tisdag 15 augusti 2017

Svenska kvinnors framtid - våldtäkter. De ensamkommande männen som kallas barn - vad gör de här?Som alla ni som regelbundet går in på nätet så har ni väl märkt att sajten Riktiga Nyheter inte finns mer. Beträffande Demokratbloggen så har bloggaren tydligen tagit en tillfällig paus.

Paul Nilsson och Kenneth Sandberg är aktiva på nätet och deras korrrrespondens med olika makthavare kan du läsa här.

Nazistkletaren Helle Klein, svenska kyrkan: 

"Sverige måste sluta utvisa ensamkommande flyktingpojkar till döden i Afghanistan NU! Värna det öppna humana samhället mot nazismen."

 Gudrun Schyman – vad ska man säga om henne egentligen?
 


Fr. Snaphanen
“13 nedlagda våldtäktsärenden – per dag”
6.715 anmälda våldtäkter i Sverige 2016, 19 om dagen, 13 ”läggs på hyllan”(!)

SvD döljer dessa enkla fakta i en onödigt rörig artikel, som visar att journalisten - som hela svenska pressen - är rädd för sanningen. Vanligtvis ser vi sanningen som befriande, men i svenska medier är det lika med social ruin och utslagning, om än något mindre än före 2010. Sverige är fortfarande landet,  ” där den offentliga lögnen fått en svindlande omfattning.”


Från: Paul Nilsson [mailto:paul.nilsson70@yahoo.se]
Skickat: den 6 juli 2017 15:58
Till: Nilofar Sherinbek
Ämne: Svar på din insändare i Sydsvenskan den 5 juli.

Till Nilofar Shirinbeck, kurator på gymnasieskolan Vipan

 Enligt en intern rapport från polisen var samtliga identifierade gärningsmän som utförde sexövergrepp på festivalen We Are Sthlm år 2015 av utländsk härkomst, men i din insändare i Sydsvenskan från ovanstående länk förnekar du att sexövergreppen i Sverige har med den kulturella bakgrunden att göra, i detta fall gällande festivaler. I vilken värld och verklighet lever du i? 


Det verkar som att du inte har hört talas om Taharrush gamea. Det är ett arabiskt begrepp för grupptrakasserier, och innebär att stora grupper män trakasserar kvinnor, ofta genom sexuella trakasserier på offentlig plats, (till exempel på festivaler) ibland genom sexuellt ofredande. Kvinnorna får sexuella inviter, blir tafsade på, utskällda, slagna, rånade, avklädda eller våldtagna. Taharrush gamea har kommit till Sverige genom den extrema och ansvarslösa asyl- och invandringspolitiken. Det är alltså inte svenskar som ägnar sig åt denna typ av sexövergrepp. Det är inget svenskt fenomen, Nilofar Shirinbeck. 


Källor:
cc:asikter@sydsvenskan.se;71234@sydsvenskan.se<71234 sydsvenskan.se="">;malmo@sydsvenskan.se;ledare@sydsvenskan.se;marcus.ekdahl@sydsvenskan.se;

Från: Paul Nilsson 


Sydsvenskan: Tilliten till män får sig en törn när vem som helst kan vara våldtäktsman

Sydsvenskan: Vi måste bryta detta arv som har följt oss i generationer. Vi får aldrig acceptera att våra tjejer blir sexuellt kränkta, varken verbalt eller fysiskt.

Hej, Jag har läst dina båda insändare i Sydsvenskan om sexualbrott från ovanstående länkar. I båda insändarna påstår du lögnaktigt att sexualbrotten inte har med invandringen att göra. Har du läst dom två länkarna jag gav dig om polisens rapport angående sexövergreppen på festivalen We Are Sthlm samt om Taharrush gamea?Sexualövergreppen i Sverige utförs av framförallt personer från MENA-länderna. Ett av dina argument mot att invandrare inte är överrepresenterade i sexualbrott är att du inte känner varken någon svensk eller invandrare som begår sådana brott. Du anser tydligen att det är dina personliga erfarenheter som står över fakta och verklighet om sexualbrott. Du nämner om sexövergreppen på Bråvallafestivalen. Vilken etnisk bakgrund har dom som utförde dessa övergrepp?Du nämner om Fredrik Reinfeldt och hans tal om öppna hjärtan. Denna politiker, som går till historien som en av dom största folkförrädarna i Sverige, är en av dom svenska politiker som är medansvariga för sexövergreppen på festivaler som utförs av "mångkulturberikare". Du nämner om programmen Paradise hotel, Big brother och Grabbarna Grus. Jag har aldrig sett dessa program, men jag har inte hört talas om att det har utförts våldtäkter i dessa program. Här får du en länk till en äldre artikel om sexualbrott i Norge, men som också stämmer överens med situationen i Sverige. 


