Sverige?


Våldtäktsmannen är i väldigt liten grad ”vem som helst”. Det visar juristen Ann-Christine Hjelm, som på uppdrag av Brottsoffermyndigheten granskat grova brottmål i Svea hovrätt ”Är kulturgenererad grov brottslighet myt eller verklighet”.

De 27 dömda våldtäktsmännen som ryms i hennes studie levde i ungefär hälften av fallen under socialt oordnade förhållanden. 85 procent var födda utomlands eller av utomlandsfödda föräldrar, vilket ju tyvärr i Sverige i hög grad blivit en klass- och utanförskapsmarkör.

Bara en prognos men att det blir rekord även 2009 råder det inga tvivel om.

5455 våldtäkter anmälda och då är inte december inräknad. Förra rekordet låg på 5446 (2008). Tillsammans med medelvärdet för de 11 första månaderna blir prognosen 5951 anmälda våldtäkter 2009. Våldtäktsrekord igen år 2009.

Här kommer ett inlägg från en flitig bloggläsare, som kallar sig ”Last viking”.

” I somras uppgav SVT:s Ekot att 200.000 kvinnor har våldtagits i krigets Kongo under åren 1996 till 2009, alltså under 13 år. Vilket blir c:a 15.000 våldtäkter per år -i ett land med 62 millioner invånare.

Mycket alarmerande siffror! Och SVT hade naturligtvis all anledning att vara upprörda över denna ruskiga nyhet!

En anledning till de mycket höga talen kan naturligtvis bero på att landet också haft ett blodigt och grymt inbördeskrig vilket i sig ofta lockar fram dom mest våldsamma och primitiva sidorna hos vissa människor!

I dagens påtvingade mångkulturella Sverige begås mer än 20.000 våldtäkter varje år - allt enl. bl.a. Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet. Han säger vidare: Dessa siffror är lågt räknade!

Under 13 år så har alltså minst 260.000 kvinnor våldtagits i Sverige, med en befolkning på 9 millioner.

Och vi har inte haft inbördeskrig…än!

SVT (och övrig media) har påpassligt nog också glömt att rapportera denna mycket alarmerande nyhet om våldtäkterna i vårt land. Eller är det inte glömska utan kanske kollektiv dumhet?

En förklaring till deras "glömska" kan naturligtvis vara att våldtäkt i Sverige numera klassas som berikning och inte som våldtäkt och har därför hamnat på nöjessidorna!!

Låt oss anta att Sverige har 62 millioner invånare, då skulle vi haft motsvarande 150.000 våldtäkter varje år. Alltså 10 gånger fler än i krigets Kongo.
Inte underligt att myndigheter och media håller käften, tänk om folk i allmänhet får reda på detta?

"Fredliga" Sverige har alltså 10 gånger fler våldtäkter än afrikanska Kongo som ligger i krig!”


Detta gällde alltså för 2009. Är det någon som tror att det blir bättre 2010?


TBC
Ett nytt fall av TBC har nu bekräftats på en flyktingförläggning i Gusum.
TBC var tidigare så gott som utrotad i Sverige, nu är den på väg tillbaka. Därtill finns en TBC som är multiresistent, som mediciner har svårt att rå på.
Läs mer på Jan Millds blogg om TBC.


HIV och Aids.
Detta är kanske också en del i berikningen av Sverige. Läs den utmärkta artikeln på Jan Millds blogg med siffror och statistik.


Hör ni någon av partiledarna beklaga det faktum att TBC har kommit tillbaka eller beklaga de som smittas av HIV eller drabbas av AIDS?

Svenska folket bör omgående inse att våra riksdagspolitiker tillsammans med journalisterna är våra fiender, Journalisterna har påtagit sig rollen som lärare som skall undervisa svenskarna vad vi skall tycka och tänka. De gör verkligen skäl för epitetet ”Andens horor”.Stödja vitboksarbetet?
Postgiro 80 73 30 - 6
(Jan Milld)

tisdag 26 januari 2010

Farväl till Mega-moskén i London

Av Baron Bodissey

måndagen den 18 januari 2010


Det blev ett kraftigt bakslag för blivande Islamister i Europa, då planerna för Londons "Mega-moské" har övergetts. Om arrangörernas mål hade genomförts, skulle deras stora moské - den största i Europa - ha dominerat horisonten nära OS 2012 stadion.

Gratulationer till Alan Craig och hans anhängare, som ledde en massiv och ett ihållande motstånd mot moskén. Man kan anta att den flod av negativ publicitet kring projektet var nog för att ge finansiärerna kalla fötter.

Enligt Al-Arabiya:
UK: Londonmoské nära OS 2012 stadion blir inte av.
Planer på att bygga en gigantisk moské nära 2012 olympiska stadion i London kollapsade efter att de lokala myndigheterna uppgivit på måndagen att en islamistisk grupp underlåtit att lämna in en projektansökan i tid.

Tablighi Jamaat, en grupp med rötter i Indien, vill bygga ett komplex med plats för 12.000 troende i östra London som skulle vara ett nav för muslimska och tävlande i spelen.


Två okända svenska muslimska kvinnor!!

De "goda" människorna i Folkpartiet

Se upp för folkpartister

Det finns anledning att återigen utfärda en varning för folkpartister och fråga sig om de har alla hästar hemma.

Bengt Westerberg är inte den ende ulven i Folkpartiet. Det finns fler. Men han är den störste i flocken.