Paul Nilsson 

 

Subject: Politiker med humor...


Politiker med humor

Till. Den politiska klassen och tidningar och skolförvaltning i Luleå

Från: Kenneth Sandberg


I dag fattar kommunstyrelsen i Luleå beslut i frågan om man ska låta ensamkommande som hinner fylla 18 under asylprocessen få bo kvar i kommunen.

Luleå kommun är dock en av få kommuner i landet som hittills ställt sig positiva till förslaget, och även om hon medger att extrapengarna från regeringen inte kommer räcka menar Margareta Bladfors Eriksson att Luleå kommun har råd med vad hon anser vara en framtidssatsning.

– Ibland måste man investera också, det här är ju resurser. lördag 12 augusti 2017

Olle Ljungbeck anmäler kommun- och riksdagspolitiker som struntar i lagen. Kan de så kan vi.Anmälan mot de valda politiker - såväl kommun- som riksdagspolitiker - samt polisen som befunnit sig på Mynttorget där afghanska "ensamkommande flyktingbarn" alternativt vuxna män, sedan några dagar tillbaka genomför en manifestation för att trots avslag få stanna i Sverige.

Anmälan avser vad gäller politiker att de stöder manifestationen trots att de i egenskap av politiker har att följa lagen.
Anmälan mot polisen avser att de uraktlåter att göra ID-kontroller och därmed inte fullgör sin skyldighet att för utvisning gripa de som fått avslag på rätten att få stanna i Sverige.

Självklart ger man en signal - med sin uraktlåtenhet att följa lagen - till övriga medborgare att kan valda politiker strunta i lagen så kan även vi göra det. Det är med andra ord ett beteende och handlande som bryter mot lagen men också skymfar rättssamhället.

Om inte de rättsvårdande myndigheterna vidtar åtgärder mot de valda politikerna liksom den polismyndighet som inte agerat, innebär detta att de myndigheter som skall hävda lagarnas efterlevnad rent faktiskt desavouerar tidigare fattade lagenliga myndighetsbeslut.

Jag kräver därför av såväl Polismyndigheten som Riksåklagaren (RÅ) och Justitieombudsmannen (JO) att de omgående agerar för lagarnas efterlevnad.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle.

Sven Delblanc:


"...den som inte vill slåss för sitt eget land får slutligen dö för ett annat land..."

I draksåddens tid
"Nationer, ska du veta, min son, likvideras på så sätt, att man först tar ifrån dem deras minne. Nationernas minnen av sitt eget förflutna, eller hela Europas minne, ja, vi insåg för sent hur nära vi hörde samman i denna gamla världsdel. Man vill förstöra våra böcker, vår bildning, vår historia. Andra skriver nu böcker åt oss, ger oss en annan bildning och tänker ut en annan historia. Europa börjar glömma vad det en gång varit."


fredag 11 augusti 2017

Annie Lööf Bilderbergarnas nya gunstling. Sandor Herold skriver till Margot Wallström om hennes pension. Dan Eliason totalt obegåvad eller...Ta del av vad Annie Lööf från Majamöj säger i en intervju med Anna Hedenmo.  Hon är nu Bilderbergarnas kandidat som statsminister i Sverige.


Fria Sidor:Grattis Annie Lööf! Nu har du bjudits in av Bilderberggruppens ständiga medlem, Wallenberg, att på allvar bli en del av etablissemanget. Du har fått inbjudan för att du visat att du till fullo stödjer samma agenda som globalisterna och du anses därför ha potential att tjäna dem väl. Du har valts ut och kan från nu räkna med att få allt stöd att lotsas fram till en ledande roll. Där kan du tjäna dem, inte svenska folket, precis som du gör idag. Många har varit före dig.
Svenskt deltagande på Bilderbergmötena
Tage Erlander var där 1962, Olof Palme 1965, 1973 och 1984, Gunnar Sträng 1973, Thorbjörn Fälldin 1978, Mona Sahlin var där 1996, Stig Larsson 1994, Björn Rosengren 1999, Fredrik Reinfeldt 2006, Anders Borg 2007, Maud Olofsson 2008, Jan Björklund 2009, Stefan Löfven 2013, Tove Lifvendal 2014, Mickael Damberg 2015 och Magdalena Andersson 2016. Hela artikeln