Från en bloggläsare: Vid en återblick i Svensk Historia kan jag inte finna någon som skadat vårt land mer än Olof Palme och Bengt Westerberg.

Med tanke på hur lite som kommer fram av gåvan till det avsedda kan jag inte tänka mig att skänka ens en krona till RÖDA KORSET …så nog ligger det en hel del i nedanstående satir:

Bengt Westerberg vill ha dina pengar
Tipsa andra:

Polis över hela landet var under torsdagen extra uppmärksamma sedan ett larm gått ut om att den före detta Folkpartiledaren Bengt Westerberg vill ha alla pengar i hela Sverige, eller åtminstone så mycket han kan få tag på. Privatpersoner uppmanas nu att gömma sina värdesaker väl och att inte förvara mer än små summor pengar hemma.

Bengt Westerberg erhåller i egenskap av ordförande i Röda Korset 822.000 kronor, detta är förutom en miljon kronor vardera i styrelsearvode från Bibliotekstjänst, Svenska Petroleuminstitutet, Cirkus Cirkör AB, Sveriges författarfond samt Patientförsäkringsföreningen, utöver detta tillkommer hans pension som före detta folkvald om 25.000 kronor/månaden.

Enligt uppgifter från Rikspolisens operationära avdelning finns dock nu starka skäl att tro att Bengt Westerberg inte är nöjd med denna summa pengar, utan i denna stund planerar för hur han ska komma åt just dina pengar. Sven-Åke Kjellin, kommissarie och presschef vid Rikspolisen berättar;

- Vi har uppgifter som tyder på att Bengt Westerberg inte kommer att sluta samla på sig pengar förrän han tömt den sista spargrisen i hela Sverige.

- Därför ber vi folk att vara uppmärksamma på ifall Bengt Westerberg rör sig i deras grannskap. Se till att låsa alla dörrar och fönster, glöm inte heller att låsa altandörrar, eftersom detta gör det svårare för Bengt Westerberg att komma in i er bostad,
berättar kommissarie Sven-Åke Kjellin.

Psykologiexperten Göran Stollerud vid Lunds Universitet är osäker på om Bengt Westerbergs beteende beror på pengalust, en empatistörning eller en medfödd girighet att vilja samla på blankpolerade föremål;

- Förmodligen är det en blandning av alla tre, det viktiga nu är att privatpersoner och företag ser till att skydda sina tillgångar så att inte Bengt Westerberg kommer i närhetan av dem.

- Jag undrar förresten hur mycket kan man åstadkomma på Haiti med 822.000 kronor? tillägger Göran Stollerud fundersamt.

BIRGER OLLONBORG

Kommentarer:
Läskigt!

Bengt Westerberg? Sitter inte han på kåken? Borde göra det i alla fall. Tur att staten redan har skinnat mig på alla pangar, så att Benget Westerberg inte kan ta dom.


Leif D, (för 2 dagar sen)

Gnidig Folkpartist
Jag har gömt pengarna, låst in mormor och stängt in katten, här ska inte någon Westerberg komma och röva bort någonting.

Robin Shadowes, (
Gjorde som Hasse Alfredson
Gömde pengarna i madrassen men för att vara på den säkra sidan så förvarar jag madrassen i bankfack. Men eftersom inte det heller kändes tillräckligt säkert så har jag gömt banken hemma hos Bengt Westerberg. Det sägs ju att det bästa sättet att gömma någonting är att göra det fullt synligt


Birgitta Ohlsson


I en liten notis i DN från den 22 januari läser man att Birgitta Ohlsson ratas som EU-minister efter Cecilia Malmström. Anledningen är att hon inte anses ha varit lojal med regeringen i FRA-frågan bl.a.

Birgitta Ohlsson ger sig inte. Hon skall bli mamma i juni men det har ingen större betydelse utan hon har öppnat en egen blogg med det försynta namnet birgitta.nu. Med de löneförmåner som EU-politikerna har så är det självklart av stor vikt att bli EU-minister. Att ta hand om en liten baby är av sekundär betydelse!

Birgitta Ohlsson var nyutnämnd LUF-ordförande var det första hon nämnde som oerhört viktigt var att ta bort nationsgränserna! Hon kallar sig internationalist. Det fattas bara att hon också framhåller kampsången Internationalen så vet vi var hon hör hemma.

Birgitta har också skrivit i fler artiklar om vikten av att bygga fler moskéer.

Cecilia Malmström, nyutnämnd EU-kommissionär i bl. a.migrationsärenden och uttalad internationalist. Hon har aldrig betonat att hon är svensk utan att hon är internationalist.


Malmö fristad för islamkritiker – dagens skämt!

"Fristadsprojektet innebär att en hotad författare får uppehållstillstånd i Sverige och under ett par år erbjuds skydd, bostad, fickpengar och möjlighet att arbeta i en av de medverkande städerna."

Cecilia Wigström:
På Folkpartiets hemsida hittar jag under "Pressmeddelande/Våra politiker" en text av FP:s Cecilia Wigström, riksdagsledamot från Göteborg. Hon skriver redan 2009-11-05:

"Ge författare tillfällig fristad i Sverige

- Migrationsverket får inte omkullkasta kommunernas arbete för förföljda författare. Regeringen bör utreda möjligheterna att ge tillfälligt uppehållstillstånd för fristadsförfattare under den tid de verkar i Sverige på inbjudan av en svensk kommun."