Mediekonkurrensen nästan utslagen i Sverige
Tillsammans med Bonnier har media-oligarkerna fullständig, ensidig kontroll, över mediautbudet i vårt land! Hela inlägget på
Vetenskapliga partiet och Mxp
Margot Wallström (S) har 93 500 kronor per månad efter skatt livet ut från Sverige och EU.Bild: Geert Vanden Wijngaert


Malmö 9-8-2017

Till: Margot Wallström, minister och förkämpe för alla människors lika värde och den övriga politiska eliten i riksdagen . Även Malmö kommuns respresentanter har fått detta brev.

Från: Sandor Herold

Så här skriver Sandor Herold bl.a. i sitt inlägg nedan:

Det enda Margot och hennes kompisar företräder är ett svineri och ett svek som troligtvis saknar all jämförelse  med Sverige jämförbara länder. Detta svineri blir än mer uppenbart när man räknar in den invandrings och flyktingpolitik dom för.
Dom får i varje fall bra betalt för sitt förräderi mot sitt eget folk, Margot och hennes polare.

I dagens huvudledare i Sydsvenskan kan man bl a läsa att Margot Wallström har 93 500 kr per månad efter skatt livet ut från Sverige och EU.
Googlar man på Margot Wallström och hennes lön från den tiden då hon i tio år var s k EU - kommissionär så kan man läsa att hon tjänat ca 19 miljoner efter skatt och förutom detta fått 4,5 miljoner i övergångsersättning när hon lämnade den tjänsten. Sammanlagt alltså 23,5 miljoner.

Förutom sin pension på 93 500 kr har hon ju även sin lön som utrikesminister på ca 130 000 kr per månad. Alltså så tjänar denna förkämpe för alla människors lika värde och jämlikhet samt rättvisa en inkomst på sammanlagt ca 223 500 kr. Huruvida hon redan nu tar ut sin pension på 93 500 kr eller om hon kvitterar ut den när hon uppnår pensionsålder vet jag ej och det är heller inte av någon betydelse.

Det som dock är av betydelse är t ex hur i h-e folk kan tåga efter en sådan här slampa i ett första maj tåg och lyssna på hennes dravel när hon talar om solidaritet och jämlikhet och andra förljugna uttalanden om fattigpensionärer och andra mindre bemedlade.
Under årens lopp så har man ju fått ta del av falska politikers löner och pensionsvillkor men jag undrar om inte denna socialdemokratiska slampas guldkantade villkor tar priset.

I Sydsvenskans huvudledare omtalas också en lokal moderat politiker vid namn Anja Sonesson som var kommunalråd i Malmö under åtta år och vid 40 års ålder tydligen tröttnade på det betungande uppdraget och lämnade politiken. Detta kunde hon ju göra lätt utan några som helst problem med ekonomin eftersom hon ju varje månad kan kvitter ut en pension på 40 000 kr minus skatt fram till dess att hon blir 65 år. Man kan ju hennes fall undra vad det är som berättigar henne att få pension redan vid 40 års ålder, alltså 25 år innan dom flesta  blir ålderspensionärer. Jag har mailat denna person ett flertal gånger för att försöka få henne att motivera rättvisan i detta men hon har naturligtvis inte svarat.
Dom flesta personer avslöjar inte sina inkomster men jag tänker faktiskt göra detta här bara för att kunna jämföra med Anja Sonessons villkor och pensions storlek jämfört med min egen.

Jag är nöjd med den pension jag idag vid 65 års ålder får efter att ha jobbat i ca 45 år och jag klarar mig på den även om det blir någon tillvaro på samma lyxiga nivå som Margot och Anja troligtvis kan tillåta sig.
Jag har brutto en ålderspension på ca 22 500 kr per månad och efter skatt så blir det väl ca 15 000 kr ut. Detta att jämföra med att Anja Sonessons pension  efter åtta år som kommunalråd uppgår till 40 000 kr brutto vid 40 års ålder. Rättvist och jämlikt så det förslår samtidigt som det med all önskvärd tydlighet visar att mitt människovärde är lika högt som Anjas och Margots, eller hur? Jag känner mig verkligen hedrad!