Med andra ord så skall islamkritiska författare få komma till Sverige och berätta om hur det är i de muslimska länderna bl.a. Svenska folket däremot får inte ens andas om att de är kritiska till islam och till massinvandringen av muslimer. Vi är då rasistiska. Men är inte dessa författare också rasister?

Från I mitt Sverige hämtar jag följande:

”Fredrik Malm: Tillåt halalslakt utan bedövning
Det är också viktigt att ett land som Sverige står upp för de minoriteter som lever här. Judar och muslimer får utstå fördomar i dag.
Främlingsfientliga Sverigedemokraterna krävde i sitt valmanifest 2006 att ”alla former av religiös ritualslakt skall vara förbjuden, samt att import av produkter som framställts med metoder där djurplågeri förekommer skall förbjudas.” Det citerade stycket rör koscher- och halalslakt. Om ett sådant förslag skulle genomföras skulle det vara omöjligt för människor som håller koscher och halal att leva i Sverige. Sverige bör välja en annan väg och tillåta religiös slakt utan bedövning.

Frågan om religiös slakt bör ses i ljuset av religionsfriheten och den fria religionsutövningen, liksom den bör ses i ljuset av djurskydd. Här finns en obalans i dag, eftersom religiös slakt främst betraktas ur djurskyddssynpunkt. Religionsfrihet är lagstadgad i Sverige. Det bör också innebära att religiösa slaktmetoder tillåts i vårt land.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2007

Länk: Motion till riksdagen
2007/08:MJ381
av Fredrik Malm (fp)"

Barbro Westerholm pläderade också på sin tid som riksdagsledamot hur viktigt det var med ritualslakt, d.v.s. halal- eller kosherslakt.

Vi får inte glömma ”Olyckan” Birgit Friggebo. Sångligt begåvad och tog därför upp sången ”We shall overcome” vid besök i Rinkeby. Alla minns det hoppas jag?

måndag 25 januari 2010

Eurabia - invasionen är nu en realitet

EU - ett demokratiskt projekt

Nu har det skett! Eurabia är en realitet

Nu kan vi vänta på den slutliga och avgörande invasionen

Eurabia var Bat Ye'or´s namn på det projekt som hon, som en av de allra första européerna varnade för. Unionen skulle slå samman Europa med de arabiska länderna i Nordafrika och Mellanöstern, så att Medelhavet blev ett innanhav.

Det fanns folk som entusiastiskt föreställde sig att Roms glansdagar runt "Mar Nostrum" skulle återvända, så att "vårt hav" nu blev "Europas hav". Där handeln var pengar!

Det enormt negativa med återföreningen av kulturellt antagonistiska populationer tänkte de inte på.

Men det är inte Rom! Och nordafrikanska populationer har länge varit underkuvade av arvingarna till ökenrövarna från Mecka.

Det är knappast en tillfällighet att de första synliga tecknen på Eurabiaprojektet kom samma år som EU-politiker tyst beslutat att vi ska ha ett övervakningskontor, som skulle hålla koll på enskilda EU-länders "massmedia och medborgare i fråga om deras åsikter om EU- politik”. Europeiska Unionen var således fullt medveten om att de inte hade diskuterat med folk i Europa!

Eurabiaprojektet, officiellt kallad "Barcelonaprocessen", antogs i november 1995 med en deklaration från EU: s utrikesministrar och de 12 deltagande länderna: Marocko, Algieriet, Tunisien, Egypten, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon, PLO (den palestinska myndigheten), Turkiet, Cypern och Malta. Projektet stöds ekonomiskt av de europeiska skattebetalarna i den officiella avsikten att dessa länder skall närma sig europeiska värderingar.

Projektet jonglerar med olika namn "Barcelonaprocessen", "Medelhavsunion" och "Euromed", som antagligen lägger dimridåer över politikernas odemokratiska tilltag. Europas massmedia har sedan i stort sett inte visat vad som pågick / pågår. Endast rörande Turkiet hör vi regelbundet om deras prestationer eller brist på sådana. Men den ständigt växande volymen av bloggare har gärna omtalat vad de kunde få fram om Euromed-projektet, inte minst bloggen "Euro-Med" på danska, engelska och tyska.

Bloggen förklarar lite omständligt för projektets 15-åriga långa undertryckta historia, men kommer med en mängd referenser och fakta.

Henrik Raeder Clausen, som är EU: s kandidat till Dansk Folkeparti, gör bloggen Snaphanen medveten om att den 14 januari har projektet i tysthet tagits ur malpåse och nu faktiskt skapat Medelhavsunionen. Jordaniens ambassad i Bryssel, Ahmad Khalaf Masadeh, har utsetts till generalsekreterare. Det är svårt att föreställa sig att han, som kommer från en muslimsk diktatorisk stat, skall kunna främja demokrati och europeiska värden. Det liknar snarare en fortsättning på EU´s dhimmiunderkastelse.

Och om ingen protesterar inom 14 dagar, dvs före den 28 Januari, så saken är klar. Som vanligt, säger ingen något, och hokus, pokus, är det ren magi! EU fortsätter mot diktatur med alla vasaller omkring sig och nu en enorm förbrödring med många invandrare som vi kan förvänta oss från nordafrikanska länder.

Från Spydpigen
Källa: Danska Euro-Med, Snaphanen och Politiskt Inkorrekt


På marsch mot Eurabia. En journalist som tidigt varnade för islamiseringen av Europa var den numnera bortgångne Oriana Fallaci.

Kanske finns det anledning att påminna om Oriana Fallaci och hennes inställning och varningar för utbredningen av islam. Hon föddes 1929 i Florens och dog den 15 september 2006 på ett sjukhus i Florens efter en lång kamp mot cancer. I Sverige skrevs inget om detta men i utländsk press uppmärksammades hon återigen.

söndag 24 januari 2010

Den svenska äldreomsorgen - Vad händer där?

Nedan ett exempel på hur invandringspolitiken och företagsamma invandrare ska garantera de åldrande svenskarnas omhändertagande...

Knarkskandal inom hemtjänsten utreds

Stadsdelen Gunnared startar en intern utredning efter avslöjandet om att en liga kapat gamlas identiteter för att smuggla kokain.

Stadsdelschefen Thomas Segenstedt informerades av GP igår eftermiddag om att en anställd inom hemtjänsten är misstänkt för att ha utnyttjat gamla i kokainsmugglingen.

Han ser mycket allvarligt på anklagelserna och kommer att ta reda på så mycket som möjligt om hur det kan ha gått till.

- Jag kommer omedelbart att agera och tillsätta en intern utredning, säger Thomas Segenstedt.

Den anställda inom hemtjänsten är en 36-årig kvinna. Hon arbetar med att hjälpa de gamla med till exempel städning och matlagning.

Men hon har gjort mer än så enligt tullkriminalens utredare. De gamla har utnyttjats i kokainsmugglingen.

- Vi anser att den här personen beställt narkotika bland annat i en äldre, strokedrabbad pensionärs namn. Sedan, när försändelsen kommit, har hon löst ut paktetet genom att stjäla hans körkort och legitimera sig med det, berättar Pär Eriksson, projektledare på tullkrim i Göteborg.

Gripandet är så färskt att kvinnans arbetsgivare ännu inte informerats, men hon har erkänt det hon anklagas för.

Sammanlagt är hittills 14 personer, bosatta i Göteborg, inblandade i härvan av kokaininförsel från Costa Rica. Av dem sitter tio personer häktade.

En 32-årig man pekas ut som spindeln i nätet. Han ska ha gett sina landsmän och andra lokala underhuggare olika uppdrag för att lyckas med smugglingen. Knarket har levererats i olika förpackningar, bland annat i nagellacksflaskor.
Smugglade knark med stulna identiteterSVt
En liga som smugglat kokain från Costa Rica till Sverige har avslöjats av tullen i Göteborg. Tio personer sitter häktade enligt Göteborgs Posten.

Kokainet togs in bland annat med hjälp av identiteter som ligan stal från gamla, rörelsehindrade och avlidna personer. Ligan kom över identiteterna genom att infiltrera hemtjänsten, uppger Tullkriminalen.

Narkotikan förpackades i små doser i t.ex. locket till nagellacksflaskor. Försändelserna kvitterades sedan ut med hjälp av bland annat en stroke- drabbad mans identitetshandlingar.
GP=Göteborgs Posten

En svensk man frågar i ett mail till SPF-Kärnan i Helsingborg:

Således finns det väl knappast något behov av att importera ännu flera, eller..?

Så här svarar SPF-ledamoten Birgitta Arhusiander, m fl.
.............
JO, DEFINITIVT: MEN JAG TAR INTE DEN DISSKUSSIONEN MED VEM SOM HELST.
VILL EJ HA SÅDANA MAIL MER.Med andra ord är det så att svenskar som bor på äldreboende kan inte räkna med solidaritet från pensionärsföreningen. Förmodligen är de flesta folkpartister i SPF-Kärnan. Folkpartister är mer lojala och solidariska med all världens folk utom sitt eget folk.


SÄNKTA PENSIONER OCH HUSDJUR

Med anledning av alliansens beslut att sänka våra redan låga - och högbeskattade - pensioner kom jag att tänka på en dagsvers av Stig Dagerman. Han skrev den i samband med att en fattigvårdsordförande i Värmland vid namn Åleby 1954 ansåg att fattiga människor inte skulle få ha hund. Givetvis inte heller katt!

Lagen har sina blottor
Hund får de fattiga ha.
De kunde väl skaffa sig råttor,
som är skattefria och bra.

Nu sitter folk i små stugor
med dyrbara hundkreatur.
De kunde väl leka med flugor,
som också är sällskapsdjur.

Kommunen bara betalar.
Det måste bli slut på, ithy
att annars så köper de valar,
fruktar herr Åleby.

Något måste beslutas:
Hundarna skjuts! Inte sant?
Nästa åtgärd: De fattiga skjutas
Så spar kommunen en slant.
26 oktober 1954

fredag 22 januari 2010

Europas framtida öde

Nedanstående artikel är skriven av Pamela Geller, redaktör och utgivare av Atlas Shrugs webbplats. Hon är författare (med Robert Spencer) av den kommande boken "The Post-American ordförandeskapet: Obama- Administrationens krig mot Amerika" (Simon and Schuster, juli 2010).

Europas annalkande död

Det Europa som ni känner efter besök, från föräldrar eller vänner är på väg att kollapsa, sade Geert Wilders i ett tal i USA förra året.