– Jag fick en hel del förfrågningar om olika saker när jag slutade. Men det valde jag att inte göra (Anja Sonesson)

 Och ännu mer skall dom pensionärer känna sig som inte ens har hälften av den pension som jag har.

Vid nästa första maj så kan jag bara uppmana ännu fler att tåga i det tåg som Margot går i täten för. Men istället för röda fanor och av partiet tillåtna plakat så skall ni skriva ner hennes lön och pensionsvillkor på era plakat och när hon öppnar foderluckan för att släppa fram sina stinkande politiska  floskler så skall hon buas ut.

Detta kan med fördel göras med samtliga dessa förkämpar för alla människors lika värde inom detta parti som utan någon som helst skam dyker upp varje första maj och påstår sig vara företrädare och representanter för vanliga löntagare och pensionärer.

Det enda Margot och hennes kompisar företräder är ett svineri och ett svek som troligtvis saknar all jämförelse  med Sverige jämförbara länder. Detta svineri blir än mer uppenbart när man räknar in den invandrings och flyktingpolitik dom för.
Dom får i varje fall bra betalt för sitt förräderi mot sitt eget folk, Margot och hennes polare.
Sandor Herold, Malmö

Projekt mot bidragsfusket motarbetades - Dan Eliasson sparkade ansvarigUnder fd generaldirektören Dan Eliassons tid motarbetades internt den på den tiden hemligstämplade Operation Fjord, som syftade till att stoppa assistansbidragsfusket. Dan Eliasson sparkade även försäkringsdirektör Svante Borg, som var drivande bakom satsningen mot fusket.Cornucopia

F-kassans facit: Nästan 4 miljarder till fuskbolag
Pengar som ska gå till svårt funktionshindrade har under flera år strömmat ut till ekobrottslingar och oseriösa företag. När SvD granskar hur mycket assistansersättning som Försäkringskassan betalat ut till oseriösa assistansbolag landar siffran på 3,9 miljarder, för 15 bolag. Svenska Dagbladet

Regeringens utredning från 2012
Generaldirektören Dan Eliassons lät "2 till 3 miljarder kronor årligen"  gå "till kriminella assistansbolag."
Miljarder finansierade kriminella terrorresor.

Eliasson befordrades till Rikspolischef och tillåts nu köra Polisen i botten.

SvD avslöjar att enbart den senaste tiden har nästan 4 miljarder kronor gått till fuskande assistansbolag. Pengarna har bland annat gått till att finansiera terrorresor till Irak och Syrien enligt en rapport från Finansinspektionen.

Problemet fanns redan på förre generaldirektören Dan Eliassons tid, då det redan 2012 uppmärksammades att 2 - 3 miljarder kronor om året fuskades bort. När nuvarande GD tog över efter att Dan Eliasson belönats med att gå vidare för att istället förstöra svensk polis
skrev hon följande:

"Under senare år har emellertid ett antal fall upp­dagats där överutnyttjande och fusk inom assistans­ersättningen stått i fokus. Mörkertalet är stort, men regeringens utredning från 2012 pekar på i storleksordningen 2 till 3 miljarder kronor årligen. Det är pengar som skulle kunna satsas på skolan, på jobben och inom vården. I stället går de rakt ner i fuskarnas fickor. Det är oacceptabelt."

"Det var ungefär en månad efter att hon efterträtt nuvarande rikspolischefen Dan Eliasson. Det är först med den nya ledningen som man på allvar börjat stoppa utbetalningen till kriminella assistansbolag."

Och det är helt uppenbart att skattepengarna till den sk "välfärden" kan minskas rejält, om vi hade sluppit personer med Dan Eliassons kompetensnivå som generaldirektörer. 

Korruption kan ta sig olika former. Vad kallas det när man ser genom fingrarna med att miljarder i skattemedel går till andra ändamål än avsett, utan att det får några andra negativa personliga konsekvenser än att man får en tredje myndighet att köra i botten?

Frågan blir nu vilken myndighet som Dan Eliasson ska gå vidare till och förstöra efter han kört polisen i botten?Cornucopia

 
Läs:

Soldatmamma: Vad var meningen med mångkulturen, herr Löfven?