Europa – ”Tusen år av mörker

Ledaren av Nederländernas populistiska parti för frihet (Partiet för frihet (PVV) tillade: "Vi bevittnar nu djupgående förändringar som för alltid kommer att förändra Europas öde och kan skicka kontinenten i vad Ronald Reagan kallade ´tusen år av mörker´. "Och inte bara Europa, utan Amerika också. ”

Besökt Japan nyligen? Tyckte det var dåligt? Men det är inte det värsta. Antagandet av Lissabonfördraget hyllades av president Obama och är spiken i kistan för de europeiska staternas suveränitet. Europas folk kämpade, men blev krossade av den politiska eliten och bristen på amerikanskt ledarskap i denna tid av vår ganska marxistiska och kollektivistiska USA president.

Partnerskapet Europa-Medelhavsområdet

Så kom den 1 januari 2010, en förödande och självmordsbenägen pakt kallad partnerskapet Europa-Medelhavsområdet (Europa / Medelhavet) träder i kraft utan mycket väsen eller granskning. Det är omöjligt att förstå hur en så betydelsefull och kulturellt omstörtande förändring kan antas och sättas i spel utan ens det minsta knorr från media. Varför ska amerikaner bry sig om detta? Amerikanerna måste bry sig eftersom detta globala fikonspråk närmar sig våra kuster, tack vare vår internationalistiska president.

Europeiska gruppen för mänskliga rättigheter kallad Stoppa islamiseringen av Europa (SIOE) har arbetat outtröttligt för att exponera EuroMed-partnerskapet och dess massmuslimska invandringsplaner..

En redogörelse på SIOE webbplats kritiserar hemligthållandet av processen: "Det var chockerande att höra om planerna och samtidigt veta att danska politiker och en [feg] dansk press - som annars är stolt över att vara kritisk – inte har berättat för det danska folket om detta projekt som startar i januari.

Detta visades också tydligt på konferensen. Endast ett fåtal politiker dök upp och inget media. De politiker som dök upp hade tydligen aldrig hört talas om projektet Europa-Medelhavsområdet.

Eurabia - Medelhavet ett inhemskt euroarabiskt hav
Målet för samarbetet i Europa-Medelhavsområdet är att skapa en ny större europeisk unionen som omfattar både Europa och Nordafrika med Medelhavet som blir ett inhemskt Eurabian hav. Målet är att etablera ett "omfattande politiskt partnerskap", bland annat ett "frihandelsområde och ekonomisk integration", "betydligt mer pengar för sina partners" (det vill säga mer EU-pengar som flyter in i Nordafrika) och "kulturellt partnerskap" – det vill säga import av islamisk kultur i det kristna Europa.

Enligt SIOE är Euromed-planen "Europa ska islamiseras. Demokrati, kristendom, europeisk kultur och européerna ska drivas ut ur Europa. Femtio miljoner nordafrikaner från muslimska länder ska importeras till EU."

Skeptisk? Detta pågår redan. Den brittiska tidningen Daily Express rapporterade i oktober 2008 om "en kontroversiell skattefinansierad ”arbetsförmedling " som öppnade i Mali vid den tidpunkten som "bara är ett första steg mot att främja" fri rörlighet för människor i Afrika och EU. " Brysselekonomer hävdar att Storbritannien och andra EU-länder kommer att ha "behov" av 56 miljoner invandrade arbetstagare fram till 2050 för att kompensera den "demografiska tillbakagången" på grund av fallande födelsetal och den ökande dödligheten i hela Europa. "

Blue-Card-system

För att kompensera denna nedgång, skapas ett "Blue Card"- system som gör det möjligt för innehavarna att resa fritt inom EU och med full rätt att arbeta - liksom full rätt att uppbära socialbidrag.

En muslimsk befolkning från Afrika som rör g fritt i Europa hotar Amerika. På juldagen flög en nigeriansk muslim från Amsterdam till Detroit och försökte spränga en bomb på planet – efter attha fått lov att gå ombord på planet utan pass. Partnerskapet Europa-Medelhavsområdet kommer göra jihadattacker som denna så mycket lättare.

Och när de väl är i Europa har muslimer börjat ställa krav på särskilda privilegier och boende. IslamOnline rapporterade den 21 december att "muslimska aktivister från 26 europeiska länder har gått samman för att lansera den första ”Rights Council” och upplysa europeiska muslimer om deras rättigheter, övervaka stigande islamofobi och försvara de muslimska rättigheterna i europeiska domstolar."

Nytt Råd skall tillvarata muslimers rättigheter i Europa

Ali Abu Shwaima, en muslimsk ledare i Italien, förklarade: "Vi tycker inte att de europeiska grupperna för mänskliga rättigheter gör tillräckligt för att försvara rättigheterna för muslimer. Därför tycker vi att vi behöver detta nya Råd, särskilt som alla lagar och konstitutioner i Europa är för religionsfrihet och mot alla former av diskriminering och rasism. "

"Islamofobi", "diskriminering" och "rasism" är alla termer muslimer i Europa och USA använder för att förvirra folk att tro att förövarna av den islamiska terrorismen är de verkliga offren. Och det fungerar: Det pågår en rättegång mot Wilder i Nederländerna, i stället för alla de islamiska hat sponsorer han kämpar mot. Det måste gå till på det sättet för att öka sämjan mellan muslimska och icke-muslimska medlemsstater i den europeiska-Medelhavskoalitionen.

Denna internationalism har redan förstört det som gjort Europa fritt och storslaget. Nu verkar det som Herr Obama gör samma sak med Amerika.

Så långt Pamela GellerEn artikel publicerades i januari 2009 av Christian Lambert, tidigare Frankrikes ambassadör i Bryssel i den högerliberala tidskriften Les4Vérités artikeln L’inexorable suicide de l’Europe.

Christian Lambert förutspår ett fruktansvärt öde för Europa.

Han kallar sin uppsats : ”Europas ofrånkomliga självmord.

Fotot är av det vackra Pfalzkapellet i Aachen, betraktat som den arkitektoniska höjdpunkten av den karolingiska renässansen. När barbarerna konverterade till kristendomen hjälpte de till att skapa det Europa som nu demonteras. Frankerna avvisade också muslimerna som nu får sin hämnd, utan nämnvärd strid, under det att moskéer reses överallt i det europeiska landskapet för att ersätta storartade byggnadsverk som detta. Klichén "what goes around comes around" tycks kunna appliceras på vår aktuella situation. Vi måste nu räkna med det oväntade.”

Motståndsmannen Stellan Bojerud

Stellan Bojerud

Motståndsman i eget fädernesland

Sedan jag anslöt mig till SD har mitt liv förändrats. En gammal vän sade upp bekantskapen, men fler kom och fattade i löndom min hand. Vi är med dig, men vi vågar inte visa det öppet. Detta utspelar sig i Sverige 2010. Ett land som anser sig ha världsrekord i demokrati.

Vi i SD Solna-Sundbyberg sammanträder på hemliga platser på grund av hot från AFA. Vi lever som motståndskämpar i ockuperat land. Men vi är inte ockuperade av främmande makt, utan svenskar som tillhandagår främmande intressen (läs extrem islamism). Quislingar mot det svenska folket, helt enkelt.

Jag sparkades från Historiska Media. Mina artiklar som tidigare togs in i DN, SvD, Expressen och Aftonbladet refuseras numera. Inte ens lokaltidningen tog in ett vänligt genmäle, fastän jag hade angripits av (s)."

"Sedan jag gick med i SD har positiva kommentarer, ja ibland t o m hyllningar, inkommit från två generaler, tre överstelöjtnanter, en kommendörkapten, två majorer, fem kaptener och två löjtnanter samt två polisbefäl.

Min son (18) rapporterar starka sympatier för SD bland hans jämnåriga ungdomar. Stödet från assimilerade utlandsfödda i bekantskapskretsen (Finland, Laos, Rumänien, Serbien, Thailand, Turkiet och Österrike) är starkt. "

Läs om Stellan Bojeruds bakgrund.


HATBROTT – Vad är det? Är det inte alla brott som begås av människor oavsett etnisk tillhörighet? Inte så. Läs hela artikeln.

Daniel Wretström, 17 år, mördades av ett gäng invandrare. Han blev kallad nazist och det är så man fortfarande talar om en 17-årig svensk pojke som på det grymmaste sätt man kan tänka sig mördades av en pöbel av ungdomar i Salem.

torsdag 21 januari 2010

Operasångerska sjunger ut


"Gamla människor är vackra, rynkorna är ett betyg på livet".

Så säger Kjerstin Dellert i ÖstgötaCorrespondenten den 20 januari.

Kjerstin Dellert är affischnamn för SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti. Som 85-åring har hon debuterat inom politiken. Upprörd av diskrimineringen i samhället.

Hon vänder sig emot att Anitra Steen anser att hon är värd 125.000 kronor i månaden. Kjerstin har jobbat i 63 år på Operan och får ut 12.000 kronor.

Hur kan Anitra Steen tycka att hon är värd så mycket. Kjerstin säger att hon brukar vara tyst om sina åsikter men nu kan hon inte vara tyst längre.

Kjerstin berättar om sin tränings-dvd, ett program för att öka rörligheten. Hon menar att träningen som tar 15 minuter är vägen till ett friskare liv. Hon är kritisk till att många gamla aldrig kommer ut och hon ställer frågan: Hur många gamla har råd att gå till ett gym?

Hon är också kritisk till att idag är allt som är ungt vackert. Kunnande och erfarenhet glömts bort, det finns hos de äldre och hon får många applåder av den fulltaliga publiken.
-------
Det strävsamma paret!

Varför bry sig om äldre? Men blir vi inte alla äldre? Göran Persson lär ha sagt, då pensionsreformen genomfördes, att om tjugo år då kommer inte svenskarna bli så glada då de upptäcker vad som har hänt med deras pensioner!

Läs mer om förtrycket av pensionärer

Svensk pension och äldreförsörjningsstöd – en jämförelse

Alla är vi jämlika – somliga är mer jämlika!

Animal Farm
ISLAMISK ARVSRÄTT
På Fria Nyheter kan man läsa om islamisk arvsrätt i Sverige.

”I avhandlingen förordas islamisk sharialag i den svenska arvsrätten. I allt högre utsträckning definieras Sverige numera som ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Detta mångkulturella samhälle möter stora utmaningar i de normer som styr egendomsöverföringen vid dödsfall.

- Islamisk arvsrätt ger uttryck för värderingar som saknar motsvarighet i svensk lagstiftning och rättstradition. I vissa fall ärver män och kvinnor olika stor del av arvet och arv medges inte över religionsgränser. Därutöver har barn födda av en ogift mor ingen arvsrätt efter fadern och dennes släktingar, förklarar Mosa Sayed.”

Gissa vem som är delaktig i denna avhandling, just det Jan Hjärpe, professor em vid Lunds universitet, teologiska institutionen. Handledare har varit Maarit Jänterä-Jareborg som är professor vid Uppsala universitet.

onsdag 20 januari 2010

Ulvar i fårakläder


Bengt Westerberg (bilden) hade suttit löst som ordförande om det hade varit i näringslivet, säger finansmannen Roger Akelius. (Foto: Scanpix)

Westerberg är kritisk till Roger Akelius donation.

Westerberg kostar Röda Korset 100 mkr

Finansmannen Roger Akelius vill inte skänka 100 miljoner till Röda Korset, på grund av Bengt Westerbergs lön.

”Det är mer hederligt om Röda Korset annonserar: Om 10.000 personer vardera sms:ar 100 kronor kan vi betala arvodet till Bengt Westerberg”, mejlar Roger Akelius till E24.

Finansmannen Roger Akelius har skänkt 100 miljoner kronor till SOS Barnbyar för att hjälpa de drabbade i Haiti.

Bengt Westerberg, styrelseordförande på Röda Korset, har tidigare kritiserats för att han har en månadslön på 70.000 kronor.

”Man måste fråga sig om inte Roger Akelius argument är konstigt. Jag tror aldrig han hade valt att investera pengar i aktiebolag som hade haft en styrelseordförande med det argumentet”

Westerberg får dock mothugg av miljardären Akelius:

”Chefen för Röda Korset har dubbla lönen mot chefen för SOS Barnbyar."

Valet föll på SOS Barnbyar eftersom organisationen inte betalar ut några styrelsearvoden, rapporterar E24.


SOS Barnbyars styrelseordförande, advokaten Michael Karlsson, jobbar utan något arvode.

”Jobbar du i styrelsen för en ideell organisation ska det vara utan betalning”, säger Michael Karlsson till E24.


Fakta

Röda Korsets styrelseordförande Bengt Westerberg har ett arvode på 822 000 kronor per år. Det det i särklass högsta arvodet bland Sveriges elva största insamlingsorganisationer. Två på listan kommer Rädda Barnen och Barncancerfonden, som ger 240 000 kronor i arvode till sina respektive ordförande.

Bengt Westerberg är också styrelseordförande i Finansinspektionen, Svenska Petroleum Institutet och Cirkus Cirkör.

SOS Barnbyars styrelse har inget arvode.

Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren tjänar 1 068 000 kronor per år, vilket är högst bland de elva insamlingsorganisationerna. Svenska Röda Korset hade under 2008 500 anställda.

SOS Barnbyars Generalsekreterare tjänar 847 000 kronor per år. SOS Barnbyar hade under 2008 21 anställda.

Arvodesuppgifterna är hämtade från konsultbolaget Charity Rating. Siffrorna avser organisationernas årsredovisning för 2008.


Är Bengt Westerberg en idealist?

På den utmärkte journalisten Kurt Lundgrens blogg kunde man läsa följande i februari 2007:

”Jag har ofta funderat över hur många insamlingsbössor tanterna måste få fyllda för att få ihop till Rödakorschefens lön på 1,5 miljoner kronor per år, innan de behövande får ta del av de överskjutande medlen.

Så ställdes frågan.

Här är svaret:

”Du undrar över vad jag kostar Röda Korset per år. Jag är ordförande i Svenska Röda Korset och vice president i Internationella Rödakors- och Rödahalvmåne Federationen så kostnaderna avser dessa bägge uppdrag. Min lön, inklusive sociala avgifter, uppgår till cirka en miljon kronor och övriga kostnader, vilket i praktiken framförallt är resor, till cirka en halv miljon kronor. Jag har inget pensionsvatal och tar inte ut några traktamenten. Jag får inte heller något avgångsvederlag om jag avgår eller blir avsatt. Den totala kostnaden är alltså 1,5 miljoner kronor per år. I det ingår inte kostnaden för min arbetsplats.

Vänliga hälsningar
Bengt Westerberg

Jisses, har han inget avgångsvederlag, stackarn. Det får RK se till att ändra på.

Min kommentar: De enda hjälporganisationer ni kan skänka till och som har anständiga löner är Erikshjälpen och Ecpat.”

Så långt Östra Ölands Fria Horisont

Kommentarer på denna blogg:

1.Förutom Röda Korset är Bengt Westerberg styrelseordförande i ytterligare 5 bolag FINANSINSPEKTIONEN, FÖRENINGEN ÄLDREOMSORGSFÖRETAGARNA, SVENSKA INSTITUTET,INSTITUTET FÖR HANDIKAPPVETENSKAP, LINKÖPINGS UNIVERSITET detta enl Wikipedia. Hur är det möjligt med tanke på att Röda Korset är ett heltidsjobb enligt honom själv. Övriga uppdrag är ideella enl. honom själv i en radiointervju. Hur är det möjligt. Ta betalt av en hjälporganisation och jobba gratis för ex. Finansinspektionen m.fl.

2.Enligt min mening så har ingen i Sveriges historia skadat vårt land mer än Olof Palme och Bengt WesterbergEn annan av ”de goda människorna” var Jesús Alcalá. Jesús Alcalá påstods bl.a. vara jurist och är förutvarande ordförande för svenska Amnesty. Alcalá var också kulturjournalist på DN:s kultursida. Han har skrivit många uppmärksammade artiklar i Dagens Nyheter.
Typiskt för svenska medier är att de utnämner någon samarbetsvillig person till forskare eller expert på exempelvis främlingsfientlighet. Sedan används den utnämnde ”forskaren” ”experten” för att styrka oriktiga påståenden.

Men lika roligt var det inte för medierna när den 31 maj 2002 fastställdes en enig Svea hovrätt Stockholms tingsrätts fängelsedom på 18 månader mot Alcalá för bedrägeri och missbruk av urkund!

Domen har sitt ursprung i Alcalás medverkan i ett SIDA-projekt i Paraguay. Domstolen slog fast att Alcalá hade missbrukat sin ställning i projektet och tillskansat sig biståndsmedel…så nog simmar det en del av journalistkåren aktade personer i grumligt vatten.

VÄLJ BORT RÖDA KORSET


KRIMINALISERAD OPPOSITION
”Vägarna är många att strypa yttrandefriheten. Yrkesförbud och AFA-attacker är två vägar.
Ytterligare en väg är åtal, eller hot om åtal. Sverige har idag lagar som kan göra det straffbart att kritisera den förda invandringspolitiken.”

Läs om hur de som har haft synpunkter hängs ut i massmedia. En av dessa är den gode ”herden” Med glorian på sned.
Bengt Westerberg som har kunnat hålla sig kvar inom ”nomenklaturan” därför att han framför politiskt korrekta åsikter.

tisdag 19 januari 2010

Sverige som nation förfaller

Till Socialdemokraterninfo;
Folkpartiet;
Sverigedemokraterna Riks;
Kristdemokraterna;
Moderaterna-riks;
Centerpartiet;
INTERNETGRUPPERNA Fw:

John Wilthorn: Med de etablerade mediernas hjälp kunde det som inte var politiskt korrekt tystas ner, fast numera kommer det som "gömts i snö upp i tö". Sak samma kommer insändare och debattartiklar vilka refuserats i pressen upp på internet.

Nu är vi många på "nätet" som ställer frågan direkt till våra politiska partier:

Är nedanstående uppgifter korrekta?

Svar kan ställas till john.wilthorn@telia.com för ocensurerad publicering i Internetgrupperna. Att göra som Kd, låta bli att svara är kanske inte helt lämpligt nu så nära valet?

Från ”Last viking” har följande inlägg kommit:

I dagens påtvingade mångkulturella Sverige begås det mer än 55 våldtäkter varje dag året runt och 85% av dessa begås av icke svenskar.

Det sker 87.600 överfall per år och 40 stölder per timme, dygnet runt, året om!

Vi har 520.000 rapporterade grova våldsbrott per år.

Mer än 4000 skolbränder men ändå ingen fängelsedom!

Det sker numera dubbelt så många mord i Sverige som i USA. (per capita)

Högst brottslighet i Sverige har: 1 Malmö, 2. Stockholm, 3. Göteborg

Flest invandrare har: 1. Malmö, 2. Stockholm, 3. Göteborg

Sverige har 400% högre brottslighet än Danmark.

Och mord är 921% vanligare i Sverige än i Danmark.

798% mer våldtäkter i Sverige än i Danmark.

Sverige har genom politisk korrekthet och med en samlad clonad intelligens förvandlats från en trygg välfärdsstat till en skurkstat som mer liknar palestina än originalet själv! Myndigheterna spottar på oss som byggt Sverige. 

Och för denna utsökta berikning tvingas vi betala 300 MILJARDER varje år!

Se den skrämmande sanningen som dom svenskfientliga myndigheterna desperat försöker dölja"


FEL SLAGS SVENSK

”Åke Gunnar Sundman får inte stanna i Sverige. Han ska utvisas.
Han är ganska lång och har långt blont hår. Ser ut som urtypen för en svensk, kan man tycka. Men 25-årige Åke Gunnar Sundman är argentinsk medborgare. Han har aldrig varit svensk. Men han vill bli.

- Åke, säger han när vi hälsar och innan han berättar sin något tragikomiska historia som just nu har ett slut i att han ska visas ut ur Sverige.

Han kan inte förstå varför. Här har han många kusiner och kusinbarn, bland annat i Linköping, Norrköping, Mjölby, och en faster i Linköping, här trivs han och känner sig hemma.

Han smälter in i folklivet på ett helt annat sätt än han gör i Argentina, säger han. Nu vill han lära sig mer och ta del av sin pappas fäderneland. Han vill bli svensk.”

Problemet är kanske att han verkligen vill bli svensk och inte är kriminell!!!


Apropå Välgörenhets- och svindleriföretaget Röda Korset
Läs om damen som är oerhört upprörd detta korrupta företag. Hon har stickat, virkat och sytt till Röda Korset och har svårt att förstå att 67.000 kronor i månaden inte räckte för Johan av Donner.

”De har stickat, virkat , bakat, ordnat basarer och skramlat med insamlingsbössor och så får de läsa att adelsmannen af Donners har medgivit omfattande miljon-förskingring inom Röda Korset. När de sedan får läsa om hans lyxliv bland Stockholms överklass, Thailandresor för 10 000 kronor dygnet och att han haft lyxlägenhet, värd för 15 miljoner, (nu såld) då faller hela deras föreställningsvärld samman.”

Läs hela artikeln.


Vart tog Sverige vägen?